Så hamnar bostadstillägget i kommunkassan

Ungefär 28 000 pensionärer som hyr sin lägenhet i särskilt boende får bostadstillägg till pensionen för att klara hyran.
Nu visar en analys som SPF Seniorerna har gjort hur en stor del av bostadstillägget till pensionärerna försvinner genom att kommunerna tar ut högre kommunala avgifter för omvårdnad och mat i det särskilda boendet.

Ett flertal exempel från sju representativa kommuner i landet visar samma sak: Är man berättigad till bostadstillägg går en del av det till kommunens kassa via höjda avgifter – och inte till pensionärens plånbok.

– Det här är inte rimligt, säger förbundsordförande Eva Eriksson om förbundets rapport Bostadstillägg i särskilt boende – kommunernas kassako?
– För en pensionär med låg pension som bor i en vanlig bostad är ju bostadstillägget tänkt som ett tillskott till den privata ekonomin avsett för bostadsutgifter.

Läs hela artikeln:

https://www.senioren.se/nyheter/sa-hamnar-bostadstillagget-i-kommunkassan/

Kommunala poliser kan återupprätta förtroendet

”För att både minska brottsligheten och öka allmänhetens förtroende för polisen och samtidigt möta den tilltagande frustrationen inom polisen bör regering och riksdag göra en kommunal polis möjlig i de kommuner som så önskar.

En kommunal polisorganisation skulle kunna locka tillbaka många av de poliser som nu lämnat yrket på grund av oklara arbetsuppgifter och långa beslutsvägar.

Att tillåta en kommunal polis skulle stärka det kommunala självstyret och kunna bidra till att upprätta förtroendet för de demokratiska institutionerna.”

Detta skriver Magnus Lindgren och Olle Wästberg på DN-debatt.

Magnus Lindgren är generalsekreterare i Tankesmedjan, Stiftelsen Tryggare Sverige. Olle Wästberg är liberal och ordförande i Demokratiutredningen.

Läs deras debattinlägg på DN här:

http://www.dn.se/arkiv/debatt/kommunala-poliser-kan-ateruppratta-fortroendet/

”När skatt blir stöld”

Detta är ett inlägg som riktar sig till Landstinget Blekinges samtliga politiker. Även dess revisorer. Även kommunala politiker i Blekinge har all anledning att ta del av innehållet.

Nu när sommarregnet står som spön i backen bör det finnas god tid till att ta del av ett ledarinlägg i Svenska Dagbladet av Tove Lifvendahl men också läsa och begrunda en pocketbok av Martin Borgs – ”365 sätt att slösa med dina skattepengar”.

Det är när majoriteten i Landstinget Blekinge blundar för en egen utredares slutsats att det blir drygt fyra (4) miljarder billigare att bygga ett nytt sjukhus istället för att lappa och laga som skatt bli till stöld!

SkattI ledaren söndagen den 21 juni pekar Tove Lifvendahl (politisk chefredaktör på SvD) på två, möjligen tre exempel:

”Den ohemula kostnaden för Nya Karolinska i Solna och Avesta kommun som skulle bygga en bro över Jularboån. Den sistnämnda kostnadsberäknad till 40 000 kronor men där slutsumman blev 850 000 kronor.”

Tove Lifvendahl anser att landstingsledningen skulle ha rest på studiebesök utomlands före och inte efter att man satte igång processen med Nya Karolinska som beräknas bli 8 – 10 miljarder dyrare än beräknat. Dessutom blir det två år försenat.

”Resan gick till England och universitetssjukhusen i London och Manchester samt ett sjukhus i Derby. Men landstinget skulle även upphandla nya pendeltåg och den frågan upptog ledningens uppmärksamhet under resan mer än att studera upphandlingsfrågor”.

Tove citerar också socialdemokraten Gustav Möller (1884-1970) som en gång uttyckte sig på följande sätt:

”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”.

