Thorax – Vem gjorde vad och mest?

Samarbetet mellan Region Kronoberg och Region Blekinge är räddat när det gäller Thorax och hjärtsjukvården. I varje fall för stunden.

Var det ett samarbete mellan regionrådet Lennarth Förberg, alliansen, och oppositionsrådet Christina Mattisson, s, som bidrog till räddningen? Eller… När jag läser deras respektive inlägg på Facebook tar båda enskilt åt sig äran för räddningsaktionen.

Tag del av deras inlägg. Vad tror du? Varning: Det är valtider.

Socialdemokraterna Blekinge 

Så fort det blev känt att samarbetet mellan Region Blekinge och Region Kronoberg gällande hjärtsjukvården, Thorax, var hotat agerade vårt oppositionsråd Christina Mattisson. Genom att direkt kräva ett möte på politisk nivå mellan Blekinge och Kronoberg för att sätta stopp för detta.

– Risken var stor att detta skulle drabba hjärtpatienter i Blekinge och Kronoberg hårt och för mig var det självklart att detta måste stoppas varför jag tog omedelbara kontakter för att få till ett gemensamt möte, säger Christina Mattisson.

Under torsdagskvällen ägde detta möte rum och resultatet blev att samarbetet kommer fortsätta och även utvecklas.

– Jag är mycket nöjd med vad mötet resulterade i, vi stoppade hotet mot hjärtsjukvården och det var min absoluta ambition och det var därför jag reagerade direkt. Nu är det viktigt att de som jobbar med hjärtsjukvården får vara med i utvecklingsarbetet framåt. Jag kommer att fortsätta att följa den här frågan, säger Christina Mattisson.

Lennarth Förberg

En bra vecka för ett regionråd:

  1. Avtalet om thoraxsamverkan med Kronoberg skall inte sägas upp, utan utvecklas. Vi är även överens om att värna och utveckla vårt övergripande samarbete. Dialogen fortsätter vid kommande sammanträde med den gemensamma samverkansnämnden den 10 februari. Bägge parter är överens om att fortsätta utveckla verksamheten för att kunna ge den bästa möjliga vården i Kronoberg och Blekinge.
  2. Genom samtal och förhandling med Kronoberg och Kalmar har jag nått fram till en överenskommelse om Krösatåget som innebär att det ska etableras direkta tågförbindelser i pendlingslägen mellan Karlskrona och Alvesta, alltså direkt med stambanan mot Stockholm utan byte i Emmaboda. Det har länge varit hett efterlängtat av dem som pendlar med tåg. Heja Blekinge!

Rekordlång kö till röntgen i Karlshamn

Behovet av röntgenundersökningar är mycket stort och trycket för röntgenundersökningar ökar. I september fanns det omkring sex tusen (6 000) remisser på väntelistan. Därmed kan konstateras att dessa personer befinner sig långt ifrån en behandling för att därefter placeras i en ny lång kö för eventuella operationer.

Den rekordlånga kön redovisades av hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson när Region Blekinges Pensionärsråd sammanträdde. (Foto: Region Blekinge)

Ivarsson berättade om förslag till förändring där syftet är att öka tillgängligheten totalt sett samt att säkra upp akutflödet med bland annat strokeflödet nattetid.

”Detta kan ske, ansåg Kjell Ivarsson, i samverkan med akutsjukhusen i Karlskrona och Kristianstad, vilket sker redan i dag.

Läkarbilens framtid.

Vid sammanträdet, som skedde digitalt, diskuterades också läkarbilens och bedömningsbilens uppdrag.

”Att de mobila enheterna är viktiga har blivit mycket tydligt, inte minst under Covid 19-pandemin”, betonade Kjell Ivarsson.

”Den mobila närvården är under utveckling och tydliga uppdrag behöver utvecklas”, fastslog Ivarsson.

I dag finns två bedömningsbilar i västra Blekinge. Totalt finns det fem läkarbilar och antalet läkare är 4,8 tjänster. Målet är att det ska finnas en läkare per kommun.

Förberg anklagar mig för osanningar

I går, den 27 september, publicerade jag i denna blogg ett inlägg som behandlade ett allvarligt samhällsproblem. Rubriken var ”Har sanningen någon plats i ett drev?”

