Högst ovanlig utmaning inom S

Det är valår vilket inte minst märktes i gårdagens partiledardebatt i tv 4. En spänstig debatt med ett bra upplägg med frågor om elpris, kärnkraft, gängkriminalitet och utsatta områden. Men några allvarligt menade lösningar på problemen gick dock inte att finna. Intressant också med en ny statsminister som varken skakade på huvudet eller skrattade åt sina motståndare.

Att Annie Lööf efter debatten mest fick frågor från politiska reportrar om hon var gravid, är naturligtvis ett bottennapp av grövsta slag. Hon dementerar i dag kraftfullt på sociala medier att hon är gravid. Hon kan inte heller i framtiden bli gravid eftersom hon för ett antal år sedan genomgick svåra operationer, uppger hon.

Även lokalt här i Blekinge har valarbetet fått en ytterst ovanlig start. Mig veterligt har jag aldrig tidigare upplevt att en socialdemokrat helt öppet utmanat en partikamrat på det sätt som Peter Jeppsson, Sölvesborg nu gör. Till SVT Blekingenytt säger han helt öppet att han vill utmana just Magnus Manhammar, Karlskrona.

Hans markering blir än mer utstuderad eftersom han betonar att det inte är partikollegan Heléne Björklunds plats som han är ute efter. Nej, det är Manhammar som ska ut från riksdagen, anser Jeppsson.

Än mer ovanligt i det ovanliga är ändå att det är Socialdemokraterna i Karlskrona som har nominerat Peter Jeppsson från Sölvesborg!

Peter Jeppsson sitter i dag inte i riksdagen. Han lämnade riksdagen 2018 för att återvända till sitt arbete som sjöofficer. Han var riksdagsledamot under åren 2006 – 2018 och hade flera tunga uppdrag. Bl. a passande nog ordinarie ledamot i försvarsutskottet från 2009 till 2018. Dessförinnan var han suppleant i samma utskott.

Magnus Manhammar väger lätt i jämförelse med Jeppsson. När detta mandatår löper ut har han avverkat 8 år i riksdagen.

När den ytterst ovanliga utmaningen nu har nått offentligheten har också ledande politiker inom Socialdemokraterna i Karlskrona lämnat uppgifter som inte gynnar Manhammar. Bl a uppges att ”Manhammar på senare tid ägnat sig åt ett maktspel för att gynna sig själv.” Även ett sådant uttalande är ytterst ovanligt inom socialdemokratin. Sådan allvarlig kritik har tidigare stannat innanför tjocka väggar.

Men visst gör Peter Jeppsson rätt. Det handlar inte minst om trovärdighet gentemot väljarna. Vem vill mest för samhällets bästa? Men givetvis blir det ytterst svårt för s-märkta politiker i Karlskrona att kunna svälja förtreten om nu årets valrörelse kommer att utfalla så att Sölvesborg kanske får två kandidater in i riksdagen. Eller skåpar Jeppsson ut även Björklund av bara farten?

Hur som helst, valrörelsen i Blekinge har fått en kanonstart.

Oinskränkt politisk makt förblindar

Oinskränkt makt infinner sig när en politisk ledning saknar en stark opposition, som kan leda till att den politiska demokratin blir helt satt ur spel.  Är dessutom fackliga intressen slapphänta i kombination med en utebliven mediabevakning, ja, då kan riktigt allvarliga situationer uppstå.

I Ronneby diskuteras sedan en tid tillbaka hur en moderat politiker kunde få uppdraget som kommunikationschef men med bibehållna politiska uppdrag. Politiker har funderingar som de delger varandra men ingen agerar. Inte ens oppositionen tycks ha intresse eller ork. Detta trots vetskapen att tjänsten som tilldelades en av topparna inom moderaterna aldrig ens utannonserades.

Sune Håkansson, Ronnebypartiet, väckte frågan vid senaste sammanträdet med fullmäktige men blev avbruten med motiveringen att han väckt frågan vid fel tillfälle på dagordningen.

Kommunikationschefen, Johan Sandberg, m, som naturligtvis också fungerar som Ronneby kommuns informatör, är i dag ordförande i kommunala bolaget, ABRI, AB Ronneby Industrifastigheter och han är ersättare i fullmäktige. Tidigare var han ordförande i Ronnebyhus.

Detta, anser Sune Håkansson är direkt olämpligt. Än mer klandervärdigt blir det när Sandberg på sociala medier förmedlar ren politisk propaganda med moderat avsändare.

Jag menar, vore jag i dag aktiv journalist skulle jag i alla lägen kräva och vara bekväm med kommunikationschefens svar först om jag visste att han var just enbart ansvarig informatör och neutral i sitt agerande.

Att sitta på två stolar samtidigt har i alla tider varit en styggelse och i längden ohållbart. I varje fall för mig som journalist och jag blir inte speciellt övertygad av att en kommundirektör säger ”att han litar på att Johan Sandberg håller isär sina roller.” Så lät det i en av lokaltidningarna när det i februari 2018 (valåret) stod klart att man skulle utnämna Johan Sandberg till ersättare när dåvarande kommunikationschefen hade köpts ut, men bara som tillförordnad fram till årsskiftet 2018-2019.

