Nej, ingen politik på nyhetsplats

Det händer att jag får en kopia när någon skickar insändarinlägg till länets två lokaltidningar. Nu har det inträffat igen. Det är debattören i Jämshög, Kjell-Åke Björklund som vill ha tillbaka den gamla andan på Sydöstran.

Chefredaktören, Gunnar Svensson kan säkert svara för sig men jag kan bara inte låta bli att reagera. Jag tolkar Kjell-Åkes inlägg på så sätt att han vill ha en mer tydlig politisk markering av tidningen Sydöstran. Ja, han vill dessutom att han som besökare till tidningens lokalkontor ska känna att han är på en Socialdemokratisk tidning. Det gör inte Kjell-Åke i dag.

Nej, nej och åter nej, Kjell-Åke, du är inne på helt fel väg. En bra lokaltidning måste sätta lokala händelser i främsta rummet oavsett politisk avsändare. Den politiska agendan är förbehållen tidningens ledarsida.

Däremot kan jag hålla med dig om att två lokala tidningar med i stort sett identiskt material bara kan sluta på ett sätt – nedläggning! Så blir resultatet för den som väljer bort de lokala nyheterna och bortser från politisk färg på tidningen. Den tiden är förbi, som väl är, när läsaren väljer tidning efter partifärg.

Jag kommer väl ihåg hur det var en gång, då kunde Metall hindra en reporter från BLT att bevista sammanträdet. Endast Sydöstran släpptes in. Det är väl ändå inte den ordningen du vill ha tillbaka, Kjell-Åke?!

Här läser du insändaren som kanske kommer att publiceras i BLT och Sydöstran:

”Jag har läst Sydöstran sedan många år tillbaka och har haft Blekinge Län på prov som E-tidning. Man blir ju minst sagt ”förbannad” att de båda tidningarna har i stort sett samma innehåll när man jämför de båda tidningarna, det är ju fullkomligt löjligt att detta lilla län har två dagstidningar som samarbetar med i stort sett samma innehåll.

Jag besökte SSD:s lokalredaktion i Olofström i ett ärende och upptäckte då att de båda tidningarnas redaktioner huserar i samma lokaler och då besannades det jag redan visste att SSD inte är en ”arbetartidning” längre liksom att Socialdemokratiska Partiet inte är ett arbetarparti utan är ”Högersocialistiskt parti”, sedan får ”Gråsossarna” säja vad man vill.

Jag har läst SSD sedan mitten på 1950:talet, alltså cirka 60 år då min mor prenumererade på den hemma och fortsatte sedan med SSD själv när jag flyttat hemifrån och fick eget boende. När SSD och BLT hade egna lokalredaktioner fick jag känslan när jag hade något ärende till BLT att här hör jag inte hemma, men när jag besöker SSD så känns det bra först när Tore Gillberg var redaktionschef och nu sedan Jan-Erik Martinsson tagit över och han har efterträtt Tore på ett mycket bra sätt.

Man saknar den politiska rivaliteten mellan de båda tidningarna något som var mycket givande, kanske kan det komma tillbaka om de båda tidningarna tar ut ”skilsmässa”. Jag vill ha tillbaka ”min” tidning som den varit förut utan någon inblandning från Folkpartistiska BLT. SSD är ju störst i västra Blekinge och BLT i den östra länsdelen så dela upp SSD i väst och BLT i öst eller ge ut en tidning för hela länet, men det är klart att då mister man det statliga ”Presstödet” för en tidning.

Ni reagerar kanske när jag skriver Folkpartiet och inte Liberalerna och det är för att när man söker på Google kommer en himla massa tosigheter fram som Folkpartiet hade för sej men söker jag på Liberalerna så är det rent och oskyldigt som en nybadad bebis.”                                                   Katten Stina & Kjell-Åke Björklund, Jämshög.

Björklund: klagar bara på felaktigheter

Nu överklagar Kjell-Åke Björklund, Jämshög ännu ett ärende till Förvaltningsrätten. Denna gång gäller det hemtjänsttaxorna i Olofströms kommun som har ändrats utan att beslut om schablontid finns noterat i protokollet. Dessutom har protokollet från fullmäktige om taxehöjningar inte blivit justerat. Brukarna har däremot redan debiterats med höjda avgifter.

Kjell-Åke Björklund är beredd på kritik för att han överklagar för många ärenden till Förvaltningsrätten, men säger samtidigt:

”Jag överklagar bara det som jag anser är felaktigt och det nu aktuella ärendet innehåller minst två fel.”

Skrivelsen till Förvaltningsrätten har följande lydelse:

”Förvaltningsrätten i Växjö tillhanda. Ärende: Hemtjänsttaxorna i Olofströms Kommun för 2016 fastställdes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2015-11-23.

Jag har haft hjälp med städningen av hemtjänsten 2 timmar i månaden men de får då endast utföra dammsugning och torkning av golven, detta har kostat 230 kr per timme alltså 460 kr sammanlagt per månad och då tillkommer avgiften 200 kr i månaden för ”Trygghetslarmet ”. Totalkostnad: 660 kr per månad. Protokoll sammanträdesdatum 2015-11-23 där taxorna för 2016-03-1 fastställs bifogas.

