Ryssen hjälper Marinens Musikkår?

Militar_musikensframtid080901_210x297

Marinens Musikkår i Karlskrona har de senaste åren ställts inför upprepade nedläggningshot. Ena halvåret har det varit nedläggning som gällt, nästa halvår är kåren räddad.

Jag vill påstå att detta fenomen inom svenska försvaret har medfört att det har skapats en slags tradition med Marinens Musikkår i huvudrollen.

På våren genomförs en konsert för att stödja en fortsatt verksamhet. Senare på året genomförs en konsert för att fira musikkårens fortsatta existens.

Visserligen en udda och oviss tradition men ändå en tradition på sitt sätt.

Med ryss-skräck har militären nu goda förutsättningar att få ytterligare fyra miljarder. Kan även Marinens Musikkår använda samma ”vapen” eller åker den snålskjuts på de nu begärda plusmiljarderna?

Marschtakt för Musik i Blekinge

Under sina år ( 2005-2008 ) som chef för Marinens Musikkår fick han uppleva två nedläggningshot. Han och orkestern överlevde och i nästan hysterisk glädje över att ha klarat sig då fick han en egen marsch – ”Dristigheten”.

Det handlar om militären Morgan Carlsson i Karlskrona som i dag har fått tjänsten som chef för Musik i Blekinge. I dag har han en tjänst som chef för Marinens avdelning för infrastruktur!

Morgan är säkert som klippt och skuren för denna viktiga tjänst, men utnämningen i nuläget när Marinens Musikkår åter är föremål för nedläggning, den allvarligaste hittills, väcker naturligtvis frågor.

En hypotes är att vakna och på tå stående (?!?)  regionpolitiker i Blekinge (Karlskrona) nu har fått sådana signaler att loppet är kört för den marina musikkåren och då måste det till en man som kan göra om hela det blekingska musikutbudet. Det måste till en chef som kan förvandla vals- och rocktakt till marschtakt.

 

 

Inget ministerstyre för Marinens Musikkår

Det är försvarsmakten och inte jag som försvarsminister som ska avgöra vad som ska ske med Marinens Musikkår.

Det svaret fick Agneta Gille, socialdemokrat som i dag hade ställt fråga om Marinens Musikkårs framtid. Frågor till försvarsminister Karin Enström ställdes också av Kerstin Haglö, socialdemokrat från Nättraby.

Försvarsministern klargjorde att hon inte tänker göra sig skyldig till ministerstyre och hänvisade till att försvaret avgör frågan och att regeringen ännu inte har fått någon information om vad som kommer att ske.

Kerstin Haglö hotade med att politiskt ansvar kommer att utkrävas vid valet om regeringen och försvarsministern inte förhindrar en planerad nedläggning av Marinens Musikkår i Karlskrona.

Agneta Gille kommer nu att ställa fråga till kulturministern i samma ärende.