I media la man ut texten och förkunnade att det skulle dröja innan man började rekrytera för att permanenta tjänsten. Man skulle under ett valår inte kunna tillsätta en kommunikationschef utan skulle avvakta valutgången.

Så var den officiella inriktningen men verkligheten var den motsatta. När tillsättningen nu i efterhand har granskats står det klart att Johan Sandberg fick sitt heltidsförordnande utskrivet och undertecknat tre dagar före valet!

Lönen fastställdes till 56 000 kronor i månaden och han skulle formellt från den 1 januari 2019 bli ordinarie kommunikationschef. Han hade från den 1/3 2018 haft uppdraget som tillförordnad chef  då han efterträdde Anna Ekberg som köpts ut som kommunikationschef den 28/2 2018.

Nu kan säkert någon ledande politiker påstå att det är kommundirektören som tillsätter chefer, i detta fall Magnus Widén men som själv fick sparken tidigare i vår. Han sparkades av eniga politiker och har nu i sin tur ersatts av en tidigare chef inom kommunen.

Men ingen kommunal chef på den nivå som en kommunikationschef (informatör) anställs utan att hen har godkänts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Således är det utan tvivel så att här har ledande politiker givit en politikerkollega ett tjänstemannauppdrag med bibehållna politiska uppdrag. Ett feltänk som borde rättas till genom att befria Johan Sandberg antingen från hans politiska uppdrag eller rent av utlysa den framträdande och viktiga tjänst han nu innehar.

Jag kan inte släppa tanken – om hen istället varit en framträdande socialdemokratisk politiker, hade den personen då också kunnat bli anställd som informationschef med bibehållna politiska uppdrag som t e x ordförande i ett kommunalt bolag? Frågan borde ha ställts för länge sedan, inte minst av oppositionen som i denna fråga tycks vara helt frånvarande.

Ronneby styrs i dag av en delvis splittrad borgerlig allians som i flertalet beslut stöds av sverigedemokraterna.

Politiker faller på eget grepp

Riv 2

Jag läste i gårdagens twitterflöde att en toppolitiker i Blekinge nu ansåg att han hade semester. Detta torgförde han när det endast återstår ca 7 veckor till valet! En politiker med den inställningen ska nog fortsätta att semestra – även efter valet!

Dessvärre tycks han inte vara ensam i sin uppfattning. Blekingska politiker lever i tron att det räcker med en två veckor lång valkampanj för att bli vald.  Är vi väljare verkligen så flata och dåliga på att ställa krav så att vi godkänner ett sådant tänkande?

Ledande politiker har i alla tider försökt göra gällande att de aldrig har semester. Att vara politiker är ett förtroendeuppdrag och det gäller dygnet runt, har de förkunnat. Detta har dock inte alla politiker levt upp till.

Jag har under mina 50 år som aktiv journalist inte sällan konstaterat att den dygnetrunt-uppfattningen inte gällt många kommunal- eller landstingsråd. Inte minst deras äkta hälfter har fungerat som effektiva ”brandväggar”. Men det var på den tiden när vi radiojournalister ansåg att vi hade en skyldighet att servera färska nyheter även på morgnarna. Vi ringde helt enkelt upp ledande politiker och bad om kommentarer mellan 5 och 6 på morgnarna. Så viktiga nyheter tycks inte finnas i dag.

Nu skriver politikerna själva och det gör de på sociala medier – Twitter och Facebook.  De levererar snabba, korta referat från sina sammanträden och under sittande möte uppstår inte sällan små minidebatter mellan debattörerna som inte längre har repliktid i det pågående mötet.

I det här fallet är sociala medier bra. Nu kan inte längre politiker, som gjort tvivelaktiga uttalanden och mötts av kritik, hänvisa till att de blivit felciterade av en journalist. Det falskspelet har minskat i omfattning men det lever fortfarande kvar.

När politiker numera i sociala medier skriver och uttrycker sina innersta tankar, som de förmodligen aldrig skulle ha yttrat i sällskap med en journalist, är det en välkommen utveckling. Nu finns ingen journalist som budbärare. Nu faller sådana politiker på eget grepp och det är givetvis bra.

Så när politiker som Centerpartiets toppkandidat, Petronella Petersson i Blekinge ger uttryck för sin trångsynta och felaktiga syn på ”judarna” som folkgrupp blir hon genast och med all rätt effektivt ”avklädd” av BLT:s politiska chefredfaktör, Sylvia Asklöf Fortell.

I tidningens huvudledare den 25 juli med rubriken ”När fördomar blir sanningar” behövde därför Sylvia endast citera vad Petronella själv hade uttryckt på en länk på Facebook som handlade om krisen i Mellanöstern.

Sociala medier är som sagt bra. Äntligen måste politiker verkligen stå för sina innersta tankar. Där finns ingen journalist att gömma sig bakom.

I sociala medier tar ledande politiker semester när valrörelsen borde vara som hetast. Avklätt och naket när vi väljare vill veta vad deras politik ska innehålla för de kommande fyra åren.