Willy Persson lever farligt i Ronneby

En ny regel kommer att gälla vid nästa års val till kommunfullmäktige. Det införs en spärr för småpartier. I Ronneby blir spärren två procent. Därmed ser det inte helt ljust ut för Willy Persson i Kristdemokraterna.

Denna nya spärr och vad den kan få för följder i Ronneby beskriver i dag Sune Håkansson som gästskribent i denna blogg.

Han avslöjar dessutom varför Svenska kyrkan har fått extra många medlemmar just nu inför kyrkovalet den 17 september.

Från läktaren

”Det är strax kyrkoval. Även om valdeltagandet brukar vara lågt, kommer åtminstone de partier, som går framåt, att se det hela som en viktig tendens inför de viktiga valen nästa år.

Det har varit ett extra stort inflöde av nya medlemmar i Svenska kyrkan under innevarande år. Min förklaring är att många vill skaffa sig rösträtt inför kyrkovalet. På olika håll har det funnits viss propaganda härför. Gå in i kyrkan, och rösta, har uppmaningen varit.

Det intressanta är att det kan vara gratis att göra så. Gick man in i våras, blir det ingen skatt till kyrkan. Däremot får man rösta vid valet. Går man ut ur kyrkan igen, någon dag efter valet, blir det ingen skatt nästa år heller.

Min gissning är att det blir nya regler framöver. Söker man inträde, så får man inte begära utträde förrän efter ett år.

Kommunvalet

Det gäller en ny regel vid nästa års val till kommunfullmäktige. Det införs en spärr mot småpartier. I Ronneby blir spärren vid två procent,

Vid det senaste valet hade KD 1,61 procent av rösterna. KD behöver 25 procent fler röster i nästa val, om man skall behålla mandatet. Med hänsyn till de vikande opinionssiffrorna på riksnivå, kombinerat med medlemsavhopp på kommunnivå, ser det inte helt ljust ut för Willy Persson.

Förvisso har Willy valmöjligheter. Dels kan han fortsätta vandringen mellan partierna, och Willy torde vara välkommen inom mer än ett parti, ty han har kunskaper och han drar en del extraröster. Dels finns möjligheter till valteknisk samverkan. Naturligtvis kan han hoppas på att KD likväl skall nå de två procenten.

Hade de nya reglerna gällt vid det förra valet, hade sålunda KD inte fått något mandat. Mandatet hade då gått till socialdemokraterna.

Mandatfördelningen är idag 19 mandat för Alliansen, 22 mandat för De rödgröna samt 8 mandat för SD. De rödgröna försökte förvisso få med både Rp och Liberalerna. Båda partierna sade nej. Det räckte inte med att ett av dessa partier sade ja till samarbete. Min tolkning är att när Rp sade nej till samarbete med De rödgröna, så valde Liberalerna samma väg. Man ville tillhöra den ”styrande” sidan.

Förvisso är det så att SD är vågmästare.

Med ett mandat till för De rödgröna, hade dessa ”endast” behövt stöd av Rp ELLER Liberalerna.

Då kunde utfallet blivit annorlunda.”

Sune Håkansson

Willy Persson läxades upp

Det har aldrig tidigare hänt men i torsdags kväll (25.8) när jag lyssnade på debatten i fullmäktige skämdes jag över att vara bosatt i Ronneby kommun. Det jag fick ta del av var respektlöst och nedgörande gentemot såväl interpellant/frågeställare som oroliga kommuninnevånare.

Willy Persson, Kristdemokraterna, hade ställt fråga till kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, moderat.Vad tänker han vidta för åtgärder för att få fler poliser till Ronneby. Persson krävde bemanning av nu avfolkad polisstation men också att ett lokalt larmnummer upprättas. Receptionen på Ronnebys polisstation är stängd och någon akut utryckande polis finns inte. Bara kontorspersonal bemannar lokalerna.

Fullmäktiges ordförande, Nils Ingmar Thorell, liberal, inledde med det häpnadsväckande uttalandet; ”En sak ska ni ha klart för er, jag accepterar inte en debatt på två timmar här och nu”.

Denna ”uppsträckning” var naturligtvis hämmande för en debatt som inte ens hade hunnit börja.

AnkorAtt Willy Persson också representerar företagarna glömde tydligen merparten av politikerna som genast inledde en kanonad med misskrediteringar riktade mot frågeställaren.

