Blekinge – en kommun att längta till

Blekinge

Det har de senaste åren höjts allt fler röster för en gemensam kommun i Blekinge i stället för de fem som i dag finns. Naturligtvis är det ett ekonomiskt uppvaknande som  är den mest bidragande orsaken till att diskussionen ökar i intensitet och allvar.

Minst är naturligtvis intresset bland i dag aktiva politiker. Jag säger naturligtvis och det har en enkel förklaring – en sammanslagning av länets fem kommuner till en skulle göra ett stort antal politiker uppdragslösa. Ändå är det politiker som måste ta ett sådant beslut och då förstår du säkert att vi snabbt hamnar i ett moment 22. (cirkelresonemang).

Läs mer