Ronnebyalliansen oenig i skolfrågan

Det är snabba ryck nu i Ronnebys skolfråga. I varje fall Roger Fredriksson, m, och Kenneth Michaelsson, c, vill skynda på för att säkerställa att två nya centralskolor ska kunna stå klara till 2019.

Men flera partier som ingår i alliansen anser att det fram till nu har gått allt för snabbt och därför drar man nu i nödbromsen. Det är framförallt hur finansieringen av skolbyggena ska hanteras som får flera allianspolitiker och troligtvis hela partier att säga stopp för lösningen att kommunen ska hyra de nybyggda skollokalerna, en kostnad som kan bli ca 15 miljoner kronor dyrare per år för kommunen än om man själv lånat och byggt skolorna.

Hittills är det endast oppositionen med s, v och mp som har protesterat mot hyresförslaget men nu menar flera uppgiftslämnare att såväl Liberaler som Ronnebypartister kommer att säga nej till förslaget som hittills inte varit förankrat i allianses partier där m, c, l, kd och rp ingår.

Kritiken kom i dagen redan under förra veckan när bl a Liberalerna krävde ett extra sammanträde med kommunstyrelsen för beslut i skolfrågan. Enligt uppgift har skolfrågan skjutits upp en vecka men allianspartierna har nu drivit igenom att få till stånd ett informationsmöte med samtliga allianspartier. Merparten av partimedlemmarna i alliansen anser att de stått utanför all information i frågan.

Det handlar om stora slantar för kommunen och det innebär att partierna kräver ett gemensamt informationsmöte vilket kommer att äga rum i morgon tisdag. Ledande politiker i såväl Liberalerna som Ronnebypartiet anser dock att informationsmötet inte kommer att förändra deras syn på hyrförslaget. Båda dessa partier fattar sina beslut senast under morgondagen men redan nu står det klart att Roger Fredriksson och Kenneth Michaelsson i så fall kommer att missa ett majoritetsbeslut. Detta i sin tur får antagligen till resultat att även Sd backar.

Roger Fredriksson har den senaste tiden gjort klart att ett beslut om nya skollokaler hastar. Han har bl a betonat att en försening med ett beslut på en månad försenar färdigställandet med en hel termin. Detta oaktat vill nu allt fler partier ha en annan tingens ordning än att hyra framtida skollokaler.

Att bygga två nya centralskolor i Ronneby beräknas kosta ca 500 miljoner kronor, kanske mer. Det är denna summa som den politiska kommunledningen anser att man inte klarar av att på egen hand investera. Diskussioner har redan förts med privata aktörer.