Tove Lifvendahl ger oss medborgare en rejäl tankeställare när hon skriver:

”Varför diskuterar vi inte skattefrågans makt- och ansvarsdimensioner mer och oftare? Här beter sig ju medborgare lika hycklande som när politiker säger en sak och gör en annan: vi säger att vi har lågt förtroende för politiker och ändå ifrågasätter vi sällan det faktum att de så ostraffat kan använda våra skattepengar på sätt som i somliga fall gör ordet slöseri plågsamt otillräckligt och stöld mer adekvat”

Du läser lämpligen Tove Lifvendahls ledare här:

http://www.svd.se/nar-skatt-blir-stold/om/nya-karolinska

Slösa 2

Efter den läsningen bör varje seriös landstingspolitiker även inköpa pocketboken ”365 sätt att slösa med dina skattepengar”. Författare: Martin Borgs. Pris: överkomliga 39 kronor.

Lycka till med läsningen!

Ta gärna en FOLDER – om du kan

Utflyktsguide

Blekinge har enastående möjligheter till rika naturupplevelser, inte minst om du utnyttjar alla skyddade områden. Experter menar att de naturområden som finns i Blekinge är unika och mycket väl kan mäta sig med sydeuropa.

Länsstyrelsen står bakom tryckningen av en alldeles förträfflig utflyktsguide. I den finns ett rikt kartmaterial kompletterat med bilder och text som lotsar besökaren fram till alla naturreservat.

Så långt är allt väl men när du väl anländer till flera av de lockande målen blir servicen aningen haltande. Jag tänker på de s k brevlådor som länsstyrelsen har satt upp vid respektive parkeringsplatser.

”Tag gärna en folder” kan man läsa på locket.(Se bild nedan)

 DSC04070

Erbjudandet är lockande men blir till en besvikelse när du väl följt inbjudan. I lådan finns inga foldrar och det är säkert åtskilliga år sedan de tog slut, om de någonsin funnits. Nu har lådan istället blivit en bostad åt spindlar som säkert uppskattar tak över huvudet.

 DSC04071

Jag har bl a besökt Sänneshults naturreservat som ligger mellan två bedövande vackra sjöar, Listersjön och Sännen. De som spontant kommer till platsen hade säkert uppskattat en folder med en karta på vandringsledens sträckning och inte minst en förklarande text som beskriver naturområdet.

I lådan hade också foldrar kunnat placeras som lockar till besök av andra naturområden. Det är inte alla som besöker Naturum eller turistbyråer.

Med andra ord – Länsstyrelsen bör skärpa sig. Eller varför kan inte också kommunerna göra en insats?!

 

Svensk standard för äldreomsorg

SPF Seniorerna har tillsammans med ett femtiotal andra aktörer varit med och tagit fram en svensk standard för kvalitet inom äldreomsorgen. Socialdepartementet gav redan 2012 uppdraget till SIS, Swedish Standard Institute. Nu är äldrestandarden klar och det är dags att sprida kunskapen om den och påverka så att den används i våra kommuner.

Ola Nilsson, folkhälsoansvarig inom SPF Seniorerna förklarar i stort vad ”Äldrestandarden innebär:

”Äldreomsorgen är en komplex och regelstyrd värld med lagar, förskrifter och riktlinjer som ska följas. Standarden blir en vägvisare för att underlätta och möjliggöra en överblick över denna värld. Här är det inte bredden på sängen eller avståndet mellan handfat och toalett som standardiseras. Det är en tjänstestandard som är den första i sitt slag och nyskapande genom att det är kvaliteten i verksamheten ur ett personcentrerat perspektiv, d v s med den äldre i centrum, som beskrivs.

Äldrestandarden med titeln ”Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende”, innehåller tre huvudavsnitt. Avsnitten behandlar krav på verksamheten från mjuka värden som bemötande, integritet och trygghet till verksamhetens organisation, struktur och bemanning. Slutmålet med standarden är en ökad trygghet och delaktighet för den äldre samt att underlätta kvalitets- och förbättringsarbetet inom äldreomsorgen – både inom kommunala och privata verksamheter.

Nu när äldrestandarden är klar är det öppet för alla som vill och är intresserade att ta del av dokumentet. SPF Seniorerna och andra pensionärsorganisationer har en viktig uppgift i att trycka på kommunen att använda standarden.”

Äldrestandarden laddas ner via SIS hemsida och är gratis. Du hittar den här: www.sis.se/tk572