Ronneby kommun mörkar politiker

Söndagen den 14 september i fjol avgjordes valet till riksdag, landsting och kommuner. Den 1 januari började de nyvalda nämnderna att fungera. I dag, nästan två månader senare, har Ronneby kommun inte orkat informera allmänheten om vem eller vilka som sitter i de olika nämnderna.

När allmänheten går in på Ronneby kommuns hemsida för att finna valda ledamöter möts man av en text som förkunnar att man väntar på att ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem ska tas i bruk. Det ges ingen information om när detta nya system kan tänkas vara klart för användning.

Förtroende

När andra myndigheter eller företag förändrar sina offentliga system brukar ett sådant arbete föregås ev en noggrann planering och mestadels sker en sådan övergång under natten för att minska besvären så mycket det är möjligt. Men inte så i Ronneby, här ska allmänheten hållas i ovisshet om vad som gäller i nämnder och styrelser.

Om man inte klarar denna omläggning rent tekniskt får det inte gå ut över den informationsplikt som en kommun har gentemot allmänheten.

Nu krävs ett besked – när får vi veta vilka politiker som sitter var?