Gammal nyhet skapar debatt först nu

I dag var det extra sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Ronneby. Ett sammanträde som innebar hårda anklagelser från socialdemokrater och vänstern riktade mot Ronnebyalliansen.

– Att ni inte skäms, sa först JanAnders Palmqvist, socialdemokrat. Lite senare upprepades samma mening av Peter Bowin, vänstern.

De röd/gröna anser att alliansen har inlett ett samarbete med Sverigedemokraterna och köpt röster genom att inrätta ytterligare en plats i AU och låta den tillfalla SD.

Varför slår Malin Norfall, oppositionsråd för socialdemokraterna, larm till massmedia först i dag? Att SD skulle få en plats i AU har hon och socialdemokraterna känt till en hel månad.

Redan den 17 oktober skrev jag om det på följande sätt:

”Lite sipprar ändå ut från det chockade politikerfolket. Bl a sägs det att SD, som ingen vill samarbeta med, kommer att få en plats i kommunstyrelsens arbetsutskott. Det utökas med en plats från sex till sju. Det blir tre till alliansen och tre röd/gröna. Men då uppstår genast frågan: kommer s att ge någon plats till v? Platserna i KSAU är åtråvärda inte minst ur ekonomisk synpunkt, ca 20 000 kronor i månaden.

Du har säkert förstått att det är SD som avgör i varje fråga. Antingen röstar de med alliansen eller med de röd/gröna”

Alliansen tillbakavisar kraftfullt dagens anklagelser och hänvisar till det proportionella valsättet och att SD i valet fick 16.06 procent, vilket innebär 8 mandat. Jämförbart med moderaterna som fick 17.55 procent.

– SD har rätt till en plats i AU. Detta kan ingen ändra på, fastslår Ronnebyalliansen som inte ser något märkligt i att man följer lagen.

Dessutom borde socialdemokraterna i Ronneby ligga lågt med anklagelser av det slag som nu framförs. Vi som minns vad som skedde efter valet 2006 vet att socialdemokraterna då utökade antalet platser i arbetsutskottet från fem till sex för att ge en plats till samarbetspartiet vänsterpartiet. Det tilltaget ansågs helt rumsrent, men det var då.

När Ronnebyallaisen nu vill utöka från sex till sju anses man köpa röster. Förslaget innebär tre röster till alliansen och lika många till de röd/gröna och en ny plats till SD.

Förslaget gäller också att inrätta en åttonde plats, en observationsplats som kommer att sakna rösträtt. Platsen ska tillfalla alliansen och ge insyn för behandling av personalärenden. Nuvarande personalutskott kommer nämligen att skrotas.

Frågan till socialdemokraterna kvarstår – vill partiet verka för ett konstruktivt politiskt arbete för Ronnebys framtid eller vill de förbli ett nejsägande block tillsammans med vänstern och miljöpartiet?

SD vågmästare i Ronnebys alla nämnder

Jag sammanstrålade med Malin Norfall, oppositionsråd i Ronneby, för några dagar sedan. Av någon anledning kom vi att tala om hur Ronnebys politiska nämnder ska se ut. Hög tid nämligen att komma till skott.

Alla har förutsatt att kommande sammanträde i november (27 nov) med fullmäktige ska bli det historiska datum när nämnderna får sin sammansättning. Men så inte för Malin som utan att tveka sa så här:

– Det kan inte bli några val vid sammanträdet i november. Punkt slut.

I det läget fanns det ingen anledning attt vänta med ett samtal med valberedningens ordförande, Sune Håkansson, Ronnebypartiet.

– Hur ser planeringen ut och hur långt har du kommit?

Sune Håkansson svarar:

– Jag har kallat valberedningen till sammanträde den 20 november. Det skulle ha skett tidigare men socialdemokraterna har sedan länge utlyst sitt nomineringsmöte till den 19 november. Justering av protokollet ska ske den 21 november.

Håkansson berättar att hittills har varje block fått godkänna hur många ledamöter som ska ingå i respektive nämnd. Han menar då Ronnebyalliansen, de röd/gröna och SD. Varje block utser sina ledamöter, vilket övriga inte kan påverka. Valberedningen ska också föreslå ordförande, vice ordförande samt 2:e vice ordförande.

– Det proportionella valsättet medför att SD blir vågmästare i alla nämnder utom i Överförmyndarnämnden där de röd/gröna får majoritet. Här ingår endast fem ledamöter, berättar Sune Håkansson.

Det som kan inträffa är att det blir någon konstellation som dyker upp natten till torsdagen. Då kan man, om man får majoritet, bordlägga allt som skett i valberedningen och då får jag utlysa nytt möte, fastslår Sune Håkansson.

Det kan också inträffa att de röd/gröna vid sammanträdet med kommunfullmäktige den 27 november begär återremiss, vilket kräver en tredjedel av rösterna, och det har man.

En annan variant är att de röd/gröna hänvisar till det orimliga i att Ronnebyalliansen lägger beslag på samtliga ordförande- och förste vice ordförandeposterna. Frågan är dock vad som händer inom socialdemokraterna som just nu upplever en osedvanlig turbulens i arbetet med att fördela platser.