Äntligen invigning av minnestavla

img205

Äntligen, efter drygt fyra år, har det blivit dags att inviga en minnestavla med information om Kvitterplatsen i Ronneby Brunnspark.

På fredag den 15 augusti är det dags för en konsert med Mikael Wiehe, Pernilla Andersson, Emil Jensen och en rad lokala artister och strax före kl. 18.30 invigs minnestavlan av Nils Ingmar Thorell, ordförande i Fritids- och Kulturnämnden.

Yvonne Olsson, Ronneby är en av de artister som har fått plats på minnestavlan. På bilden ovan, som jag tog på tidigt 70-tal, framträder en ung Yvonne Olsson tillsammans med Arne ”Isen” Israelsson. Klicka i bilden för förstoring.

Ur pressmeddelandet i dag:

” Minnestavlan ger en kort information om Kvitterplatsens historia och nämner 12 artister som uppträtt på scenen under årens lopp.

 Utöver de personer som nämns på tavlan har en lång rad artister uppträtt på Kvitterplatsen, sedan den invigdes 1955 som friluftsteater.”

Demokrati kan ta lång tid. I detta fall tog det drygt fyra år.

Det hela började med en motion från centerpartiets fullmäktigegrupp den 19.5.2010. Genom gruppledaren Kenneth Michaelsson föreslogs att döpa om Kvitterplatsen i Brunnsparken till ”Tommy Körbergs sång- och kvitterplats”.

Motionen remitterades till dåvarande Biblioteks- och Kulturnämnden, Byggnadsnämnden, Fritids- och Turistnämnden samt Tekniska nämnden och svaret blev följande enligt sammanträdesprotokollet från fullmäktige den 16.12.2010:

”Av remissvaren från nämnderna och skrivelse från två undrande pensionärer framgår med enighet att namnbyte på Kvitterplatsen bör avslås. Skälen härför är bland annat att platsen historiskt har getts namnet Kvitterplatsen utifrån kopplingen till Brunnsparkens naturvärde och de fåglar som kvittrar i området. Det finns dessutom andra artister och allsångsledare som verkat under många år och det kan därför vara svårt att särskilt peka ut en person som ska namnge platsen.”

Däremot gav fullmäktige dåvarande Biblioteks- och Kulturnämnden ”i uppdrag att ansvara för uppsättande av minnesplaketter samt att arbeta fram kriterier för vilka som bör uppmärksammas på detta sätt”.

Man ansåg att det fanns anledning att uppmärksamma även andra personer som bidragit till verksamheten. En liten arbetsgrupp har under senare år arbetat med att vaska fram lämpliga namn. Dessutom uppmanades allmänheten på kommunens hemsida att föreslå namn som skulle finnas med på minnestavlan. Beslutet blev således en tavla med 12 namn. Från början var det meningen att flera tavlor skulle sättas upp för varje artist. Se bild nedan.

Kvitterplatsen

 

Succé för midsommartradition på Karön

IMG_0537

IMG_0538

Solen sken och karöbåten höll. Naturligtvis innebar det publiksuccé när Karön åter öppnades för traditionellt midsommarfirande.

Två båtar sattes in för att 500 sommarglada skulle få chansen att ännu en gång få uppleva sommarfesten på gräsplanen nedanför restaurangen.

Naturligtvis var det också knökafullt i restaurangen vilket måste ses som ett bevis på att även dagens generation trivs med sin älskade pärla i Ronneby skärgård.

IMG_0536

Det var sannolikt inte enbart gratis glass till barnen som lockade. Kanske var det också underhållarna Lena Pålsson, Marcus Schönbeck och Lena Israelsson som såg till att eftermiddagen på ön blev precis så lyckad som man längtat efter.

Fotograf och midsommarspejare för Bengtbloggen: Micke Berglund.

Klicka i bilden för storlek större

PS Pehr Andersson som nu driver Karön jublar i dag när han sammanfattar gårdagens midsommarfirande. Han har kontrollräknat och funnit att han med två båtar fraktade över 700 personer. Dessutom tillkom lika många som anlände med egna båtar. Pehr räknar med att ca. 1500 personer firade runt midsommarstången på Ronnebys ”Pärla” – Karön. Härligt! Ordningen är därmed återställd.