Ny öppning för bro I Ronnebyhamn

DSC02339Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit tekniska förvaltningen i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet med en öppningsbar bro i Ronnebyhamn. Nu kräver politikerna alternativa lösningar till den utredning som tidigare utmynnade i ett förslag kostnadsberäknat till ca 50 miljoner kronor.

Ett bra och framsynt förslag som i förlängningen kan möjliggöra ökad båttrafik i Ronnebyån. Vi hoppas dock att nu begärda utredningsalternativ också ska innehålla förslag på klaffbro och inte enbart vridbar bro.

Tekniska förvaltningen har nu förklarat varför tidigare utredning saknade alternativ:

”Då inga utredningsmedel tilldelats har Tekniska förvaltningen genomfört utredningen på ett mycket övergripande plan.” Se vidare text från sammanträdesprotokollet den 15.8.2016.

 Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har i budget 2016 erhållit uppdrag angående att utreda förutsättningarna för att bygga om vägbron över ån vid Ronnebyhamn för att på så sätt möjliggöra mer båttrafik i Ronnebyån. Då inga utredningsmedel tilldelats har Tekniska förvaltningen genomfört utredningen på ett mycket övergripande plan och berör i sin utredning endast frågorna kring möjlighet till genomförande samt investerings-, drift- och underhållskostnader. Huruvida projektet bör genomföras eller ej lägger inte Tekniska förvaltningen någon aspekt på varför detta inte berörs i utredningen.

Bedömning

Tekniska förvaltningen gör bedömningen att det är fullt möjligt att anlägga en öppningsbar bro över Ronnebyån vid Ronnebyhamn. Vid handläggningen har vi tittat närmare på en motsvarande bro, Universitetsbron i Malmö (2004), och de siffror vi beskriver är omarbetade jämfört med det projektet.

Skall öppningsbar bro anläggas vid Ronnebyhamn är vår bedömning att detta bör ske som en vridbar bro. Detta medför följande uppskattade kostnader:

Investeringskostnad (exkl. byggherrekostnader), ca 40 Mkr

Byggherrekostnader, ca 5 Mkr

Kostnader för flytt av elanläggning mm, ca 1 Mkr

Driftkostnad (maj-sept), minst 500 tkr/år

Underhållskostnad, minst 500 tkr/år

Skärgårdstrafik i Ronnebyån???

Lokaltidningen Sydöstran påstår i dag att det skulle kunna bli skärgårdstrafik i Ronnebyån från 2017. Stämmer verkligen uppgiften är det ett glädjande besked för oss som sedan mars 2013 har velat ha båtliv i Ronnebyån. Men tillåt mig att starkt tvivla på uppgiften.

I artikeln nämns inget om den betongbro som vi krävt måste bort för att möjliggöra den efterlängtade båttrafiken. Jag har varit på plats vid hamnen i dag för att kontrtollera. Nej, bron står stadigt kvar och utgör precis den broms den länge utgjort.

Inte heller har jag sett att intresserade politiker, som sägs finnas, har kommit till skott för att byta ut betongklumpen mot en klaffbro. Se exempel på klaffbro.

BroRedan i dag händer det ofta att även mindre båtar stoppas från genomfart på grund av högt vattenstånd. Ska det vara någon som helst mening med båttrafik måste det rimligen vara en båt som rymmer mer än 10 personer. Även övriga broar uppströms kan i vissa fall vara svårforcerade.

DSC02339Den båttyp som visas på bild i Sydöstran i dag skulle inte komma långt upp i ån. Många gånger är vattennivån endast lämpad för jaktkanot. Då måste det först bli tåg (Ronnebypilen) ut till hamnen för att där kliva på en båt. Stopp!! Det går ju inte heller. ”Pilen” ska i sommar stanna redan vid Ronneby brunnshotell.

Givetvis vill vi i den kämpande gruppen, med många båtägare bakom oss i kravet – ”Lyft broarna – ett lyft för Ronneby”, tro att det en dag kan bli skärgårdstrafik i Ronnebyån. Vi tackar på förhand.