Bristande vandel av Ronnebypolitiker

Ännu en gång tvingas jag ompröva min uppfattning när det gäller våra folkvaldas sätt att leva upp till, ja, inte högt ställda krav, men väl hygglig efterlevnad av ordningsregler.

På annat sätt kan jag inte uppfatta det mejl som kommunfullmäktiges nytillsatta ordförande, Lennarth Förberg, skickade ut i fredags. Mejlet är adresserat till de politiska gruppledarna som ombeds att lite lagom sträcka upp sina undersåtar. Dessutom vid lämpligt tillfälle!

Mig veterligen är det första gången en ordförande i denna politiska församling måste skicka ett meddelande av följande lydelse:

Från städsamordnaren blir jag uppmärksammad på att Ronnebysalen krävde ovanligt mycket städning efter förra fullmäktigesammanträdet. Bland annat hade det lämnats kvar kaffekoppar, handlingar och snus. Det brukar inte vara så och om vi hjälps åt så blir det en engångsföreteelse.

Förtäring i Ronnebysalen är enligt anslag inte tillåtet. Om man väljer att ändå göra det så måste man städa undan efter sig. Kvarblivna handlingar tar man med sig från sin plats och lämnar i därför avsedd behållare innan man lämnar salen.”

Häpp, häpp och hallå. Vad skriver ordföranden? Förtäring i Ronnebysalen är inte tillåtet!! Men väljer man att ändå göra det så måste man städa undan efter sig. Antingen är det förbjudet eller så är det tillåtet. Jag tycker ordföranden är släpphänt och motstridig i sin syn på ordningsregler.

Förr fanns det frukt att mumsa på. Om fruktstunden fortfarande är gällande vet jag inte, men det kan väl knappast anses vara att betrakta som förtäring. Frågan är visserligen vart apelsinskal och äppelskrutt skall förpassas. Det finns kanske papperskorgar? Vad vet jag? Godis har jag sett att många mumsar på. Är det tillåtet? Sådan förtäring lämnar å andra sidan endast viktökning hos den ätande.

Lennarth Förberg rundar av meddelandet med följande:

”Jag ber att ni gruppledare passar på att nämna detta för era respektive ledamöter och ersättare vid lämpligt tillfälle”.

Apropå släpphänt; varför inte uppmana gruppledarna att ta upp den bristande vandeln med ledamöterna snarast? Nä, det kanske kan tas upp framåt hösten om tillfället är lämpligt..

Fotnot: Med bristande vandel avses bl a. förhållanden som bristande regelefterlevnad.

Detta enligt statsminister Ulf Kristerssons tolkning av Tidöavtalet.