Politiska val i Ronneby

Politiska valvinden har hittills mest handlat om avhoppade och påhoppade moderater i Karlskrona. I det fallet har det som bekant lett fram till att ett nytt parti har bildats, nämligen Karlskronapartiet med Nicklas Platow som partiledare.

Sjukhusdebatten har nu stadig valvind med saknat, sakligt underlag för beslut. Detta har lett fram till ett nytt landstingsparti – Blekingepartiet med Sune Håkansson som partiledare och nummer ett på valsedeln.

Jag har tidigare berättat att Monia Svensson, avhoppad centerpartist i Ronneby, kommer att besätta andraplatsen. Monia Svensson är numera knuten till Ronnebypartiet.

Lars Andreasson

Nu är det också klart att det blir Lars Andreasson, Ronneby på tredje plats. Lars Andreasson är sedan mars 2011 Ronnebypartist. Han övergav då Moderaterna efter att ha placerats längre ner på valsedeln än vad han kunde acceptera. Enligt Lars Andreasson bytte han parti efter att ha blivit petad som 2:e vice ordförande i kommunala bolaget ABRI.

Lars Andreasson är företagsledare och s.k. styrelseproffs.

Byter parti gör nu också kände företagaren Johan Sandberg som  lämnar Folkpartiet för Moderaterna. Han uppges ha tröttnat efter att ha nominerats på en allt för låg plats i kommunvalet. Sandberg är i dag chef för CEFUR – Ronneby kommuns center för forskning och utveckling.

Johan Sandberg

Hans politiska uppdrag är 1:e vice ordförande i kommunala bolaget Miljöteknik. Dessutom är han ersättare i kommunstyrelsen och fullmäktige.

Johan Sanberg är företagsledare och har ett förflutet inom IT och Telecombranschen.

 

Tjänstemäns insändare upprör många

Gårdagens insändare i Sydöstran undertecknad av tio ledande tjänstemän i Landstinget Blekinge upprör många. Mest anmärkningsvärt är, anser flera, att de tar politisk ställning och att landstingsdirektör Peter Lilja talar i egen sak.

Jag kommenterade insändaren i går. Se bloggen nedan. Här följer några av synpunkterna hämtade från bl.a. sociala medier:

Marco Paulsson, moderat och 2:e vice ordf. i kommunstyrelsen, Karlshamn:

– När en politisk ledning är svag tvingas tjänstemän in och agera politiker. Likadant är det motsatta då politiker blir allt för operativa i områden där de inte har fack-kunskap. Jag tycker givetvis synd om dessa tjänstemän ”att de gick på den lätte”. Ni väljare och genom era politiker bestämmer var ett eller flera sjukhus ska finnas. Tjänstemännen ska leverera, det är deras jobb. Liksom vad har chefen för folktandvården med detta att göra. I och med insändaren har tjänstemännen nära på skrivit under sin egen uppsägning!

Sune Håkansson, Blekingepartiet:

– Det är orimligt att Lilja omyndigförklarar politiker och väljare. Det är väljarna, som skall bedöma var Blekinges framtida sjukhus skall vara placerade.

Lilja bör få en skriftlig varning av landstingets styrelse, och därtill sättas i karantän.

Håkan Robertsson, socialdemokrat, Ronneby:

– Läste i Sydöstran att ”toppchefer” på Landstinget fått för sig att ett nytt sjukhusbygge centralt i länet blir för dyrt. Detta utan att det finns en relevant utredning om kostnaderna. Kostnaden för ett nytt sjukhus verkar ju på sikt bli lägre, än att lappa och laga på de gamla, enligt Ronny Petterssons utredning. Tänk om de kunde lämna byapolitiken inne i Piiinan.

Petronella Petersson, centerns gruppledare i landstinget:

– Byggnaderna är en så otroligt liten del av kostnaderna. Hisnande dyrt kan tyckas. Får man inte svindel av siffrorna är man inte normal. Men kostnader för personal och utrustning är desto högre.

Således: vad är viktigast att försöka få ned?

Sen om vi bortser från det ekonomiska: det råder redan en enorm brist på personal. Linköping fick stänga 20 vårdavdelningar förra veckan. Vi är redan vid vägs ände!

Ett sjukhus är det enda som är möjligt.

Anna Espenkrona, moderat Hallabro:

– Alla ska ha sparken! Direkt och utan pardon!! Tjänstemän får inte ta politisk ställning!!

Per Ericsson, Ronnebypartiet:

– Ge ledningen pulkan! Spark är för dyr!

Mats Harrysson, Dokumentärfilmare:

– Tjänstemän får ha vilken åsikt dom vill – privat. Att gå ut och uttrycka sina åsikter genom sin tjänsteställning är förödande för det demokratiska, politiska landskapet. Det måste någonstans ha gått snett när man uttrycker sig genom insändare i en tidning. Vem kan i fortsättningen lita på dessa tjänstemän.

