Guldsmeden flyttar till Karlskrona

I måndags kom beskedet att restaurang- och nattklubben Puls hade begärt sig i konkurs. I dag, två dagar senare, får jag bekräftat att Ronneby Guldsmide AB på samma gata, Karlskronagatan, flyttar till Karlskrona.

Anledningen till flytten är att kundunderlaget och därmed intäkterna i höst har halverats. Naturligtvis är det ett tungt och helt avgörande argument för en flytt. Vilken företagare skulle i det läget tveka?

Naturligtvis är det för Ronneby en betydande förlust ur flera synvinklar. Om kundunderlaget plötsligt sviker är det dock av största vikt att en brett upplagd marknadsundersökning genomförs. Naturligtvis måste anledningen till ett vikande kundunderlag snarast kartläggas. Kommer andra näringsidkare också att drabbas framöver eller är det som nu sker med Puls och Ronneby Guldsmide en isolerad företeelse?

Ronneby Guldsmide räknar med att öppna i Karlskrona senast mars månad.