Storslam för alliansen i Ronneby

Ronnebyalliansen fick alla viktiga ordförandeposter när valberedningen i dag sammanträdde för att forma ledningen för de kommande fyra åren.

Några större överraskningar presenterades inte. Du som läser denna blogg har redan informerats om namnen.

Det betyder att valberedningen föreslår Åsa Evaldsson, m, till posten som ordförande i Socialnämnden. Hon efterträder Kristina Valtersson, c, som hade avböjt omval.

Lena Mahrle, fp, ersätter partikollegan NilsIngmar Thorell som ordförande i Fritid- och Kultur. Där blir det byte på 2:e vice ordförandeposten eftersom Håkan Robertsson, s,  lämnar och ersätts med partikollegan Teo Zickbauer.

Lena Karstensson, m, lämnar ordförandeskapet i Miljö- och Byggnadsnämnden och ersätts där av Knut Svensson, c.

Johan Sandberg, m, greppar ordförandeklubban i kommunala bolaget, Ronnebyhus och ersätter där Ronny Pettersson, v.

I övrigt föreslår valberedningen omval för Roger Fredriksson, m, kommunstyrelsen, Lennarth Förberg, m, i Utbildningsnämnden och Sune Håkansson, Rp, i Äldrenämnden.

Inte i något av fallen begärde socialdemokraterna votering. Det gjorde däremot Sverigedemokraterna som ville haft ett 2:a vice ordförandeuppdrag i en av nämnderna. Partiet förlorade dock voteringen stort.

Nu ska dessa förslag från valberedningen manglas i kommunfullmäktige den 27 november och då kan det mycket väl inträffa förändringar. Trots att socialdemokraterna inte förde väsen i dag kan det mycket väl väl bli så att man begär återremiss av valberedningens förslag. I så fall för att man vägrar godta att Ronnebyalliansen har lagt förslag på samtliga ordförandeposter. För en återremiss krävs en tredjedel av rösterna, och det har man.