Är arbetstillfällen så viktiga?

Sune Håkansson funderar i dag kring kommuners ansträngningar att skapa arbetstillfällen. Men är det så viktigt med arbetstillfällen?  Det som skapar intäkter är att människor vill bo i kommunen.

Ur Håkanssons perspektiv borde det således vara betydligt viktigare för en kommun att skapa bra service med barnomsorg, skola och en äldrevård värd namnet. Boendet måste vara attraktivt med mark för egnahem och bra standard på hyresrätter. Möjlighet till rekreation och ett brett kulturutbud är avgörande för att locka skattebetalare.

Sune Håkansson visar i detta inlägg också hur betydande pendlingen är i Blekinge. Något som ställer allt högre krav på infrastrukturen.

” Är arbetstillfällen så viktiga?

I de flesta kommuner anstränger man sig på att skapa arbetstillfällen. Samtidigt finns fritänkare, som menar att det är viktigare att nå fler invånare. Det är antalet invånare, som ger skatteintäkter och statsbidrag. Man betalar skatt där man bor, inte där man tjänar pengarna, om bostadsorten är skild från arbetsort.

I ett litet län, som Blekinge, behöver inte arbetsplats vara detsamma som bostadsort. En del samhällen är byggda för att ”där skall man bo”. Listerby och Johannishus är två exempel. De egna arbetstillfällena är få. Arbetena finns ofta i Karlskrona. Så har det varit av hävd. Varvet och LM var det förr, numera ofta sjukhuset och Högskolan.

Ett typiskt motexempel är Olofström. Där finns jobb, men få vill bo i kommunen. Mer än var tredje jobb utförs av en person, som pendlar in.

Nettopendlingen under 2013 var:
Olofström       1005

Ronneby       – 1023

Karlskrona      1254

Karlshamn    – 1037

Sölvesborg     – 992  (Minustecken visar att fler pendlar ut än  vad som pendlar in).

Att märka är att Olofström har fått en allt större inpendling, både brutto som netto, under de senaste åren. Samtidigt har antalet jobb i kommunen ökat mest sedan år 2010. Sämst har antalet jobb utvecklats i Ronneby.

Netto har Blekinge en viss utpendling.

Återigen: Det är, ekonomiskt, sannolikt inte alltför lönsamt för en kommun att satsa på att locka till sig jobb. En del arbetstillfällen kommer automatiskt med en stigande befolkning. Det gäller exempelvis skola (förutom högskola) och barnomsorg, men också servicenäringar såsom handel, etc. Just den kommunala servicen brukar anges som ett bra medel för att få inflyttning.

En typ av arbetstillfällen är sannolikt viktiga, det är inom offentlig service, såsom arbetsförmedling, skatteverket och sjukvård.”

Sune Håkansson