Jallais tolkning av Berglings flykt

”Spionerna på SÄPO” är Jallais åttonde bok om Anton Modin och utspelas under senare delen av kalla kriget. Anders Jallai ger sin syn på spionen Stig Berglings flykt 1987, hur den möjliggjordes och varför.

Stig Bergling greps 1979 i Israel och lämnades ut till Sverige där han dömders för grovt spioneri till livstids fängelse. Bergling var vid den tidpunkten Sveriges mest bevakade och isolerade brottsling men lyckades ändå avvika vid en permission 1987.

Det antogs att han flytt till Moskva via Åland, en uppgift som många har tvivlat på genom åren. Oavsett hur verkligheten såg ut återvände Stig Bergling plötsligt frivilligt till Sverige 1994. Han uppgavs vara svårt sjuk och ville vistas sina sista levnadsår på svensk mark. Hans grova brott till trots frigavs Bergling 1997. Han dog 2015, då 78 år.

Mest har det genom åren spekulerats i hur det över huvud taget var möjligt för storspionen Bergling att kunna avvika under en bevakad permission. Anders Jallai ger uttryck för sin teori när han låter sin huvudperson Anton Modin ta sig an spionen för att få honom att avslöja sina svenska medhjälpare.

Gruppen med Modin som ytterst ansvarig får fria tyglar och obegränsade resurser för att få Bergling att tala. De lyckas med sitt uppdrag och Bergling är frispråkig och lämnar ut sina medlöpares namn. Men när dessa högt uppsatta chefer i sin tur ska avslöjas tvingas Modin omvärdera sin syn på det svenska samhället och hur det fungerar. Kan han i och med sin nyvunna kunskap själv ha blivit ett hot mot rikets säkerhet?

Samtidigt upptäcker två fritidsfiskare något i sina nät som gör dem skräckslagna. Fyndet görs inom militärt skyddsområde.

Kalla krigets oskyldiga offer

dsc05400

-Flygarna var förbrukningsvaror i flygplan som skickades upp utan att de fungerade, sa flygingenjören och kontrollflygaren Lennart Richholtz i en rapport 1962. Men då var skadan redan skedd. Mellan 1960 – 1961 inträffade ett 70-tal haverier med 46 döda.

Betänk att svenska flygvapnet under åren 1915 till 2007 hade 957 omkomna och då har Sverige inte ens varit krig.

dsc05411

Författaren och journalisten, Ulf Eneroth har kartlagt vad som inträffade och han redovisar sina erfarenheter i boken ”Haveriet – Flygvapnet och kalla krigets offer”. Han utgår från ett haveri som inträffade i Vikbo utanför Köping den 26 oktober 1960 och som resulterade i att en hel familj på sju personer dödades när ett övergivet Lansenplan raderade ut en hel gård.

Ulf Eneroth besökte i tisdags kväll (4 okt) den regionala avdelningen ur Svensk Flyghistorisk förening, Quintus 72 i Ronneby. Hörsalen var knökafull och det kan delvis förklaras med att föreläsningen var öppen, alltså inte enbart riktad till medlemmar.

Det betraktades som en slump när ett helt familjejordbruk som gått i arv sedan 1800-talet raderades ut och sju familjemedlemmar dog när ett förarlöst Lansen slog ner och sopade bort såväl ladugård som boningshus. Men haveriet och Lansens motorstopp var ingen tillfällighet – det var helt enkelt ett konstruktionsfel som ingen brytt sig om att åtgärda trots flera andra haverier dessförinnan.

Det var först när Ulf Eneroth tog sig an de många haverierna under kalla kriget som det hela uppdagades.

Under en 15-månadersperiod 1960-1961 orsakade en rad konstruktionsfel ett 70-tal haverier med 46 döda.

32-lansen

 

Unga piloter skulle öva under realistiska och krigsliknande förhållanden för att bl a över havet möta det fruktade hotet i öster. Det var främst unga piloter i Tunnan och Lansen som fick sätta livet till och med facit i hand, helt i onödan. Ett stort problem var också att många civila dödades när flygplan slog ner som bomber både här och där i landet.

I dagsläget lever svenska flygvapnet med ett helt annorlunda säkerhetstänk. Man har uppnått nolltolerans när det gäller haverier, men betänk att flygvapnet under 1950- och 1960-talet hade drygt 1000 stridsflygplan som ständigt skulle vara i luften.

Boken är ett viktigt tidsdokument för att bl a få vetskap och förståelse för de omänskliga uppgifter unga piloter beordrades att utföra.