Gruppen ”Vi som vill ha ett modernt sjukhus i Blekinge”:

– Förtroendet för tio av landstingets topptjänstemän är rubbat. Man får anta att de har godkännande från, eller blivit pressade av de styrande partierna att agera som de gjort men det är svårt att förstå hur de kan fortsätta på sina positioner efter det utspel de gjorde i lördags. Peter Lilja, Bengt Wittesjö, Tina Möller, Anders Rehnholm, Håkan Bergevi, Per Johansson, Agneta Kalmins, Gunilla Skoog, Jonas Kullberg och Madeleine Flood borde alla ta konsekvenserna av sitt agerande och inse att deras förtroende som ledande tjänstemän i Blekinges största kommunala organisation är förbrukat. Det är dags att inse att ni blivit offerlamm i den här politiska debatten.

Ronny Söderberg, Backaryd:

–  Vi väljare skiter i vad tjänstemännen tycker och har för inställning i frågan. Det är våra skattepengar som vi vill ska användas på rätt sätt, klokt och långsiktigt, vilket är ett politiskt beslut. BYGG NYTT SJUKHUS NU!!

 

 

Sune Håkansson bekräftar nytt parti

I dag bekräftar Sune Håkansson, Ronnebypartiet vad jag skrev här i bloggen i söndags. Det blir ett nytt landstingsparti och namnet blir BlekingePartiet. Läs blogginlägget nedan.

– Jag ska personligen se till att partiet bildas, säger Sune Håkansson som redan har fått in namn på personer som vill medverka i det nya partiet.

– Vi har ingen större brådska med kandidater. Det här måste bli rätt.

Förutom redan uppräknade punkter med nytt sjukhus centralt placerat i Ronnebytrakten, och ett utbyggt samarbete mellan länets fem kommuner kommer partiprogrammet också att innehålla följande punkter:

Region Blekinge avvecklas och verksamheten placeras under landstinget.

Högskolefrågan måste drivas intensivt. En krympande högskola är en död högskola, anser Sune Håkansson.

Arbetslösheten blir en annan prioriterad fråga.

 

Nytt landstingsparti i Blekinge

Nu är planeringsarbetet så moget att det går att avslöja. Blekinge kommer i höstens val att begåvas med ett nytt landstingsparti.

Namnet blir BlekingePartiet och inledningsvis blir partiprogrammet mycket smalt. De tre punkterna ser ut på följande sätt:

a) Ett NYTT sjukhus.

b) Placering i närheten av flygplatsen.

c) Ett utökat samarbete mellan länets fem kommuner. Samarbetet behövs i synnerhet som påtryckning mot staten.

Det är vanligen välunderrättade källor som anger att det är personer, som till stora delar står Ronnebypartiet nära, som kommer att gå till val i landstingsvalet och då under partibeteckningen BlekingePartiet.

Nya enfrågepartier har som regel haft svårt att hävda sig, det finns också utmärkta undantag, men i detta fall ska man se förutsättningarna med ett Blekingeperspektiv. Nuvarande treklöver med s, v och mp, har för länge sedan gått in i väggen. Flertalet av nu regerande partitoppar i landstinget är redan hårt märkta av revisorers underkännande med icke ansvarsfrihet som följd.

      Partierna splittrade

Vi som länge har arbetat för att få ett nytt sjukhus uppfört i centrala Blekinge ser naturligtvis mycket positivt på det som nu är på väg att sjösättas. Härigenom sätts de andra partierna under press. Inte minst måste de bestämma sig. Snabbt dessutom.

Debatten om framtidens sjukvård i Blekinge har snabbt blivit allt intensivare. Naturligtvis är det landstingsvalet i höst som har påverkat och kommer att än mer påverka debatten.

Det finns två egentliga förslag att ta ställning till:

1) Det ena är att renovera i Karlskrona, kanske också i Karlshamn.

2) Det andra är att bygga nytt. Fördelarna med denna lösning anses vara att det då går att få en energieffektiv lösning. Dessutom kan lokalerna utformas bättre för framtida krav. Att inom befintliga ytterväggar och tak göra önskvärda förändringar har många gånger visat sig svårt. Betydande problem uppstår under ombyggnad för personal och patienter och kostnaderna blir höga.

Visst kostar det hundratals miljoner extra att bygga nytt men då kan också förändringar genomföras som håller nere de årliga kostnaderna för driften. Att lappa och laga blir därför mindre kostnadseffektivt.

På väg mot sotdöden

Inom flera av de etablerade partierna finns, verkar det, medlemmar som menar att den nuvarande placeringen i Karlskrona inte alls är bra. Den är egentligen riktigt dålig. En centralare placering är att föredra, anser dessa. Länets mittpunkt ligger nära Ronneby.

Möjligen är det ett omvänt problem i västra Blekinge. Ett nytt sjukhus i Ronneby gör det svårare att försvara satsningar i Karlshamn. Många menar dock att sjukhuset i Karlshamn ändå är på väg mot sotdöden. De svåra fallen kräver specialisering. Kvar i Karlshamn blir ”eftervård”.

Ronny Pettersson har som bekant, på landstingets uppdrag, utrett frågeställningarna. Sina resultat kommer han att redovisa i Ronneby stadshus (Ronnebysalen)  tisdagen den 21 januari kl. 18.30. Mötet är offentligt och arrangör är Ronnebypartiet.