Den 23 juni kom det en inbetalningsavi från kommunen där jag skall betala 890 kr i månaden. Och nu kommer det märkiga att Olofström kommun har ändrat och debiterar för 1,5 timme, men jag får inte mer än en timme som jag haft förut. Jag frågade vad det var frågan om för att man fick betala 395 kr i månaden, en ökning med 230 kr / mån, men fick fortfarande bara 1 timmes hjälp. Som förklaring hade kommunen hittat på något väldigt fiffigt och kallar den halvtimmen som man lagt till för 0,5 timmes schablontid som jag då inte får något utfört.

Taxorna för 2016 fastställdes vid Kommunalfullmäktiges sammanträde den 2015-11-23. Och dessa taxor är exakt de samma som gällde för år 2015 alltså ingen förändring för 2016. Protokollet från Kommunalfullmäktiges sammanträde den 2015-11-23 är inte justerat som skall göras tre dagar efter sammanträdet och då blir det en offentlig handling. OBS! Det finns inget sammanträdesprotokoll för beslutet att lägga till ”schablontid”. När jag begärde sammanträdesprotokollet där det beslutades om att lägga till 0,5 timme i så kallad ”schablontid” finns det inget sådant protokoll vad gäller denna höjning. Jag frågade flera gånger om detta protokoll men fick samma svar, det finns inget.

Detta är ju mycket märkligt, för att göra en sådan stor förändring som detta innebär för brukarna så måste det vara ett beslutsprotokoll och datum när kommunalfullmäktige ändrar beslutet och inför ”schablontid” Detta beslut att taxorna för 2016 skall tas i bruk den 2016-03-01 utan att ”schablontid” nämns i protokollet.

När det gäller beslut av taxor för hemtjänsten så skall brukarna informeras via brev eller mail innan de tas i bruk efter att ett sådant beslut fattats av kommunalfullmäktige.”

Kjell-Åke Björklund

Olofströms äldre debiteras schablontid

I dag publicerar jag ett inlägg från Kjell-Åke Björklund i Jämshög som berättar att Olofströms kommun har genomfört en taxehöjning för hemtjänst utan att först informera. Utan någon som helst förklaring ska de äldre nu plötsligt betala för 1,5 timmes städning trots att uppdraget endast utförs under en timme.

Kommunen har utan närmare förklaring vid förfrågan uppgivit att man debiterar en schablontid. Vad som menas med schablontiden har man inte kunnat förklara.

När myndigheter, som i detta fall, höjer avgifter är det deras skyldighet att i förväg informera om eventuella förändringar. Dessutom ska den drabbade få en nogsam förklaring till varför förändringen genomförs. Så har i detta fall inte skett.

Ett politiskt beslut

”Jag har haft hjälp med städningen av Hemtjänsten 2 timmar i månaden men de får endast utföra dammsugning och torkning av golven. ( Politiskt beslut ) Detta har kostat 230 kr per timma, alltså 460 kr sammanlagt per månad och då tillkommer det avgiften på 200 kr i månaden för det som man kallar för ” Trygghetslarm ” men som jag betecknar som ett ”Otrygghetslarm ” därför att det vid några tillfällen som jag larmat har det tagit över en timma innan någon personal kommit till mej. På tid utanför ordinarie arbetstid är det patrullerna från primärvården som har hand om ”Otrygghetslarmen ”

Men så i slutet av maj månad eller i början av juni kom det en inbetalningsavi där jag skall betala 890 kr i månaden, detta utan någon som helst information. ( Även detta ett politiskt beslut ) Och nu kommer det märkliga – Olofströms kommun har ändrat på tideräkningen så att man nu debiterar för 1,5 timma, men jag får inte mer hjälp än en timma som jag haft förut.

Jag frågade vad det var frågan om. Varför man nu ska betala 890 kr i månaden men fortfarande bara 2 timmas hjälp per månad. Som förklaring hade kommunen hittat på något fiffigt och kallar de 0,5 timmarna som man lagt till som ” schablontid ”som jag då inte får något utfört på. I min värld är fortfarande 1 tim 60 minuter. Detta kostar nu per månad 345 kr x 2 = 690 kr + 200 kr för ” Otrygghetslarmet ” totalt 890 kr per månad. För oss pensionärer i grupp 3 blir det en höjning med cirka 25% eller 260 kr i månaden det är mycket pengar när man har en liten dålig pension.

OBS! Jag klandrar inte tjejerna som jobbar i hemtjänsten och primärvården, de utför sina uppdrag på ett mycket förtjänst fullt sätt, de är mycket uppskattade av oss som behöver trygghet dygnet runt. (Felet ligger hos politikerna, de är rena amatörerna i många frågor och vet inte ett smack om detta.)   Jag skall också lägga in en Medborgarmotion om att det är dags att byta ut de 30 år gamla analoga larmen från 1986 mot ny modern digital teknik och då först kan man kalla det för ” Trygghetslarm ” både för brukare och personal.”

  Kjell-Åke Björklund / Jämshög.