Ett oväntat brev från regiondirektören

Jag har besökt Kallinge vårdcentral och redan dagen efter fick jag ett brev från regiondirektör Peter Lilja! Ja, inte med snigelposten utan naturligtvis digitalt, både ett mess och ett mejl som talar om att jag har ett spännande brev att hitta i postlådan på 1177.

Någon har viskat i hans öra att jag har varit på plats och nu vill han veta hur besöket avlöpte. Han skriver:

”Hur var ditt senaste besök/vistelse vid Kallinge vårdcentral?”

Redan i brevets inledning vill regiondirektören veta hur just jag blev mottagen, hur personalen uppträdde mot just mig? Jag är imponerad, ja, nästan lite chockad. Har Peter Lilja verkligen tid så det räcker att bry sig om lilla mig?

Det kan upplevas lite känsloladdat där i början av brevet, men sanningen bakom den imponerande inledningen gjorde mig betydligt lugnare. Lilja förklarade:

”Genom detta meddelande får du en länk till en enkät med frågor om den vård du fått vid Region Blekinge.”

Han förklarar att mina erfarenheter är viktiga och att de hjälper regionen att utveckla hälso- och sjukvården i Region Blekinge. Han lovar dessutom att enkäten bara tar 5 – 10 minuter att besvara.

Peter Lilja smickrar för att få mig vänligt inställd för han vet att tio minuter är dyrbar tid för en pensionär som råkar veta att läkarbesök per telefon med samma tidsrymd kostar 150 kronor! Just läkarkontakt per telefon är regionens senaste sätt för att få ner skyhöga kostnader. Eftersom jag i likhet med alla andra vill ha en bättre vård ställde jag naturligtvis upp utan att pruta.

Enkäten gjorde mig dock lite nyfiken, ja, aningen bekymrad. Nästan alla frågor handlade om hur jag blivit bemött av sjuksköterskor. Inte en enda fråga hur läkarna har uppträtt. Varför denna fokusering mot just gruppen sjuksköterskor? Vad är på gång?

Vissa av frågorna kunde jag inte besvara eftersom dom inte var aktuella för just mitt besök. Enkäter är allvarliga saker och ska besvaras ärligt och allvarligt. I övrigt blev det femmor över hela linjen för just så perfekt blir jag bemött på Kallinge vårdcentral. En plats där arbetsmoral och god stämning råder i den monotona och slitsamma vardagen. Hade det funnits en fråga om lönepåslag för just sjuksköterskor hade det blivit ett rungande JA!

Tack Peter Lilja för din omtanke!