Det handlade om det mediadrev som Benny Fredriksson, chef för Kulturhuset Stadsteatern utsattes för i samband med metoo från slutet av 2017 till våren 2018.  Drevet slutade med att Fredriksson tog sitt liv. Gårdagens text kan läsas längre ned i denna blogg.

När jag på Facebook puffade för inlägget fanns det ett svar som på ett flagrant sätt skilde sig från övriga kommentarer.

Det var Regionstyrelsens ordförande, Lennarth Förberg som skrev:

”Sanningen har ingen plats i din blogg heller.”

Jag har i dag svarat så här på den grova anklagelsen:

”Lennarth Förberg, Regionstyrelsens ordförande framför en allvarlig och kränkande beskyllning mot innehållet i min blogg utan att ange exempel. Jag – och alla läsare av min blogg- väntar på att du ska förklara vad du menar och visa vilka osanningar jag har skrivit.”

Fortfarande efter 19 timmar har ingen förklaring kommit.

Medan jag/vi väntar på hans svar kan jag bara spekulera; min text handlade om mediadrev och sanningar. Förbergs obegripliga påhopp får mig att fundera kring hans associationer mellan orden sanning och drev. Men vilken är kopplingen till min blogg? Upplever han mina texter som drev? I så fall säger hans kommentar mer om Lennarth Förberg än om min blogg.

Val av regionråd fördröjs en månad

Interna alliansstriden om vem som ska utnämnas till regionråd efter Emma Stjernlöf förlängs med en månad. Dagens sammanträde med Regionfullmäktige sker digitalt och det innebär att inget val kan genomföras.

Personval ska ske med sluten omröstning och det klarar man inte digitalt. Det konstaterade oppositionsrådet Christina Mattisson, s, redan i går när hon uttalade sig för BLT. Hon kallade då alliansens bråk om regionrådsposten som ”Ett politiskt spektakel” eftersom alliansens politiker inte kan tala med varandra.

Moderaterna har nominerat Johan Sandberg till valet av regionråd medan Liberalerna har nominerat Jesper Rehn.

Enligt Liberalerna har bråket inom Alliansen pågått sedan förra valet. Man pekar på en överenskommelse att alla partier i alliansen skulle ha minst en 40 procentig tjänst, men så blev det inte.

Nästa sammanträde med Regionfullmäktige genomförs den 10 november och då ska sammanträdet ske med fysisk närvaro. Frågan är om Alliansen kan tala sig samman under månaden eller om striden fortsätter.

Inte bara moderater i regionalliansen

Moderaterna i Region Blekinge tycks fram till nu ha glömt att Alliansen består av fler partier än just dom själva. Därför bör det ha blivit ett yrvaket uppvaknande efter den egensinniga drömmen.

Det är Liberalerna som i dag påminner om en viktig överenskommelse för att Alliansen över huvud taget skulle kunna bli verklighet.

Överenskommelsen går ut på att – ”alla ingående partier skulle ha minst en 40-procentig tjänst för att på ett bra sätt kunna ta ansvar för Alliansens politik.”

Så blev inte fallet påpekar nu Liberalernas före detta gruppledare Nils Ingmar Thorell. Liberalerna utmanar därför Moderaternas kandidat Johan Sandberrg som efterträdare till Emma Stjernlöf genom att nu nominera Jesper Rehn som sin kandidat till Regionstyrelsens arbetsutskott.

Valet av ersättare avgörs på Regionfullmäktige nu på onsdag, den 22/9. Ett ytterst ovisst val med tanke på hur Moderaterna handskats med fallet Stjernlöf och hur flera partier reagerat över detta.

Nedan Liberalernas pressmeddelande i sin helhet:

PRESSMEDDELANDE

Liberalerna i Region Blekinge kommer vid onsdagens regionfullmäktige att nominera sin gruppledare Jesper Rehn till den lediga platsen efter Emma Stjernlöf i Regionstyrelsens Arbetsutskott (RSAU).

Trots att vi tillsammans med M, C och KD styr i Alliansen utmanar vi Moderaterna om denna plats och låter Regionfullmäktige avgöra frågan.

Efter förra valet fanns det en överenskommelse att alla ingående partier skulle ha minst en 40%-tjänst för att på ett bra sätt kunna ta ansvar för Alliansens politik.

