Karlskrona lever i egen bubbla

Hallå! Är ni kontaktbara och vakna?

Frågan riktar jag till ledande politiker och tjänstemän i Karlskrona som tycks leva i en egen liten värld där inget överensstämmer med vad vi övriga upplever.

Karlskrona vill inrätta en turistfälla för kryssningsresenärer. Man vill att fartygen ska kunna ta sig ända in till kaj på Trossö. Men då måste man först muddra farleden söder om Kungsholmen. Kostnad för detta 48 miljoner kronor. Vad kostnaden för en upprustning av hamnen skulle gå loss på har man inte ens utrett!!

Det som lockar är stora intäkter för Karlskrona och turismen. Tror man! Och antagligen stannar det också vid en önskedröm för forskning på området gör tummen ner. Forskningen visar att kryssningsturister är de turister som spenderar minst pengar.

Men nu kommer det mest anmärkningsvärda – Karlskronas turistchef, Terje Pedersen, underkänner hela denna forskning, detta trots att han i BLT:s artikel först instämmer i vad forskarna kommit fram till men därefter underkänner forskningen. Han tycker nämligen på fullt allvar att Karlskrona inte ska jämföras med jättar på området nämligen Oslo, Bergen, Köpenhamn och Stockholm. Han anser att Karlskrona har mer att locka med än uppräknade orter.

I artikeln frågar sig professor Svein Larsen vid Bergens Universitet vad som är så speciellt med Karlskrona att kryssningsresenärer kommer att spendera pengar där som de inte gör i de verkliga turistmetropolerna. Det är nämligen Larsen som har lett forskningen där man har intervjuat 8 000 turister, varav 1300 var kryssningsresenärer. Mer än hälften av de sistnämnda använde mindre än 200 kronor i land. Forskningen visar dessutom att de flesta resenärerna inte ens lämnar fartyget!

– Vi räknar inte med några drömsiffror, säger Terje Pedersen till tidningen.

Tablå! Ställ dig i skamvrån med strut på huvudet. Drömmar var just ordet.

Men visst, en Gubben Rosenbom i trä eller att bese ett gammalt ubåtstorn i en rondell kanske är oemotståndligt för s k dollarturister? Och vad säger försvaret om att muddra den hemliga infartsleden i höjd med Kungsholmen? Den kan väl knappast öppnas nu när man ser Putin och Ryssland som tilltänkta angripare.

Av artikeln framgår inte vem eller vilka som eventuellt driver denna fråga i Karlskrona. Är ledande politiker lika (upp)blåsta som hamnchef och turistchef, ja, då vill det till att kommunens alla nämnder börjar fundera på ytterligare besparingar i en kommun som länge tycks ha levt högt över sina tillgångar.