Hur kunde han bara komma på tanken att kräva fler poliser till Ronneby, detta eftersom frågan är av nationell art och leds av rikspolischefen som genomfört en omorganisation efter politikers krav. Persson hade dessutom den dåliga smaken att föreslå upprättande av en skrivelse som skulle tillställas riksdag och regering.

-Jag har ingen rätt att väcka förslag på den nivån, förklarade Roger Fredriksson som mer eller mindre i förbigående berättade att hans parti kräver ytterligare 2000 poliser. Därefter uppmanades Willy Persson att agera genom sitt parti på riksplanet.

Kenneth Michaelsson, centern, och förste vice ordförande i kommunstyrelsen gick ett steg längre än allianskollegan när han krävde och förväntade sig att Willy Persson OCH företagarna skulle komma in med förslag på brottsförebyggande åtgärder.

Vän av ordning vet redan, och sannolikt också Willy Persson, att ett av polisens viktiga uppdrag är att arbeta brottsförebyggande. Men vad göra när antalet poliser inte räcker till?

Vi fick också veta att Ronneby redan är en av polisen prioriterad ort tillsammans med Torsås och Karlskrona.

Kontentan av den egendomliga debatten blev att någon skrivelse var otänkbar att formulera och än mindre att skicka en sådan till riksdag och regering.

När jag lämnat debatten i Ronnebys fullmäktige valde jag SVT:s aktuelltsändning. Vad kunde jag där ta del av om inte en debatt om att 18 inlandskommuner i Norrland kräver samma sak som Willy Persson och företagarna i Ronneby – synliga poliser.

Jag förstår mycket väl att Ronneby står sig slätt i jämförelse med dessa län i storlek och avstånd men det är ändå den sammanlagda kritiken som är viktig att visa. Deras protester har redan resulterat i att inrikesminister Anders Ygeman har bjudit in till samtal på Rosenbad. Finns bara viljan så… men denna kväll fanns det fler ömma tår än rakryggade politiker.

Har ”tåget redan gått” för Ronneby?

Klas-Göran Svabre, före detta polisinspektör som i dag har gjort succé med sin insändare i BLT ”Svenska polisen slagen i spillror”, har i ett inlägg på Facebook givit kommunalrådet Roger Fredriksson och Willy Persson faktaunderlag inför debatten kommande torsdag i fullmäktige. Han skriver:

”Tänkte klargöra en del faktaunderlag för allmänheten och herrarna Fredriksson/Persson inför kommande debatt!

Idag finns inte ”Blekinge” som begrepp inom polisväsendet. Från 1 januari 2015 tillhör Vi Region Syd med ledning och styrning från Malmö. På lokalplanet finns alltså INGEN med något som helst inflytande att dryfta dessa frågor med.

Är själv rädd att ”tåget redan gått” men ännu så länge finns ju infrastrukturen kvar, d.v.s byggnader, arrester, garage o.s.v som går att bemanna igen både i Ronneby och Karlshamn. ( Jämför försvaret där allting såldes av på några få år). Händer detta får Vi ALDRIG någon lokal polis tillbaka.

Innan nedmonteringen av polisen började, arbetade ca 50 poliser fördelade på 5 turlag i Karlskrona, ca 30 st i Ronneby och ca 50 st i Karlshamn med utryckningsverksamhet för att skydda, hjälpa och ställa till rätta. Bemanningen i länet var således ca 25 st poliser i yttre tjänst/10-12 polisbilar till VARJE skift dygnet runt, året runt.

Idag ska ett fåtal poliser/5-6 st i bästa fall sköta hela länet och det säger sig självt att detta inte fungerar. NÄR och OM polisstationerna säljs ut är ”loppet kört” för alla mindre kommuner i landet att ha en lokal fungerande polisorganisation. Det går fortfarande att bemanna upp stationerna men detta är i ”grevens tid”! ”

K-G Svabre, f.d polisinspektör

Kris(t)demokrater straffar Willy?

Kristdemokraterna har det krisartat just nu när man förutom vikande väljarstöd snabbt måste finna en ny partiledare efter Göran Hägglund. För KD i Ronneby, med en egen personkris, är det därför  dubbelt slitsamt.

För några veckor sedan kunde du i denna blogg läsa om en uppslitande personstrid där huvudpersonen heter Willy Persson. När ordföranden för KD i Ronneby, Johannes Chen, reste på semester passade Persson på att genomföra en maktstrid som enbart gynnade honom själv.