Så blev inte fallet. Förre gruppledaren Nils Ingmar Thorell har haft ett fast arvode på 20% och löfte har givits av ledande moderater att detta ska ändras när möjligheter ges.

Nu när chansen finns så väljer Moderaterna att tillfredsställa de egna intressena före att på ett bra sätt hålla ihop Alliansen.

Nils Ingmar Thorell f.d. gruppledare

Moderata män samarbetar bäst med män

När sparkade Emma Stjernlöf nu ersätts med en man, Anders Lund, är det föga överraskande för att inte säga helt väntat. Blekingska moderatmän har historiskt sett alltid haft betydligt lättare för att samarbeta med just män. Den allt för långt utdragna konflikten i Regionen är ett tydligt exempel på detta.

Att man lyfter Anders Lund från sitt uppdrag som ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Ronneby är dessutom ett bevis på hur tunt det är med dugliga moderater som kan axla tunga uppdrag. För ledande moderater i Ronneby var det efter förra valet inte alls självklart att Anders Lund skulle godkännas på den plats han nu lämnar.

Men det blir nu ändå ett ganska stort tomrum efter Lund och hans ersättare är inte självklar. Letar man ett tag dyker ett tänkbart namn upp – Johannes Chen. Även tidigare aktiva Susanne Lundgren har nämnts, men hon blev för ett antal år sedan ordentligt stukad av sin moderatgrupp. En högt aktad och kunnig politiker som slarvades bort.

När Anders Lund i samband med dagens presskonferens flera gånger upprepar att han närmar sig uppdraget som efterträdare till Emma Stjernlöf med stor ödmjukhet förstår man att han egentligen inte är mogen för uppdraget. Han ber nästan om ursäkt för att han nu fått förtroendet av moderata gruppen. När han lyfter frågan om den hårt kritiserade ”närakuten” och vad som väntar i den frågan med redan upprörd personalgrupp är det lätt att förstå hans frustration.

Skadan som redan har skett när det gäller ”närakuten” i Karlshamn blev inte bättre av det uttalande som Erik Lindborg, Kd, gjorde sig skyldig till i SVT:s Blekingenytt på torsdagskvällen. Han skyfflade undan kritik från såväl politisk opposition som anställda och allmänhet med orden – ”förändring skapar alltid oro”. Det hade varit bättre att be om ursäkt och lovat snar bättring. Men det kunde han inte för det finns ingen snar lösning.

Jag har varit inne på det i tidigare blogginlägg hur denna långt utdragna personstrid har skadat inte bara Moderaterna utan hela alliansledningen. En synpunkt som äntligen tycks ha fått även regionstyrelsens ordförande, Lennarth Förberg att inse allvaret i. Men han vägrar fortfarande att ikläda sig ansvaret för den uppkomna situationen när han säger:

”Har man bara läst tidningar och sociala medier har man fått en annorlunda uppfattning än den verkliga”.

Jo, det har vi redan räknat ut.

Som tidigare informatör borde Lennarth Förberg veta bättre än vad hans uttalande vittnar om. Den första lektionen för en informatör är att man aldrig vinner något på att mörka. Tvärtom. Så upp med korten på bordet och berätta vad personstriden egentligen har handlat om. Det är endast Förberg som sitter inne med den förklaringen och så länge den uteblir drar han striden långt in i valrörelsen. Om han inte snart nyktrar till och kanske fullt ut ser sitt eget ansvar.

Samtidigt råder oklarhet vad Anders Lunds uppdrag innebär. Han efterträder Emma Stjernlöf men anförtros tydligen inte uppdraget som Regionråd. Den platsen intar Johan Sandberg, moderat.

Inte heller har Moderaterna ännu lyckats få fram ett namn till ordförandeuppdraget i Regionfullmäktige.

Kvinna ersätter Emma Stjernlöf?

Beskedet från Moderaterna vem som ska ersätta Emma Stjernlöf som ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden dröjer. Möjligen kan dröjsmålet bero på brist av lämpliga kandidater.

Tre har nominerats och dessa är Gustav Nilsson, Anders Lund och Elin Petersson.

