Grisigt på Ronneby kommunfullmäktige

R-y logga

Det nåddes något av bottenrekord i debattkonst när fullmäktige i Ronneby på torsdagskvällen diskuterade ”gifta asylsökande barn och deras placering”.

Debatten blev lång och extra hätsk på sluttampen. Det var många sakliga inlägg men det var när Tim Svanberg, centern, äntrade talarstolen som det inte helt oväntat hettade till mellan honom och vänsterns Peter Bowin.

”Den här debatten följer ett känt mönster. En sansad debatt följs av ett inlägg av Peter Bowin”, sa Tim Svanberg och fick småskratt från vissa ledamöter som belöning.

Bowin stod kvar i talarstolen för att invänta repliktillfälle och visst kom det.

”Man ska aldrig brottas med grisar, man blir bara nerdragen på deras nivå. Man blir skitig och grisen nöjd”, sa Peter Bowin och ledamöterna höll sig för skratt.

Tim Svanberg knappade därefter in sin besvikelse som ett inlägg på Facebook att han under fullmäktige blivit kallad för gris av Peter Bowin. Vänner till Svanberg beklagade den låga debattnivån.

Det händer i RonnebyRedan när debatten var ung i samma ämne om barnäktenskap var språkbruket dåligt. Ordet giltigt förvanskades snabbt till giltligt. Det felaktiga uttalet anammades av flera talare och blev till slut nästan roande när det upprepades.

Ledamöter blev i upphetsningen till ledamoter. Ett uttal som dessbättre var ganska lokalt förankrat till endast en ledamot.

Debatten förorsakades av en interpellation ställd till ordförande i socialnämnden, Åsa Evaldsson (M), som vid flera tillfällen garanterade att man följer svensk lagstiftning. Vid något av dessa replikskiften gick dock Tim Svanberg ett steg för långt. Han uppmanade inte bara Evaldsson utan också tjänstemän vid förvaltningen att dagen efter ringa Göteborg för att ta reda på hur man där handskas med barnäktenskap. Han som politiker har ingen rätt att beordra tjänstemän.

En långkörare blev också frågan om ny varumärkesplattform och grafisk profil för Ronneby kommun. Frågan har sysselsatt såväl tjänstemän som politiker under nästan tre år och bl a handlat om vilket typsnitt som ska användas i kommunens två logotyper. Ronneby – den moderna kurorten kommer att profilera kommunen.

”Ett cirkustält med en kula på toppen” var beskrivningen av den gamla brunnskällan. Flera efterlyste en grafisk profil som borde ge en samlad bild av hela kommunen. Tommy Andersson (S) kämpade hårt för ett bevarande av den nuvarande utformningen av stadsvapnet men fick se sig besegrad i den kampen.

Efter att ha tagit del av denna kvälls debatter funderar jag på om Ronneby verkligen blir mer uppmärksammat med ny logga? Är det inte kommunens verksamhet som ska göra Ronneby attraktivt ? Men – för att få full utdelning måste det också vara ett oavvisligt krav att flera politiker ser om sitt varumärke.