Han rev upp ett tidigare beslut och placerade sig själv som ersättare i kommunstyrelsen, vilket inte kunde godtas av övriga medlemmar.

I det läget ställde ordförande Johannes Chen sin förhoppning till partikansliet i Stockholm som han önskade få besök av för att räta ut frågetecknen kring Willy Perssons agerande.

Enligt Chen har inget möte ännu kunnat genomföras och nu hänger Willy Perssons gruppledaruppdrag i fullmäktige på en skör tråd.

Johannes Cher:

-På grund av att Göran lämnar som partiledare har vårt kansli haft mycket att göra och därför har vi inte kunnat genomföra mötet än.

-Nuvarande gruppledare (Willy Persson) skulle gärna få ha posten i fortsättningen också … om han skulle ha förmågan att samarbeta med oss andra och visa vilja att följa arbetsordningen.”

När kan då ett möte genomföras?

-Jag vågar inte tro något men hoppas givetsvis att det kan ske så fort som möjligt. Vi måste lägga krafterna på att föra fram politik istället för att ha interna problem.

-Tiden går fort och det gäller att visa stabil och pålitlig KD-politik till valet 2018.

Min kommentar: Naturligtvis har Willy Persson med sitt egenmäktiga förfarande förbrukat sitt förtroende. Hans agerande visar på desperation och brist på omdöme. Problemet för KD i Ronneby är att partiet endast förfogar över ett mandat och det innehar Willy Persson. Frågan är dock hur allvarligt partiledningen ser på hans agerande och vad säger stadgarna? Finns det skäl nog för att utesluta Willy Persson? Naturligtvis kan partiledningen inte dröja med att agera i Ronneby.

All politik kan inte förklaras

Jag läser Grönköpings Veckoblad för de tokiga nyheternas skull. Det anses ofta att bladets nyheter faktiskt har hänt i det vardagliga politiska livet. Vissa nyheter behöver inte skruvas eller vinklas av journalister, verkligheten är ofta tokig nog.

Jag kan i dag inte låta bli att kommentera två händelser här i Blekinge. Jag har hämtat uppgifterna från SVT:s Blekingenytt, men det är inte journalisten där och hans alster som jag vill likna vid händelser hämtade från Grönköping. Det räcker så bra med det vi får uppleva här i Blekinge.

SD

Rubriken gäller fem socialdemokrater i Karlskrona som hade två kandidater att välja på när man skulle rösta fram politiker till arbetsmarknadsnämnden. De två var Christopher Larsson, Sverigedemokrat och Johan Eriksson, Vänsterpartist. Efter sluten omröstning hade de fem socialdemokraterna lagt sina röster på Christopher Larsson!

När Blekingenytt frågar nämndens ordförande, Jan-Anders Lindfors, (s) kan han inte förklara varför det blev som det blev.  Inte heller Heléne Gustafsson har något svar. Men hon säger:

– I efterhand tycker jag nog inte att det blev särskilt lyckat.

Angela Sandström, (s) berättar för Blekingenytt att de följt sin lokala partilednings riktlinjer att vid en votering välja den kandidat som representerar det större partiet. I detta fall SD.

Socialdemokraterna i Karlskrona skyller på ett missförstånd! Hur då? Har S-politiker i Karlskrona ingen egen vilja? Eller blir det för komplicerat att välja mellan två personer? Det är ju så lätt att göra fel!

Händer detta i Karlskrona eller i Grönköping?

Willy P

Vi som följer det politiska livet i Ronneby kommun vet hur kämpigt Willy Persson har haft det genom åren. Ideligen har han tvingats till byte av parti när han inte nått rätt maktnivå i det aktuella partiet. Tänk bara att bli kallad hoppjerka på grund av många partibyten. Sådant måste slita och nu när partikamraterna ville placera honom som ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden istället för en ersättarplats i kommunstyrelsen, är det lätt att förstå Willys frustration. Nu finns det inga fler partier att fly till och det är klart att man i det läget måste ta saken i egna händer.

Willy ändrade helt enkelt på ett fattat beslut och justerade i listan så att han själv blev ersättare i betydligt mer prestigefyllda kommunstyrelsen. Willy har dessutom en ordinarie plats i kommunfullmäktige.

Willy fick överlägset flest personkryss (53) av kd:s ledamöter och anser att han gjorde rätt som vände upp och ner på listan. Mer märkvärdigt var det inte, anser Willy Persson. Ja, är man diktator så är man…

Händer detta i Ronneby eller i Grönköping?