Gustav Nilsson, född 1949, har varit riksdagsledamot och lämnade riksdagen efter valet 2014. I dag är han ledamot Regionfullmäktige, ersättare i regionstyrelsen och ledamot i Hälso- och Sjukvårdsnämnden.

Anders Lund är i dag ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden i Ronneby.

Elin Petersson är kommunpolitiker från Karlshamn. Har plats i kommunstyrelsen och fullmäktige och är politisk sekreterare för Moderaterna i Region Blekinge. Hon är dessutom ledamot i Moderatkvinnornas styrelse.

Den som är lättas att ersätta på sina nuvarande uppdrag är onekligen Gustav Nilsson med mångårig och bred erfarenhet.

Svår att ersätta på ordförandeposten i Ronnebys Vård- och omsorgsnämnd är onekligen Anders Lund. Jag ser ingen naturlig efterträdare på den posten. Dessutom har han häcken full med tanke på de ekonomiska besparingar som nämnden står inför. Kan han trots allt ersättas tror jag han har hyfsat goda möjligheter att åta sig uppdraget som regionråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Däremot sätter jag en rejäl slant på att det blir Elin Petersson som efterträder sparkade Emma Stjernlöf. Att hitta en ersättare som politisk sekreterare kan inte vara så svårt även om det gäller Moderaterna. Elin Petersson har ett gott rykte även utanför de egna leden och anses vara en produktiv och drivande kraft. Elin Petersson återfinns också på listan med nominerade kandidater till Blekingemoderaternas riksdagslista som ska formas efter att medlemmarna har röstat.

Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder den 23 september och då ska också ersättaren vara på plats för att svinga ordförandeklubban.

Regionvalet redan förlorat för Alliansen

Moderaterna i Region Blekinge upplever nu en politisk härdsmälta. Dom har själva skapat den och har nu fått hela Alliansen med i fallet.

Efter att regionrådet och tillika ordförande i Hälso- och sjukvården, Emma Stjernlöf, i dag avgått med omedelbar verkan kan inget längre rädda den politiska ledningen. Valet nästa år är redan kört. Misstagen blev för många.

Inget skäl i världen kan ursäkta att Moderaterna under nästan ett helt år, inför en chockad offentlighet, totalt misslyckats med att lösa personliga motsättningar. Lägg där till att man på ett osedvanligt grovt sätt har lurat befolkningen i västra Blekinge.

Man utlovade en närakut och det blev en telefonlinje. I dag avslöjar SVT Blekinge dessutom att det blir Region Halland som svarar när västblekingar som behöver akut hjälp ringer 1177. Alltså inte den s k närakuten i Karlshamn. I detta fall kan inget parti som ingår i Alliansen fråntas ansvar.

Personmotsättningarna inom Alliansen som har pågått under mer än ett år, blev kända för allmänheten när ett brev daterat juni 2020 plötsligt blev offentligt. Då fick motsättningarna en betydligt djupare betydelse och var inte enbart riktat mot Emma Stjernlöf.

Det visade sig att gruppledarna i alliansen, Lars Karlsson, C, Erik Lindborg, Kd och Nils Ingmar Thorell, L, redan sommaren 2020 skrivit ett brev till Gunnar Strömmer, Moderaternas partisekreterare i riksorganisationen där dom var allvarligt oroade över Lennarth Förbergs ledarskap.

”Vi ser risken att Alliansen i Region Blekinge faller sönder med det nuvarande Moderata ordförandeskapet i Regionstyrelsen,” skrev gruppledarna i Alliansen.

I båda fallen har det handlat om personkemi men den egentliga orsaken till haveriet har vi som allmänhet bara fått gissa oss till. Frågan är också vad som har skett i närtid eftersom Emma Stjernlöf så sent som i juni berättade att hon tänkte sitta kvar till den sista september för en lugn överlämning till sin efterträdare.

Varför har då motsättningarna inom Moderaterna inte kunnat lösas på nästan ett år? Ingen vet men visst tusan måste man kunna kräva mer av politiska ledare än vad som har visats upp i detta fall.

Detta inlägg ska inte ses som ett försvarstal av Emma Stjernlöf. Därvid saknar jag allt för många detaljer. Däremot är jag påläst när det gäller vad som ledde fram till att man avskedade dåvarande Hälso- och sjukvårdsdirektören Lars Almroth 2019. Även i den ”affären” hade Stjernlöf en framträdande roll.

