Rekordlång kö till röntgen i Karlshamn

Behovet av röntgenundersökningar är mycket stort och trycket för röntgenundersökningar ökar. I september fanns det omkring sex tusen (6 000) remisser på väntelistan. Därmed kan konstateras att dessa personer befinner sig långt ifrån en behandling för att därefter placeras i en ny lång kö för eventuella operationer.

Den rekordlånga kön redovisades av hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson när Region Blekinges Pensionärsråd sammanträdde. (Foto: Region Blekinge)

Ivarsson berättade om förslag till förändring där syftet är att öka tillgängligheten totalt sett samt att säkra upp akutflödet med bland annat strokeflödet nattetid.

”Detta kan ske, ansåg Kjell Ivarsson, i samverkan med akutsjukhusen i Karlskrona och Kristianstad, vilket sker redan i dag.

Läkarbilens framtid.

Vid sammanträdet, som skedde digitalt, diskuterades också läkarbilens och bedömningsbilens uppdrag.

”Att de mobila enheterna är viktiga har blivit mycket tydligt, inte minst under Covid 19-pandemin”, betonade Kjell Ivarsson.

”Den mobila närvården är under utveckling och tydliga uppdrag behöver utvecklas”, fastslog Ivarsson.

I dag finns två bedömningsbilar i västra Blekinge. Totalt finns det fem läkarbilar och antalet läkare är 4,8 tjänster. Målet är att det ska finnas en läkare per kommun.