Ronnebypartiet kommer, som det ser ut nu, inte att ställa upp i landstingsvalet. En förklaring till detta kan vara att reglerna missgynnar ett parti som bara ställer upp i en kommun, Ska ett parti komma in i landstingsfullmäktige behövs tre procent av rösterna, ca. 3.000 röster. Redan några hundra röster ytterligare ger två mandat.

Enligt uppgift kommer det nya landstingspartiet att presenteras vid en pressträff i slutet av denna månad.

Utveckla Ronneby till skärgårdskommun

DSC02436Nu har första motionen kommit som stöder vår grupps vilja att öppna upp och göra vackra Ronnebyån tillgänglig för fritidsbåtar. Motionärerna Monia Svensson, Centerpartiet (Ronnebypartist inom kort) och Sune Håkansson, Ronnebypartiet vill dock betydligt mer. De vill att Ronneby ska utvecklas som kust- och skärgårdskommun. Inte oss emot, deras tankar överensstämmer helt med vår grundtanke.

Motionen inleds på följande sätt:

”Bakgrund och yrkande. Ronneby kommun har en stor andel av Blekinges kust och skärgård inom sina gränser. Staden och Brunnen har direkt sjöförbindelse med Östersjön genom Ronnebyån. I den närmaste skärgården finns en rad attraktiva besöksmål, t.ex. godset Göholm och Gökalvs havsbad, St. Ekön med vraket av GRIBSHUNDEN, Saxemara båtvarv, Karöområdet och ett antal badplatser, allt inom ett lummigt skärgårdsområde med väl utmärkta farleder. Detta är en stark resurs i konkurrensen om såväl turister som möjliga inflyttare, under förutsättning att den inses, utnyttjas och marknadsförs. Så sker enligt vår mening inte idag, och därför är Ronneby numera, trots läge och förutsättningar, försumbar som sjöstad.

Vi föreslår att en Kust- och skärgårdutredning tillsätts, med uppdrag att definiera och bereda de många delfrågor som samordnade skall leda till målet att väsentligt öka Ronnebys attraktivitet som kust- och skärgårdskommun. Detta skall ske med fokus på våra specifika förutsättningar och samordnas till ett konsekvent och tydligt program.”

Snabba åtgärder

”Arbetet bör komma igång snarast och få snäva tidsramar – tiden är knapp, inflyttning till länet kan komma efter den stora utbyggnaden på F17 och det gäller att få så många som möjligt att välja vår kommun. Att vara attraktiv som bostadsort är vad Kust- och skärgårdsutredningen ytterst skall syfta till.”

Några områden som utredningen bör behandla:

1         Bygga om Hamnbron till en öppningsbar bro för att möjliggöra passage för passagerarbåtar och större fritidsbåtar upp till Brunnen/RON.

2         Återinrätta båttrafik till skärgårdens besöksmål alt. rundturer i skärgården

        Bygga nya bryggor längs åns stränder

        Upprusta Ronnebyån som farled, bort med fallna träd och nedhängande grenar

5         Upprätta reglemente för trafik och förtöjning av båtar i ån

6         Upprusta promenadstråk längs ån.

7         Utveckla möjligheterna och villkoren för våra kustfiskare till fiskförsäljning i våra hamnar

8         Verka för kommunal upphandling av lokalt fångad fisk

9         Inrätta tankningsmöjligheter för båtar, återöppna sjömacken vid Ekenäs

10     Verka för att kommunikationer, tillgänglighet och tilläggningsmöjligheter vid skärgårdens besöksmål har god standard, nya bryggor vid behov

11     Utreda förutsättningarna för en ny kustnära stadsdel

12     Verka för flera caféer och enklare näringsställen vid havet

13     Verka för förbättrad varvsservice, bl. a möjlighet till bottentvätt av båtar

14     Behovet av fler ”prickar” för att underlätta infart till vår hamn.

Motionen i sin helhet kan du läsa på  http://mediam.se/  under fliken Projekt och Ett lyft för Ronneby.

Ronny Pettersson träder fram

DSC02975

Landstingsdirektör Peter Lilja har lagt förslag om att renovera sjukhuset i Karlskrona. Kostnad ca. sex miljarder kronor (inklusive utrustning).

Samtidigt har frågorna ställts: Är det inte bättre att bygga nytt? Är Karlskrona verkligen bästa platsen? Bör inte ett nytt sjukhus placeras centralt i länet?

Det har länge varit känt att landstingets utredare, Ronny Pettersson arbetat i ca. två år med en utredning. Vilka slutsatser kom han fram till och varför har inte denna utredning redovisats?

Ingen i landstingsledningen vill i dag kännas vid att Ronny Petterssons utredning  existerar.Varför? Det hävdas att den är allt för ”het” för ledande politiker i Karlskrona.

Hur som helst, Ronny Pettersson finns och nu träder han fram och kommer att leverera en rejäl genomgång den 21 januari kl. 18.30 – 21 i Ronnebysalen, Stadshuset. Det blir även tillfälle att ställa frågor. Inbjudare är Ronnebypartiet.