Inte heller då fick allmänheten veta på vilka grunder Almroth sas upp. Det mumlades om olika syn på hur sjukvården i Blekinge bäst skulle skötas. I potten låg också betydande protester från ett stort antal sjuksköterskor som protesterade mot en hög personalbrist. Bakomliggande orsaker till samarbetsproblem saknas således inte.

Faktum kvarstår dock. Emma Stjärnlöf var den regionpolitiker som var klart outstanding i antalet personröster räknat. Ingen enda kom i närheten av hennes 770 röster. Man kan undra igen, hur gick den förhandlingen till när Lennarth Förberg med endast 199 personröster fick ersätta avgående regionordförande Moderaten Alexander Wendt från Karlshamn. Ronneby med enbart 2 mandat och Karlshamn 3. Karlskrona dominerar med 5 när det gäller Moderaterna.

Men som sagt, när Moderaterna i Region Blekinge nu har avsatt sitt eget regionråd då måste de också vara beredda att inför väljarna redovisa vad som har lett fram till denna högst ovanliga åtgärd.

Samtalsämnet – har du fått sprutan?

Vad tror du den stora snackisen är i dag?

”Har du fått sprutan? Har du fått en eller två?”

Nästan innan du har hunnit svara kommer följdfrågan:

”Blev du sjuk?!

Med den sista frågan menas om du fick biverkningar. Fick du inga sådana är det dags för nästa fråga:

”Vilket vaccin fick du?

”När ska du ta andra sprutan”

Sociala medier är nu dagligen nerlusade med bara armar, ja, ibland kommer det också med ett eller annat ansikte i bildflödet. Nu är det aktiva kändisar, flera journalister, som visar och kommenterar vad de ägnat en kort stund av sitt liv i dag. De har naturligtvis tagit vaccinsprutan.

En av de mer kända just nu från tv behövde inte visa ansiktet, bara armen och så texten:

V-day!

Det här med att kändisar visar att de tar vaccin är bra. Mycket bra. De tar sitt ansvar mot såväl sig själva men inte minst mot sina medmänniskor. Ska vi komma ur det här eländet i rimlig tid måste ALLA följa restriktionerna. I annat fall kan vi bereda oss på ytterligare en förlängning. Och vem vill det? Egentligen tror jag att inte ens de som vägrar att ta vaccinet vill riskera att bli sjuka.

Jag har hört många sanslösa förklaringar till varför man vägrar att ta vaccinet. Den senaste var den här:

”Jag fick en massa sprutor när jag var liten. Det får räcka.” Dam i 75-årsåldern.

Vissa vägrar ta vaccin på grund av politiska skäl! Jo, det är sant. Andra vägrar på grund av religiösa skäl. De tror hellre på gud än experter.

Inget ont utan att det har något gott med sig. Pandemin har fått en av mina vänner att sluta röka. Han har tagit första sprutan eftersom han inte vill dö kvävningsdöden till följd av pandemin. Han valde därför också att sluta röka. Onekligen den mannens klyftigaste beslut medan han ännu har chansen.

Däremot gör myndigheterna det onödigt svårt för oss svenskar att hänga med i informationsflödet. I samma andetag som man i dag på riksplanet talade om lättnader så betonades att smittan fortfarande är hög och nu företrädesvis bland 15 – 25-åringar. De som hela tiden levt i villfarelsen att de inte kunde drabbas. Däremot bra klarspråk på regional nivå här i Blekinge.

Mina vänner – ta sprutan/sprutorna och ta ditt samhällsansvar. Det handlar inte bara om dig och mig. Det handlar inte minst om all hårt prövad vårdpersonal.

Trevlig fortsättning på våren!

Ja, jag har tagit första sprutan. Den andra kommer i mitten av juni. Ja, det var Astra Zeneca. Inga biverkningar.

Och Region Blekinge, jag behöver inte ha betalt för den uppmaningen.

Kan politiskt självmord undvikas?

När regionfullmäktige i november 2020 genomförde ett sammanträde under två dagar i Ronneby, mot sina egna utfärdade pandemiregler, skapade detta kritik såväl inom organisationen som bland allmänheten.

