Journalistgräv av bästa slag

En undersökning som blev till ett journalistiskt gräv som i sin tur resulterade i Stora Journalistpriset och som också resulterade i en uppföljande bok med den korta men fullt tillräckliga titeln ”Klubben”.

I boken fördjupar Matilda Gustavsson sina avslöjanden om den så kallade Kulturprofilen Jean-Claude Arnaults sexuella övergrepp. Övergrepp som till slut resulterade i att han dömdes till två och ett halvt års fängelse.

Fotograf: Thron Ullberg

Det mest anmärkningsvärda i hela den tragiska historien var kulturprofilens nära samröre med Svenska Akademien som inför öppen ridå kom att krackelera.

Det är ett svårt men gediget hantverk som kulturjournalisten Matilda Gustavsson har lämnat ifrån sig. Inget har lämnats åt slumpen och hennes uthållighet är minst sagt imponerande. Inte minst har resultatet av hennes arbete fått internationellt kända grävspecialister att höja på ögonbrynen. Det är hennes placering inom kulturjournalistiken som har gjort henne så unik. Grävuppdrag av detta slag med ett så omfattande genomslag brukar annars vara förbehållet personer placerade inom nyhetsjournalistiken.

Imponerande tycker jag också det är att Dagens Nyheters redaktionsledning så totalt gav Matilda Gustavsson sitt helhjärtade stöd under lång tid. Svårigheten med ett avslöjande av denna art med många drabbade är naturligtvis att få övergreppen bekräftade. I ett inledningsskede är journalisten oerhört ensam vilket ger upphov till tvivel och sömnlösa nätter. Detta beskriver också Matilda Gustavsson på ett till synes enkelt sätt men ger ändå bilden av hur mycket kraft hon tvingades lägga ner på att lyckas få drabbade kvinnor att berätta och inte minst framträda.

”Klubben” är en viktig läsning som inte bara avslöjar starka personliga band mellan flera av Svenska Akademiens ledamöter och kulturprofilen utan också hur lätt dessa kunnat omintetgöra hela denna viktiga sanering av ruttenhet som försökte döljas med kultur placerad på hög piedestal.