SPF Hällaryd/Åryd länsbäst i ”Hjärnkoll”

DSC03680

På bilden vinnande lag SPF Hällaryd/Åryd, Stig-Harald Persson, Inga Johnsson och Per Nyberg.

SPF Hällaryd/Åryd avgick med segern när distriktsmästerskapet i ”Hjärnkoll” avgjordes i Ronneby på fredagen. På andra plats kom Ronneby lag 1.

Hjärnkoll är en frågesport som genomförs i hela landet av Sveriges Pensionärsförbund (SPF). Hällaryd/Åryd representerar nu Blekinge i riksfinalen som genomförs den 11 – 12 november ombord på Cinderella, Viking Line.

I Blekinge deltog fem lag med tre medlemmar i varje. Först efter två utslagsfrågor kunde segraren mellan Hällaryd/Åryd och Ronneby lag 1 utses. Det var den sista utslagsfrågan – ”Hur många stater är medlemmar i FN?” -som fällde avgörandet. Svaret är 193 stater.

SPF Östra Blekinge och SPF Ronneby ställde upp med två lag vardera.

 

Seniorer hjälper seniorer

DSC02712

Vi seniorer behöver utveckla en ideell organisation som kan hjälpa sjuka och anhöriga till sjuka seniormedlemmar i olika situationer.

Så resonerar man inom Sveriges Pensionärsförbund (SPF) i Bräkne-Hoby. Där har man i dagarna startat ett projekt för att undersöka möjligheterna att bilda en frivillig grupp seniorer som på ideell basis ska hjälpa andra seniorer.

– Meningen är att gruppen ska kunna avlasta seniorer som vårdar anhöriga eller som själva är rörelsehindrade, säger Erika von Buxhoeveden, ordförande i SPF Bräkne-Hoby.

Hon bedyrar att projektet på intet sätt har tillkommit för att konkurrera med kommunen på detta område.

– Detta ska utgöra ett komplement till det goda arbete som kommunen redan utför, säger Erika.

Hon ger ett exempel på hur en insats kan utföras:

– Vi kan ta ett parförhållande där den ena partnern är svårt sjuk medan den andra tar hand om och sköter vederbörande. De får hjälp av hemtjänst och hemsjukvård men i många fall räcker inte detta. Den anhörige behöver med jämna mellanrum avlastning med kort varsel.

Målgruppen är således vårdande anhörig som behöver tid och utrymme för att ”pusta” ut. Det vill säga ta hand om sig själv för att orka med situationen. Dessutom riktar man sig till ensamstående seniorer som drabbas av ohälsa.

Nu ska behovsunderlaget kartläggas och det sker genom att man i dagarna delar ut enkätfrågor till seniorer i Bräkne-Hoby.

Projektet innehåller också en ”Hälsodag” som ska arrangeras i Bräkne-Hoby den 13 mars med en rad intressanta föredragshållare och utställare. SPF Bräkne-Hoby har erhållit pengar från Sveriges Pensionärsförbund för att kunna genomföra försöket.