Möte med krögare slutade i kaos

DSC03337

Två av Ronneby kommuns toppchefer, Torbjörn Lind, näringslivschef (Se bild) och Tommy Johansson, förvaltningschef Fritid- och Kultur, kallade i veckan krögare etablerade i centrum till sammanträde i stadshuset. Inbjudan hade inte avslöjat meningen med sammanträdet men det visade sig att tjänstemännen var stolta över hur kommunen nu satsar på kroglivet vid kusten – Ekenäs och Karön.

Inbjudna krogägare var inte imponerade, snarare djupt besvikna och upprörda av att kommunen bedriver osund konkurrens.

Villa Vassen ägs av Ronneby kommun och där ska investeras fem miljoner kronor för att bygga om och till för att möjliggöra en åretrunt restaurang. Beslutet är taget i fullmäktige. Även Karörestaurangen har i år fått nya arrendatorer.

Det var när krogägarna i Ronneby centrum började ställa frågor om arrendeavtal för Villa Vassen och Karön som temperaturen steg högst betänkligt i stadshusets Kallingesal där sammanträdet ägde rum.

Svaret från näringslivschefen var följande:

– Månadshyran för Karön är 4000 och Villa Vassen 4000. Det är samma krögare som driver båda anläggningarna och för detta betalas 8000 kronor per månad.

Vad betalar då den krögare som hyr kommunens lokaler i Brunnsparken, var nästa fråga från krögarna?

Svaret blev 6000 kronor per månad.

Vad betalar då krögarna som driver Bergslagskrogen, även den lokalen äger Ronneby kommun som är inrymd i samma lokaler som Kulturcentrum.

Den frågan kunde/ville inte näringslivschefen svara på. Han ville återkomma med svar.

När en av krögarna i centrum berättade att han betalar en månadshyra på 36 000 kronor, ja då blev ilskan än mer påtaglig bland deltagarna.

– Hur tror ni vi krogägare i centrum med våra betydligt högre hyror ska kunna konkurrera med krogar som kraftigt subventioneras av Ronneby kommun, frågade flera och tilla:

– Prissättningen blir en helt annan i Ekenäs och Karön, centrum kommer att helt avfolkas sommartid, betonade flera krogägare som vid det laget var ordentligt uppretade. Någon reaktion från näringslivschefen (som ju har till uppgift att utveckla näringslivet i kommunen?)  kom inte och det utlöste nästa vredesmod. Man sa:

– Vi kräver ett sammanträde med SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares organisation och Ronneby kommuns företrädare.

– Det ni i kommunen sysslar med är otillbörligt gynnande och det är olagligt, sa representanten från SHR.

Det var när SHR och krögarna hotade med att ta upp frågan med SVT:s Uppdrag Granskning som det blev fart på näringslivschefen.

– Vi kommer att kalla till ett sammanträde om en månad, men tala absolut inte med pressen om detta, förkunnade en svettig näringslivschef.

I Göteborg förlorade kommunen ett liknande ärende om otillbörligt gynnande för något år sedan.

Liknande fall med med kommuner inblandade som starkt snedvrider konkurrensen är för närvarande under behandling hos Konkurrensverket och det gäller orterna Strömstad och Hyllie.