Ronnebyfamilj dubbelt drabbad

Fräckheten hos inbrottstjuvar och bilbrännare har i dag inga gränser. Det visar en händelse som drabbade en familj i Ronneby centrum. Läs och begrunda vad som skedde och ge gärna politiker hjälp på vägen med tips om hur det som nu sker i Ronneby ska avhjälpas.

Här får du den sanna berättelsen som inleddes med ett oväntat telefonsamtal.

 ”För ca tre veckor sedan blev familjen i centrala Ronneby uppringd av Preem, som fotoregistrerar alla tankningar! De fick frågan om de nyss tankat sin bil och glömt att betala. Då så icke var fallet gick de ut till parkeringsplatsen intill deras hus och fann att bägge deras bilar var försvunna.

Stölderna polisanmäldes omedelbart! En bilburen polispatrull infann sig efter ungefär en timme. Samtliga nycklar (inklusive bilnycklar) och alla handskar hade stulits ur två byrålådor i hallen. Likaså en surfplatta som låg på frukostbordet. Nyckelknipporna innehöll husnycklar, plankportsnycklar och nycklar till bägge bilarna. 

En rekonstruktion talar för att brottsförövarna klättrat över ett 2 m högt plank med låst plankport som omgärdar villaträdgården. Där hade de lokaliserat ett fönster på glänt på bostadshusets trädgårdssida, varigenom de på ett förslaget sätt kunnat finna surfplattan, handskarna och nyckelknipporna.

Detta måste ha skett mellan kl. 19.30 och cirka 24.00 då familjen vistades på ovanvåningen framför TV´n med avbrott för tebryggning med mera på nedervåningen med inkopplat skallarm. Därefter var nedervåningen bemannad till cirka 02.00, skallarmet fortsatt inkopplat och samtliga fönster och dörrar låsta med säkerhetslås.

Efter den primära rekonstruktionen sökte den bilburna polispatrullen runt i i Ronneby och fann den ena bilen inom området Älgbacken. När de varseblev polisbilen lämnade två personer bilen springande men kunde inte infångas. Med hjälp av lånade nycklar har därefter bilen transporterats till och detaljgranskats av polismyndigheten i Karlskrona. I bilen hittades en surfplatta och en större mängd tjuvgods. Bilen hade ett flertal skador men var körbar. Den är omhändertagen av bilverkstad i Karlskrona för reparation.

Den andra bilen återfanns senare intill en övertänd pizzeria i Kallinge. Även den var fylld med stöldgods och hade betydande skador. Efter bärgning har den detaljstuderats av Polismyndigheten i Karlskrona. Den är också omhändertagen av bilverkstad i Karlskrona för reparation eller skrotning!

Med hänsyn till att brottsförövarna har kvar såväl bilnycklar som husnycklar har familjen tvingats byta alla lås mot yttervärlden i bostadshus, plank och uthus jämte i bägge bilarna. Bostadshuset har sedan tidigare ett flertal dekaler som varnar för kameraövervakning. Dessutom två rörelsedetektorer med tillhörande belysning på trädgårdssidan.”

 

Ska föreningar vakta Ronneby sporthall?

Jag tar mig för pannan och tror att jag drömmer. Det gäller upprepade inbrott och förstörelse i Ronneby sporthall.

Spektaklet i hallen har orsakat inte bara merarbete för flera föreningar utan också dragit med sig kostnader för återställande av det sönderslagna.

Det är när förvaltningschefen, Tommy Johansson, som i besparingssyfte tog bort vaktmästarna kvällstid nu förklarar för media att han funderar på att installera larm, som jag upplever alla tokigheters tokighet personifierad.

Tommy Johansson var tämligen ny på posten som förvaltningschef för Fritid- och Kultur när han ville visa snabba resultat och besparingar. Att plocka bort vaktmästarna på kvällstid i sporthall och simhall var hans snabba åtgärd.

I det läget utrustades klubbledare med en eller flera taggar (en digitaliserad nyckel) som fungerar på de tider som förerningen hyr en lokal. I samma stund, som ledarna utrustats med taggen, blev de också ansvariga för vilka som släpptes in i sporthallen. Naturligtvis slank det då också in folk som inte kom dit för att träna.

Ledare har för mig berättat hur de t o m har blivit hotade av  ungdomar som bara suttit i trappor och på andra platser i sporthallen. Nu efter upprepade inbrott och förstörelse har polisen fastslagit att personer dröjer sig kvar i utrymmen och gör sig skyldiga till inbrott och förstörelse.

En klubbledare berättar att han blev hotad när han på avstånd följde en kille som uppenbarligen hade andra syften med besöket än att träna.

– Jag fick en knytnäve uppkörd i ansiktet åtföljd av kommentaren: ”Har du problem eller…

Det kan inte vara rimligt att klubbledare, som hyr lokaler för träning, ska behöva agera vaktmästare eller ordningsvakt och utsättas för hotelser när de försöker avhysa icke behöriga. Kommunen tar ut hyra och därmed måste det också ingå service i form av vaktmästare.

Antalet vaktmästare i Fritid- och kulturförvaltningen har också minskat drastiskt, vilket har fått till följd att klubbledare vid helger fått ett telefonnummer att ringa om behov av vaktmästares ingripande har ansetts påkallat. Väntetiden har många gånger blivit lång.

När nu samma förvaltningschef vill reparera skadan efter inbrott och förstörelse, på grund av borttagna vaktmästare, har han inte sparat ett öre. Nu föreslår han att larm ska installeras men har hittills inte lyssnat på föreningarna som kräver att personal finns på plats kvällstid.

Nej, Tommy Johansson, gör om och gör rätt.