Snabb politisk reaktion mot krögartrots

Restaurangägare och handlare vill att vi ska stödja dem genom att handla lokalt. En självklarhet anser merparten av oss, men då har vi också rätt att kräva en motprestation, nämligen att lokala restriktioner efterlevs.

Men nu har det enligt lokala medier visat sig att det brister rejält hos alltför många krögare i Ronneby. Kommunala inspektörer har rapporterat att det brister i såväl sättet att placera gäster som att helt enkelt strunta i uppsatta regler i stort.

Enligt samma inspektör ska en restaurangägare ha yttrat – ”de som bestämmer inte vet någonting.” Med andra ord, inget att bry sig om.

Anmärkningsvärt är att inte mindre än sju restauranger i Ronneby har rapporterats inte leva upp till uppsatta regler för att förhindra smittspridning av covid-19.

Detta samhällstrots sker samtidigt som smittspridningen fortsätter att drabba allt fler människor i länets fem kommuner. Människor dör trots intensivvård.

Trots detta vägrar ett antal restaurangägare att efterleva de restriktioner som finns.

Redan i går när det blev känt på nätet att vissa krögare struntar i regler blev reaktionen på sociala medier häftig. Någon ville att dessa krögare skulle namnges och fråntas rätten att sälja luncher till elever. Många ansåg kravet som självklart.

Därför är det glädjande att ledande politiker i Ronneby kommun redan i dag har reagerat och uttryckt just den synpunkten att trilskande krögare kommer att fråntas rätten att sälja luncher till elever. Roger Fredriksson, m, kommunstyrelsens ordförande berättar också att elever som kommer för att hämta sin lunch tillåts sitta i lokalen för att äta sin mat. Detta är också ett brott mot regelverket eftersom maten endast får hämtas.

Bra! Mycket bra och snabb reaktion av Roger Fredriksson. Men se nu till att det INTE stannar vid förnyade hotelser i stil med böter som det har handlat om tidigare. Ronneby är en liten stad och vill krögarna ha fortsatt stöd vill vi andra, som har efterlevt uppsatta regler ända sedan i mars, att en snabb attitydförändring sker.

Med andra ord – alla krögare ska hålla sig till regelverket eller ska restaurangen stängas.

Fåglar möblerar om i Ronneby centrum

IMG_0460Just nu är det jätteläge för att få igenom hett efterlängtade förändringar i Ronneby kommun. Ledande politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott är nu så uppskärrade och skakis att de kan tänkas genomföra vilka förändringar som helst.

Det är två sammanträden med gräddan av stadens restaurangägare som fått dem att agera med sådan kraft och hastighet att den omtalade demokratin har fått vika.

Det senaste är att en restaurangägare på Västra Torggatan begärt att två vackra träd måste flyttas. Anledningen är att det sitter fåglar i träden och de har bajsat i besökares mat. Kravet fick ett rekordsnabbt gensvar av politikerna som beordrade – gräv upp och flytta träden. Beslutet bedhöver ingen ytterligare behandling i kommunstyrelsen, har kommunalrådet Roger redriksson hävdat.

En tanke slår mig och jag ser nu att många vackra träd i Brunnsparken därmed också bör vara i fara. I Brunnsparken finns en restaurang som också har uteservering. Ska dessa träd också grävas upp och tas bort?

Men där har man tydligen löst fåglarnas bajsproblem med att sätta upp en rejäl segelduk över borden. Samma lösning borde väl kunna användas även vid torget?! Dessutom hade en sådan lösning blivit betydligt snyggare än att som nu rycka upp träd. Så många träd har inte torget numera så att ett borttagande av två träd inte skulle få bestående men.

-Torget stympas, har stadsarkitekten sagt till ledande politiker som blivit så uppskrämda av hyresavtal att inget längre är heligt.

Etablerade restaurangägare i Ronneby centrum har satt hårt mot hårt och gjort tummen ner för de subventionerade hyror som erbjuds hugade krögare på nu närmast Karön och Villa Vassen, Ekenäs.

Krogägarnas ombud var med på senaste sammanträdet med kommunen och har talat om hur man ser på den osunda konkurrens som Ronneby kommun gör sig skyldig till och att man tänker återkomma i frågan.

Det är inte bara träd som politiker nu kan tänkas flytta utan nu har dessutom krogägarna i centrum fått ett lika snabbt besked från ledande politiker att man inte inför hyra för uteservering och järnpinnar som behövs för att begränsa serveringsområdena. Vad den digra utredningen kostat skattebetalarna vet vi inte ännu. Men den slängdes snabbt i papperskorgen när det blev debatt om hyressättningar.

Snabba beslut är inte alltid bra beslut. Det kommer framtiden att visa.