Ronnebys företagare möter politiker

På tisdag kväll (28.8) i valrörelsens slutskede är det dags för Ronnebys företagare att fråga ut kommunens ledande politiker.

Jag har fått förtroendet att leda utfrågningen och kan konstatera att många av frågorna har samma innebörd för såväl landsbygd som centrala delar av kommunen. Detta sagt efter att ha upplevt en debatt i Hallabro för ca en vecka sedan.

Det handlar om infrastruktur, kommunikationer och en väl utbyggd och fungerande välfärd. Men det handlar minst lika mycket om tillväxt och sysselsättning.

Företagarna är väl medvetna om att 4 av 5 jobb skapas av mindre och medelstora företag och vill därför påminna politikerna om att det i sin tur kräver minskad regelbörda och kompetent arbetskraft. Kan framtida valda politiker leva upp till dessa krav? Ja, det är frågan som måste få ett svar på tisdag kväll.

Under många år styrdes Ronneby kommun av politiker som trodde sig vara företagsvänliga. En stark överdrift som visade sig i upprepade bottennoteringar i näringslivets mätningar. Med en borgerlig allians och ett betydande stöd av Sverigedemokrater under snart två avverkade mandatperioder har betyget blivit klart bättre. Ett resultat av detta har bl a inneburit att etableringsintresset har ökat.

Kan då denna ökade förståelse för företagandets betydelse ha fått den röd/gröna oppositionen att vakna till? Största partiet på den sidan, socialdemokraterna, säger i allmänna termer att man vill stärka förutsättningarna att bedriva företagsverksamhet i hela kommunen. Vad detta innebär rent konkret återstår att reda ut.

Båda sidor tycks vara överens om att ett tågstopp i Kallinge måste bli verklighet, men då är frågan om man menar i anslutning till flygstationen eller vid gamla järnvägsstationen i Kallinge. Ett tågstopp 300 meter söder om flyget skulle stärka såväl flyg- som järnvägskommunikationerna i Blekinge.

Moderaterna har i god tid inför tisdagens utfrågning berättat att man ytterligare vill stärka ett företagsvänligt klimat som bygger på en god dialog mellan kommun och företag.

Lokala Ronnebypartiet, som har ingått i alliansen, är inte alls lika nöjt med företagsklimatet som övriga partier i gruppen. De anser att det startas alldeles för få företag i Ronneby kommun.

Som framgår av detta är förutsättningarna för en spännande utfrågning på tisdag kväll väldigt goda.