Nu har Gren fått ersättning

Grens bil

Ni som läser denna blogg kommer säkert ihåg min skildring av den kamp som företagaren Kjell Gren, Ronneby fört med en tjänsteman inom Ronneby kommun.

Kampen har tagit drygt ett år, men nu har äntligen rättvisan segrat. Kjell Gren har fått sin begärda ersättning som utgör självrisken på 3.000 kronor för den reparerade skada som kostade drygt 18.000 kronor och som försäkringsbolaget betalade.

Kjell Gren fick sin bil skadad i oktober 2012 när den stod parkerad utmed Kungsgatan. Vid samma tidpunkt bestämde sig parkförvaltningen för att beskära träd. Däremot glömde man att informera trafikanterna. Du ser Grens skadade bil på bilden ovan.

Dessa skador ville en kommunal förvaltningschef inte betala. Han ville inte ens titta på skadorna. Ronneby kommun skulle inte betala ett öre.

Tiden gick och Gren blev allt mer upprörd och i maj månad i fjol skrev han ett inlägg på Facebook där han också la ut ett par bilder på sin skadade bil.

Jag skrev om det i denna blogg den 26 maj där jag samtidigt uppmanade Gren att kontakta kommunstyrelsen och kräva ersättning för erlagd självrisk.

Förvaltningschefen angrep då mig i sin tur och upprepade sitt tidigare svar att skadorna på bilen hade funnits innan trädklippningen och han vägrade att betala. Han hade fortfarande inte ens tittat på bilen.

Försäkringsbolaget undersökte skadorna och betalade reparationen och föreslog också att Ronneby kommun skulle betala självrisken på 3.000 kronor.

Den 20 juni i fjol lämnade Kjell Gren in en skrivelse till kommunstyrelsen i vilken han gjorde anspråk på självrisken. Ärendet lämnades till tekniska nämnden för yttrande, vilket fick Gren att tappa tron på en positiv behandling. Nu skulle nämligen samma chef som tidigare vägrat att betala och titta på skadorna lämna ett yttrande till kommunstyrelsen.

Den 24 juni lämnades handlingarna till tekniska nämnden och när Gren kommenterade att ärendets 1-årsdag hade passerats den 24 oktober hade ännu inget yttrande lämnats.

– Kanske hoppas de att jag ska glömma det hela, men då känner de inte Kjell Gren, skrev han.

Strax före jul talade jag med kommunalrådet, Roger Fredriksson, m, och fick beskedet att nu skulle Gren få sin ersättning.

– Kommunen ska inte djävlas med invånarna på det sätt som skett i detta ärende, sa Fredriksson med tydlig adress.

Jag har nu kollat med Gren som berättar att ersättningen har betalats.