Nedskjutningen över Listerlandet

Piloten Harry Nordlund blev historisk när han den 3 april 1945 blev nedskjuten över Listerlandet utanför Sölvesborg i Blekinge. Han blev därmed första svenska pilot som dog i en luftstrid över svenskt territorium. Han blev 23 år.

Han flög ett J 20 Reggiane Re 2000 och om denna historiska händelse handlar det när Svensk Flyghistorisk Förening (SFF) i Blekinge inbjuder till föreläsning den 2 oktober. Mötet är öppet för allmänheten och gratis inträde.

Det är flyghistoriker Sven Stridsberg som kommer att förmedla fullödig information kring den unika händelsen. Det finns dessutom goda chanser till att ställa frågor. Flygintresset är stort i Blekinge varför arrangörerna räknar med stor anslutning.

Föredraget genomförs i Folkets hus (f d Nakterhuset) i Sölvesborg klockan 19.00.

En julbok som lyfter – 32 Lansen

Han har gjort det igen – en ny storbok – nu om 32 Lansen.

Det handlar om författaren och flyghistoriken, Sven Stridsberg.

Flygintresset skaffade han sig redan som barn och med åldern har det hela tiden vuxit i omfattning. Han har i bokform skildrat flygande storheter som SK 60, Viggen och nu 32 Lansen.

Hans inledande ord i boken avslöjar vilken ”arbetshäst” 32 Lansen ändå blev, många haverier till trots. Haverier som till stor del berodde, i varje fall i dess inledning, på brister med olika system. Brister som kostade allt för många piloter livet, ja, även civila fick sätta livet till när upprepade bensinproblem tvingade piloter att överge 32 Lansen och hoppa i fallskärm.

Sven Stridsberg skriver:

”Om Flygförvaltningens intentioner under 1950-talets början hade infriats hade vi med denna bok kunnat fira minnet av Lansens pensionering för ett halvt sekel sedan. Den sista versionen, jakt-Lansen, introducerades 1958 och skulle enligt planerna ersättas omkring 1965 och därmed skulle Lansen-epoken vara slut.

Så blev det dock inte utan Lansen flög i militär tjänst fram till 1997, de sista åren på Målflygdivisionen, vilket innebar 30 år mer än Flygförvaltningen planerat.”

F 17 hade som mest tre divisioner Lansen och var den flottilj i landet som 1956 först av alla utrustades med det då hypermoderna och tvåsitsiga attackflygplanet A 32 Lansen. Lansen-epoken på F 17 varade ända fram till 1975. 32 Lansen började avvecklas vid F 17 1973 för att ge plats för J 35 Draken.

Storboken om 32 Lansen utges av Svensk Flyghistorisk Förening och utgör en årlig årsbok som ingår i medlemsavgiften som är 395 kronor. I årsgiften ingår också sex nummer av Svensk Flyghistorisk Tidskrift.

Obs! Klicka för större bilder.

I dag räddades julhelgen

SAAB 105

Julhelgen är räddad! I dag kom nämligen storboken om SAAB 105. Ett gediget arbete av Sven Stridsberg och Emil Lindberg. Den sistnämnde flygtekniker vid F 17 med utbildning på Viggen och Gripen.

Det var Sven Stridsberg som redan på 1990- talet inledde skrivandet men för fem, sex år sedan kom Emil Lindberg in i bilden för att skriva om målning och märkning. Emils intresse växte och det slutade med att han blev delförfattare till den innehållsrika och vackra storboken.

Flera andra har hjälpt huvudförfattarna, bl.a.  Robin Wallinder-Mähler, den flyglärare som flugit SK 60 flest timmar i Sverige.

SAAB 105 flög första gången den 29 juni 1963.  Många ur allmänheten känner denna arbetshäst mest i form av skolversionen SK 60.

SAAB 105 har fått en ganska låg profil i konkurrens med samtida Draken, Viggen och Gripen, skriver författarna som också påpekar att 105:an har varit en pålitlig arbetshäst, om än med lite hälsoproblem ibland.

1.450 flygelever har haft denna maskin som skolplattform.

Men så okänd har inte denna flygplanstyp varit. Vem minns inte ”Team 60” eller ”En sexa Skåne” som under åren gjort succé på en rad inhemska och internationella flygdagar.

Naturligtvis har jag haft den stora förmånen att vid ett antal tillfällen ha fått uppleva flygplanet som passagerare. Att bl.a. på låg höjd studera Ölands östra strand med alla vackra stenmurar är en oförglömlig upplevelse.

SAAB 105 är Svensk Flyghistorisk Förenings årsbok. Bara den väl värd medlemsavgiften.