Alla partier bör träffa polisledning

Moderaterna med riksdagsledamoten Annicka Engblom och kommunalrådet Roger Fredriksson i spetsen har en längre tid väntat på svar från den regionala polisledningen som bjudits in till Ronneby. Svaret kom för kort tid sedan och nu ska mötet äga rum den 14 december.

Under gårdagens budgetdebatt i Ronneby fullmäktige framfördes krav på att alla partier i kommunen bör få närvara vid sammanträdet med polisledningen. Kravet framfördes av Nicolas Westrup, Sverigedemokraterna, som i ett av sina inlägg berättade att hans parti vid upprepade tillfällen skickat brev till polisledningen.

-Svaret har dock uteblivit, förklarade han och ansåg det viktigt att många partier bör agera för att få rätsida på kriminaliteten i Ronneby.

Det händer i Ronneby

-Jag vet att människor flyttar från Ronneby på grund av polisens frånvaro. Vi måste agera kraftfullt när polisen inte finns, fastlog Westrup.

Något unisont ja till hans begäran kom aldrig under debatten men något parti ansåg det viktigt med stor politisk tyngd i frågan gentemot polisledningen.

Naturligtvis borde situationen redan nått en lösning i Ronneby. Det har redan gått för långt vilket inte minst framgick av gårdagens debattprogram i SVT, ”Opinion Live”. I programmet framträdde företagaren, Hassan Abdulaziz som utsatts för såväl hot som knivskärning.

I programmet deltog också ett polisbefäl, men den insatsen kunde vi varit utan. Jag saknade också ledande politiker från Ronneby.

Tryggheten i Ronneby måste säkras och det omedelbart. Inslag och artiklar av detta slag spär på känslan av otrygghet och ger en negativ bild av Ronneby. Rädslan och den lilla klick det ändå handlar om får inte segra. Vi måste vägra att bli till hjälplösa offer som inte längre har friheten att röra oss på gator och torg kvälls- och nattetid.

Lika viktigt är det att moderaterna nu breddar frågan om polisens närvaro i Ronneby och därmed bjuder in samtliga gruppledare till polisträffen den 14 december. Moderaterna innehar visserligen ordförandeposten i kommunstyrelsen men Ronnebyalliansen utgör ändå ett minoritetsstyre och bör inför allmänheten visa upp politisk enighet och tyngd i denna viktiga fråga.