Jag tror på Blekinge för att…

Sol-partiet

Livet består inte enbart av politik. Som väl är. Det finns annat i samhället som också kräver arbetsinsatser.

Det är min enkla förklaring till att jag den senaste veckan bara hunnit kommentera en liten bråkdel av det som inträffat på politikerfronten.

Beslutet i sjukhusfrågan, helt befriat från vederhäftigt underlag, var tyvärr väntat men kan ändå vändas till vinst för oss som enträget arbetar för ett nytt sjukhus. Naturligtvis är det valet jag tänker på.

Redan nu står det klart att socialdemokrater, miljöpartister och kristdemokrater i landstinget på ett naivt sätt har underskattat oss blekingar. Vad är beviset för detta mitt påstående?

Jo, redan innan det väntade beslutet togs i landstingets fullmäktige hade två nya partier bildats.  Blekingepartiet med ett klart och tydligt krav – ett nybyggt sjukhus. Lokala Karlskronapartiet uppstod på grund av inre splittring hos moderaterna även om partiet också ställer upp i landstingsvalet.

En chock måste det ändå vara för arroganta landstingsmajoriteten att ett nytt parti i västblekinge redan fanns i startgroparna och nu finns i arbete i god tid inför valet.

Sol-partiet (uttytt Sölvesborg och Listerlandet) talar verkligen i klartext vad de vill uträtta med sina eventuella mandat.

Sol-partiet vänder sig till de som vill ha Kristianstads Centralsjukhus som sitt sjukhus för att slippa långa tidsödande vägen till östra sidan av Blekinge. Partiet ska också verka för att Sölvesborg ska tillhöra Region Skåne.

Sol-partiet är inget enfrågeparti utan har redan ett brett partiprogram som bl.a. har följande innehåll:

* Ökat öppethållande inom primärvården.

* Ökad samverkan mellan Sölvesborg och Bromölla.

* Närproducerad och ekologisk mat i förskola, skola och äldreomsorg.

* Värna bokskogen och stränder.

* Försvara kustfolkets rätt till det kustnära fisket – havets naturtillgångar tillhör alla.

* En humanistisk och värdig äldreomsorg.

På valsedeln finns veteraner och yngre. Hanna Vidaic Waltersson, Bo Sandquist, Ellen Waltersson, Kjell Hallberg, Tomas Waltersson, Barbro Waltersson, Harry Waltersson, Dan Boberg och Sara Björnsson.

Naturligtvis är dessa tre partibildningar ett bra bevis på att det nu finns kraft och framtidstro hos merparten av blekinges befolkning som har tröttnat på bakåtsträvande politiker som saknar såväl vilja som kunskap. Deras dåliga matematiska kunskaper känner vi redan till.

Med dessa politikers hjälp har vi fått väljarna i Blekinge att plötsligt upptäcka hur viktigt det blir att rösta på rätt partibeteckning.

Det som nu händer har fått mig att tro på Blekinge. Ett nytt sjukhus skulle betyda ett lyft för hela Blekinge och dess utveckling. Dessutom skulle ett nytt sjukhus mitt i Blekinge bli ett sjukhus för alla blekingar. Inte enbart för invånarna i Karlskrona.

Sjukhusfrågan lever och lever mer än någonsin.  Kampviljan är stor, den möter jag i hela länet.