Ersättningar förankrade ”högt upp?”

Sune Håkansson återkommer med tankar om hur snåriga och svårtolkade vissa ersättningar kan vara till politiker i Ronneby. Detta med tanke på dom höga ersättningar som Åsa Evaldsson, ordförande i utbildningsnämnden har blivit uppmärksammad för. En granskning som har utförts av Sveriges Radio Blekinge. Efter uppmärksamheten i media genomför Ronneby kommun nu en undersökning.

Håkansson ställer bland annat frågan:

”Det är förunderligt att ha 120. 000 kr. i förlorad arbetsinkomst och 50. 000 kr i arbetsinkomst från ”ordinarie jobb”. Jag tror inte att det håller i den pågående granskningen, såvida inte det hela är förankrat ”högt upp”.

POLITIKERARVODENA, IGEN

”Radio Blekinges granskning av en politikers arvoden i Ronneby kommun gör det intressant att skriva några rader till, och antyda förslag till förändringar. Det måste påpekas att det kan vara oklart om man strikt skall följa de skrivna reglerna eller om man får följa andemeningen.

Sammanträdesarvodena är ett exempel. Mindre än två timmar ger 730 kronor, två timmar eller mer ger 1022 kronor. Men skall kafferasten räknas som arbetstid? Så görs det idag, Om en ledamot kommer fem minuter för sent, skall det  ge avdrag?

Förr var reglerna något annorlunda. Då fanns ett ”inställelsearvode”, med tillägg för varje påbörjad halvtimme. Följden blev att ”trappstegen” blev lägre, säg 75 kronor för varje halvtimme. Likväl hände det att ordföranden konstaterade att det var tre minuter kvar på halvtimmen. Frågan blev: Har någon någonting att fråga om? Nej. Varefter ordföranden berättade om gamla tider i fem minuter och kunde konstatera att nu hade arvodet höjts.

Reglerna för förlorad arbetsinkomst är oklara. Om en person kan flytta sin arbetstid torde andemeningen vara att någon ersättning inte skall utgå. Om flyttning är möjlig kan vara svårt att veta. Vi minns den gången då en arbetslös ledamot skaffade sig ett välbetalt jobb för kvällen den fjärde torsdagen i månaden. Tanken var att kvittera ut ersättning för inkomstbortfallet när kommunfullmäktige sammanträdde. Nu blev det aldrig mer än teori.

Hur länge ett sammanträde kommer att pågå, vet man inte alltid. Man kan ha räknat med fyra timmar, men det slutar efter två timmar. Då kan ledamoten tvingas ta ledigt fån jobbet i fyra timmar, arbetsgivaren måste skaffa vikarie. Inte alltid finns det lämpliga arbetsuppgifter om ledamoten kommer tillbaka tidigare än planerat. Skall då ersättning för förlorad arbetsinkomst utgå för fyra timmar?

Om en ledamot jobbar i Karlskrona, tar resan en halv timme i vardera riktningen. Skall ersättning för förlorad arbetsinkomst utgå för restiden?

Politikerna med fast arvode måste mer exakt veta, vad som ingår i uppgifterna. Det kan ibland vara lättare att ange, vad som inte ingår. Exemplet vänortsbesök kan nämnas.

Därtill bör extrauppdrag beslutas av presidiet, samt protokollföras.

Åsa igen

För år 2022 erhöll Åsa Evaldsson 651. 000 kr. i inkomster från kommunen. Den grova uppdelningen bli 270. 000 kr. i fast arvode, 10. 000 kr som fullmäktigeledamot, någon tusenlapp i reseersättning. Resten, kringsvid 360. 000 kr. blir då extraersättning samt för förlorad arbetsinkomst.

Med samma fördelning som i mars i år, skulle detta ge 120. 000 kr. för förlorad arbetsinkomst samt 240. 000 kr. i extraersättningar.

För år 2022 hade Åsa en taxerad inkomst på 701. 000 kr. Innebörden är att inkomsten från ”ordinarie anställning” skulle stanna vid 50. 000 kr, inte stort mer än en månadslön.

Det är förunderligt att ha 120. 000 kr. i förlorad arbetsinkomst och 50. 000 kr i arbetsinkomst från ”ordinarie jobb”. Jag tror inte att det håller i den pågående granskningen, såvida inte det hela är förankrat ”högt upp”.

Sune Håkansson