Bakläxa på lägenhetsförsäljning

Alliansens förslag att avyttra ca 300 av kommunala bolaget Ronnebyhus lägenhetsbestånd fick bakläxa av fullmäktige med att de röd/gröna krävde och fick en minoritetsåterremiss. För en sådan krävs att en tredjedel av de röstande röstar för återremiss.

Erik Ohlson, vänstern frågade med vilken rätt man vill sälja ut allmännyttans lägenheter, dessutom till underpris.

Malin Norfall, socialdemokraterna efterlyste en analys och var den som först krävde en återremiss.

Sune Håkansson, Ronnebypartiet krävde att en försäljning ska följa reglementet och att den ska godkännas av fullmäktige.

Roger Fredriksson, moderaterna, ville inte förlänga debatten men efterlyste nu liksom tidigare i debatten hur finansieringen då ska gå till för att bl a få in slantar till byggande av Kilen vid järnvägsstationen.

I flera inlägg efterlystes ett underlag med bl a en utredning som bör visa hur många lägenheter som bör avyttras och till vilket rimligt pris. Omröstningen slutade med 22 röster för återremiss och 25 för ett beslut under pågående sammanträde. Sune Håkansson, Rp avstod att rösta.

Uppsnappat i Ronneby stadshus

Förra blogginlägget var ett aprilskämt men ändå ytterst nära sanningen. Men nu är det åter vardag och jag håller mig till sanningen så långt det bara är möjligt.

 Det rör på sig i organisationen. Personal byter tjänster.

En av de mest omtalade – inom huset – är  Boel Forslund, rektor vid Kallingeskolan, som ska byta arbetsort och även inriktning. Hon förblir rektor men ska framöver basa för Blekinge Naturbruksgymnasium i Bräkne-Hoby.

Därmed byter hon flygbuller mot betydligt hovsammare (!) hästgnägg.

Tittade och lyssnade på senaste fullmäktige. Sune Håkansson, Ronnebypartiet, hade studerat de kommunala bolagen och hade en del påpekanden.

Bl a fick vi skattebetalare veta att det fortfarande finns fallskärmar kvar som i utfällt läge kan ge brukaren av densamma en del kulor. I senaste fallet (hoppas att det var det sista) var det avgående vd:n i Ronnebyhus, Sven-Olof Klasson som hade blivit belönad med en milöjon kronor enbart för att han slutade.

Jag kommer ihåg Klasson speciellet för hans envisa kamp för att tillskansa sig en bättre lön. Hans kamp varade i fyra år innan han våren 2014 fann för gott att ge upp. Så här sa han till massmedia när han bestämt sig för att sluta:

– I mitt kontrakt finns en klausul att vd:n ska ha löneutveckling enligt samma grunder som övriga tjänstemän på företaget. Men det har styrelsen inte lyssnat på, hävdar Sven-Olof Klasson.
– Jag tröttnade efter fyra år och har nått vägens ände.

Nu blev det då ändå till slut lite plåster på såren.

 Sune Håkansson kommenterade också Miljöteknik och dess hantering av IT-bredband som innebär en förlust på nära fyra miljoner kronor.

– Något förslag till en långsiktig lösning har inte visats. När kommer den, frågade han utan att få svar.

– Att höja avgiften med 45 procent är väl knappast möjligt, svarade han delvis själv.

Han hade nåtts av intressanta siffror från Tving som visar att man kan få ROT-avdrag vid nyinstalleringar. Därför kan man där erbjuda fiberanslutning för mindre än 9000 kronor. Hur är det här? Kanske har Miljöteknik något att lära.

Erik Ohlsson, v,  var påläst och visste att ROT-avdrag godkänns för sådant arbete.

Så vem vet, det kanske blir fart nu även på Ronnebys bredband?!

Ronnebyhus hyror klara

Med medlares hjälp är nu hyrorna för 2014 klara när det gäller AB Ronnebyhus. Förhandlingarna blev klara i går tisdag.

Pressmeddelandet i sin helhet:

Hyrorna höjs i snitt med 1,55 % från den 1 januari 2014. Detta innebär att januari månads höjning kommer i efterhand på februarihyran. Höjning gäller även för lokaler med förhandlingsklausul och för samtliga typer av bilplatser.

Vårt ursprungliga hyreskrav för 2014 var 3,4 %. Förhandlingens parter är överens om i stort sett alla kostnadsposter i nästa års budget. Trots detta begärde vi medling och vi har antagit medlarnas bud.

Ronnebyhus väljer låglöneprofil

I fyra år har Ronnebyhus vd, Sven-Olof Klasson arbetat för att få en marknadsmässig lön. Han har förhandlat med styrelsen i fyra år (!) men hela tiden fått nej. Nu har han, trött av allt förhandlande, sagt upp sig. Han slutar till våren.

Det berättade Sydöstran för några veckor sedan och nu när BLT-redaktionen trodde att den artikeln var glömd slog man i dag till med samma uppgifter.

Sven-Olof har varit vd för Ronnebyhus sedan 2006 och har under dessa sju år ägnat större delen av tiden till att försöka höja sin lön.

Läs mer