Ronneby kommun mörkar politiker

Söndagen den 14 september i fjol avgjordes valet till riksdag, landsting och kommuner. Den 1 januari började de nyvalda nämnderna att fungera. I dag, nästan två månader senare, har Ronneby kommun inte orkat informera allmänheten om vem eller vilka som sitter i de olika nämnderna.

När allmänheten går in på Ronneby kommuns hemsida för att finna valda ledamöter möts man av en text som förkunnar att man väntar på att ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem ska tas i bruk. Det ges ingen information om när detta nya system kan tänkas vara klart för användning.

Förtroende

När andra myndigheter eller företag förändrar sina offentliga system brukar ett sådant arbete föregås ev en noggrann planering och mestadels sker en sådan övergång under natten för att minska besvären så mycket det är möjligt. Men inte så i Ronneby, här ska allmänheten hållas i ovisshet om vad som gäller i nämnder och styrelser.

Om man inte klarar denna omläggning rent tekniskt får det inte gå ut över den informationsplikt som en kommun har gentemot allmänheten.

Nu krävs ett besked – när får vi veta vilka politiker som sitter var?

SD vågmästare i Ronnebys alla nämnder

Jag sammanstrålade med Malin Norfall, oppositionsråd i Ronneby, för några dagar sedan. Av någon anledning kom vi att tala om hur Ronnebys politiska nämnder ska se ut. Hög tid nämligen att komma till skott.

Alla har förutsatt att kommande sammanträde i november (27 nov) med fullmäktige ska bli det historiska datum när nämnderna får sin sammansättning. Men så inte för Malin som utan att tveka sa så här:

– Det kan inte bli några val vid sammanträdet i november. Punkt slut.

I det läget fanns det ingen anledning attt vänta med ett samtal med valberedningens ordförande, Sune Håkansson, Ronnebypartiet.

– Hur ser planeringen ut och hur långt har du kommit?

Sune Håkansson svarar:

– Jag har kallat valberedningen till sammanträde den 20 november. Det skulle ha skett tidigare men socialdemokraterna har sedan länge utlyst sitt nomineringsmöte till den 19 november. Justering av protokollet ska ske den 21 november.

Håkansson berättar att hittills har varje block fått godkänna hur många ledamöter som ska ingå i respektive nämnd. Han menar då Ronnebyalliansen, de röd/gröna och SD. Varje block utser sina ledamöter, vilket övriga inte kan påverka. Valberedningen ska också föreslå ordförande, vice ordförande samt 2:e vice ordförande.

– Det proportionella valsättet medför att SD blir vågmästare i alla nämnder utom i Överförmyndarnämnden där de röd/gröna får majoritet. Här ingår endast fem ledamöter, berättar Sune Håkansson.

Det som kan inträffa är att det blir någon konstellation som dyker upp natten till torsdagen. Då kan man, om man får majoritet, bordlägga allt som skett i valberedningen och då får jag utlysa nytt möte, fastslår Sune Håkansson.

Det kan också inträffa att de röd/gröna vid sammanträdet med kommunfullmäktige den 27 november begär återremiss, vilket kräver en tredjedel av rösterna, och det har man.

En annan variant är att de röd/gröna hänvisar till det orimliga i att Ronnebyalliansen lägger beslag på samtliga ordförande- och förste vice ordförandeposterna. Frågan är dock vad som händer inom socialdemokraterna som just nu upplever en osedvanlig turbulens i arbetet med att fördela platser.