Hoten har ändrat karaktär

Hot mot journalister har i alla tider funnits, men de har under senare år onekligen ändrat karaktär. Det som i dag sker vid SVT:s redaktion i Karlskrona är naturligtvis ett övergrepp som aldrig kan accepteras men ett bevis på graden av upptrappning. Redaktionen har tvingats stänga sedan ett brev med ett vitt pulver skickats till redaktionen.

Den journalist som i dag på morgonen öppnade ett kuvert vid SVT Blekinge i Karlskrona har suttit isolerad och inte fått lämna lokalen som inte heller varit tillgänglig för övriga medarbetare. Den s k bombgruppen har fått köra upp till Blekinge från Malmö.

Lokala räddningstjänsten är också inbegripen i larmet som också fått till följd att redaktionens arbete ligger nere. En reporter är rädd för att kvällens sändning ska gå om intet.

Naturligtvis är detta ett allvarligt angrepp på det fria ordet och måste fördömas på ett kraftfullt sätt.

Vad ligger då bakom detta brevhot som stänger en hel redaktion? Inget allvarligt alls och det är detta som skrämmer. SVT misstänker att det är deras rapportering om Sverigedemokraternas partiledare, Jimmie Åkessons kräftskiva som gästades av bandet Ultima Thule och en moderat lokalpolitiker från Sölvesborg som är anledningen till hotet. Uppgifterna med bild hade hämtats från Facebook.

Mer behövdes alltså inte för att det fria ordet skulle utsättas för ännu ett övergrepp. Jag kan inte acceptera detta övergrepp eftersom SVT enbart pekat på en anmärkningsvärd politisk handling av partiledaren, att posera på bild med bandet Ultima Thule och alla med texten på tröjorna – ”Give èm hell”.

Det är fegheten med anonymiteten som har ökat. När journalister hotades förr hände det att hoten kom när politiker eller tjänstemän på fredagskvällarna tagit en eller flera drinkar för mycket. Deras hot skedde telefonledes och personligen hade jag aldrig svårt att identifiera uppringaren som naturligtvis alltid var en person som förekommit i antingen radioinslag eller tidningsartikel.

På min aktiva journalisttid hjälpte det att lyssna en stund på uppringaren och därefter dra till med repliken – ”jag hoppas att du är medveten om att jag bandar det du säger”. I det läget sa det alltid klick i örat och samtalet avslutades.

Hot

På 1980- och 1990-talet var det inte heller ovanligt att vi fick motta mordhot på öppen gata. Det kom också brev med exempelvis följande ”hot” – Satan är på väg att ta hand om Radio Blekinge också! AKTA ER. Det kom snälla brev också och de var som regel alltid dominerande så vi fäste inte någon större vikt vid ”hoten”.

Betydligt större effekt blir det av dagens hot som på flera plan har ändrat karaktär. De är naturligtvis anonyma men hoten sker nu inte sällan med hjälp av vitt pulver som ska påminna om de globala hot som förekommit och varit direkt livshotande med avsikten att framkalla mjältbrand.

Mestadels har lyckligtvis dessa hotbrev visat sig innehålla vanligt mjöl eller annat pulver men effekten av hoten är allvarliga. Ingen vågar nonchalera breven.

Ordet föddes fritt – låt det leva!

 

Politiker faller på eget grepp

Riv 2

Jag läste i gårdagens twitterflöde att en toppolitiker i Blekinge nu ansåg att han hade semester. Detta torgförde han när det endast återstår ca 7 veckor till valet! En politiker med den inställningen ska nog fortsätta att semestra – även efter valet!

Dessvärre tycks han inte vara ensam i sin uppfattning. Blekingska politiker lever i tron att det räcker med en två veckor lång valkampanj för att bli vald.  Är vi väljare verkligen så flata och dåliga på att ställa krav så att vi godkänner ett sådant tänkande?

Ledande politiker har i alla tider försökt göra gällande att de aldrig har semester. Att vara politiker är ett förtroendeuppdrag och det gäller dygnet runt, har de förkunnat. Detta har dock inte alla politiker levt upp till.

Jag har under mina 50 år som aktiv journalist inte sällan konstaterat att den dygnetrunt-uppfattningen inte gällt många kommunal- eller landstingsråd. Inte minst deras äkta hälfter har fungerat som effektiva ”brandväggar”. Men det var på den tiden när vi radiojournalister ansåg att vi hade en skyldighet att servera färska nyheter även på morgnarna. Vi ringde helt enkelt upp ledande politiker och bad om kommentarer mellan 5 och 6 på morgnarna. Så viktiga nyheter tycks inte finnas i dag.

Nu skriver politikerna själva och det gör de på sociala medier – Twitter och Facebook.  De levererar snabba, korta referat från sina sammanträden och under sittande möte uppstår inte sällan små minidebatter mellan debattörerna som inte längre har repliktid i det pågående mötet.

I det här fallet är sociala medier bra. Nu kan inte längre politiker, som gjort tvivelaktiga uttalanden och mötts av kritik, hänvisa till att de blivit felciterade av en journalist. Det falskspelet har minskat i omfattning men det lever fortfarande kvar.

När politiker numera i sociala medier skriver och uttrycker sina innersta tankar, som de förmodligen aldrig skulle ha yttrat i sällskap med en journalist, är det en välkommen utveckling. Nu finns ingen journalist som budbärare. Nu faller sådana politiker på eget grepp och det är givetvis bra.

Så när politiker som Centerpartiets toppkandidat, Petronella Petersson i Blekinge ger uttryck för sin trångsynta och felaktiga syn på ”judarna” som folkgrupp blir hon genast och med all rätt effektivt ”avklädd” av BLT:s politiska chefredfaktör, Sylvia Asklöf Fortell.

I tidningens huvudledare den 25 juli med rubriken ”När fördomar blir sanningar” behövde därför Sylvia endast citera vad Petronella själv hade uttryckt på en länk på Facebook som handlade om krisen i Mellanöstern.

Sociala medier är som sagt bra. Äntligen måste politiker verkligen stå för sina innersta tankar. Där finns ingen journalist att gömma sig bakom.

I sociala medier tar ledande politiker semester när valrörelsen borde vara som hetast. Avklätt och naket när vi väljare vill veta vad deras politik ska innehålla för de kommande fyra åren.