F d chef utköpt av Ronneby kommun

Tommy Johansson, tidigare förvaltningschef vid Fritid- och Kultur i Ronneby, har köpts ut av kommunen. Han slutade sin anställning vid månadsskiftet januari/februari i år. Uppgörelsen kostar kommunen 10 månadslöner och innebär med sociala avgifter en kostnad på minst 600 000 kronor.

Hans uppdrag som förvaltningschef upphörde den 31 augusti i fjol då hans fyraåriga förordnande inte förnyades. Han har efter detta datum fungerat som utredare med 80 procent av sin tidigare chefslön.

Susanne Öström är tillfällig chef för Fritid- och Kultur. Hennes kontrakt löper ut den sista februari men hon lämnar uppdraget redan i halva februari på grund av intjänad semester. Någon efterträdare på posten är ännu inte utsedd.

Rekryteringsfirman misslyckades med att ta fram en sökande som fick politkernas godkännande så nu genomförs en ny rekryteringsomgång med fyra kandidater. Av dessa ska nu två intervjuas av politiker, tjänstemän och fack. Enligt uppgift genomförs intervjuerna under denna vecka.

Fram till dess att en förvaltningschef kan vara på plats ska det lösas med en intern kraft på chefsstolen.

Tommy Johansson slutar som förvaltningschef

Tommy_Johansson

Tommy Johansson, i dag förvaltningschef för Fritid- och Kultur i Ronneby, slutar den 31 augusti. Detta datum sammanfaller med att hans fyraåriga förordnande som förvaltningschef löper ut då. I praktiken innebär detta att han inte får förlängt i sin nuvarande roll.

Tommy Johansson berättade i dag på ett ledningsammanträde att han slutar den sista augusti, men att han blir kvar inom förvaltningen. Vilket uppdrag han får är ännu inte klart.

Hans förordnande fanns på dagordningen när kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdde den 25 maj. Ärendet bordlades då eftersom kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson då saknades.

Platow förnekar flytt från Karön

Jag har i kväll haft ett längre samtal med moderaten och krögaren Nicklas Platow. Ett bra samtal där jag konfronterar honom med klagomål som under sommaren förekommit mot hans sätt att driva Karön, men där jag nu får en mer nyanserad bild av vad som egentligen skett. En bild som inte är allt för vacker när det gäller Ronneby kommuns åtagande.

Enligt Nicklas Platow har han inga som helst planer på att säga upp det kontrakt som gäller i fyra år och tio månader räknat från 1 februari 2012.

– Jag tänker fullfölja kontraktet och har inga planer på att hoppa av.

Fortsätt läsa