När jag några dagar senare ställde frågan till en av alliansens politiker om det lämpliga med mötet blev svaret kort men också laddat och överraskande:

”I regionen kommer vi inte överens om något alls!”

I dag, drygt fyra månader senare, börjar jag sakta förstå vidden av vad hen egentligen hade velat säga. Jag vet också att det interna och intensiva moderatbråket, som nu har pågått inför öppen ridå i fyra månader, var djupare och mer dramatiskt än vad någon kunnat drömma om. Men vi vet ännu inte den egentliga orsaken till att två av regionens m-märkta och mäktigaste regionråd har vägrat samarbeta.

Det som nu senast har visats upp av Moderaternas konfliktlösare och distriktsordförande, Roger Fredriksson, kunde först tolkas som att den sista utlovade pusselbiten hade resulterat i en total förlikning. Pressmeddelandet från Moderaterna löd:

”Emma Stjernlöf behåller sin plats som ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden och återgår till att delta i Alliansens interna arbete.”

Av detta kunde man förledas tro att hon därmed också var godkänd för att delta i moderatgruppen.

Men när väl några journalister började ställa mer djupgående frågor, ja, då krackelerade fasaden rejält. I Radio Blekinges nyheter förkunnades att – ”Stjernlöf hålls fortfarande utanför det interna arbetet inom Moderaterna.”

Roger Fredriksson förtydligade:

”Där har vi en process eftersom det har sagts mycket och det har gått för långt. Nu måste vi jobba upp både gruppen och Emma på banan igen.”

I ett pressmeddelande hade Roger Fredriksson meddelat att – ”Vi har pratat igenom läget tillsammans och det känns bra, dessutom har vi en plan för hur vi framöver kan samarbeta bättre som lag.”

Av dessa uttalanden kan man onekligen dra slutsatsen att alla stridande parter har deltagit i de försoningslösande samtalen. Att så inte är fallet avslöjas när SVT Blekingenytt ställer frågor till de två huvudrollsinnehavarna i moderatstriden, Emma Stjernlöf och Lennarth Förberg.

I intervjun säger Stjernlöf:

” Att Roger, med partigruppens stöd, och jag har kunnat sätta oss ner och börjat prata och se framåt, har varit avgörande för lösningen på konflikten.” Hon säger dessutom till SVT Blekingenytt att hon nu känner sig välkommen till moderata gruppen från vilken hon varit utestängd.

Så långt är det frid och fröjd men det låter helt annorlunda när SVT ställer frågor till regionrådet Lennarth Förberg, som just nu vilar upp sig under två veckors semester.

Förberg berättar att han inte har deltagit i några samtal eller diskussioner som har lett fram till att Stjernlöf fortsätter som ordförande för Hälso- och Sjukvårdsnämnden.

”Om gruppen stödjer Emma gör jag det också och arbetar efter det,” säger han.

När SVT frågar hur samarbetet kommer att fungera, blir svaret:

”Jag samarbetar med alla. Jag tro det kommer att lösa sig. Vad jag förstår har man bestämt att hon ska ingå i alliansgruppen, det har jag inga synpunkter på.”

Då blir genast frågan – hur hade han svarat om Stjernlöf också hade fått komma tillbaka till moderatgruppen? Man kan ana svaret när SVT berättar att hon hoppas vara välkommen även i den moderata regionfullmäktigegruppen.

”Är hon det? ” frågar reportern:

”Jag tror inte jag vill kommentera det. Jag har inte varit med i beslutet och vet därför inte exakt vad man har kommit fram till gällande arbetet framåt, svarar Lennarth Förberg.

Av detta framgår med all tydlighet att Moderaterna i Region Blekinge har en lång och tung väg att avverka innan man når målet för en total lösning på den fyra månader långa konflikten.

Klart är dock att övriga partier i regionens Allians har fått sina krav tillgodosedda när Stjernlöf är tillbaka som ordförande och ingår i Alliansgruppen. Moderaterna måste lösa sin djupa interna konflikt på egen hand. Och det hastar verkligen. Lyckas man inte lösa upp knutarna i god tid före nästa års val ja, då måste det konstateras att partiet har begått ett slags politiskt självmord.