Hoten har ändrat karaktär

Hot mot journalister har i alla tider funnits, men de har under senare år onekligen ändrat karaktär. Det som i dag sker vid SVT:s redaktion i Karlskrona är naturligtvis ett övergrepp som aldrig kan accepteras men ett bevis på graden av upptrappning. Redaktionen har tvingats stänga sedan ett brev med ett vitt pulver skickats till redaktionen.

Den journalist som i dag på morgonen öppnade ett kuvert vid SVT Blekinge i Karlskrona har suttit isolerad och inte fått lämna lokalen som inte heller varit tillgänglig för övriga medarbetare. Den s k bombgruppen har fått köra upp till Blekinge från Malmö.

Lokala räddningstjänsten är också inbegripen i larmet som också fått till följd att redaktionens arbete ligger nere. En reporter är rädd för att kvällens sändning ska gå om intet.

Naturligtvis är detta ett allvarligt angrepp på det fria ordet och måste fördömas på ett kraftfullt sätt.

Vad ligger då bakom detta brevhot som stänger en hel redaktion? Inget allvarligt alls och det är detta som skrämmer. SVT misstänker att det är deras rapportering om Sverigedemokraternas partiledare, Jimmie Åkessons kräftskiva som gästades av bandet Ultima Thule och en moderat lokalpolitiker från Sölvesborg som är anledningen till hotet. Uppgifterna med bild hade hämtats från Facebook.

Mer behövdes alltså inte för att det fria ordet skulle utsättas för ännu ett övergrepp. Jag kan inte acceptera detta övergrepp eftersom SVT enbart pekat på en anmärkningsvärd politisk handling av partiledaren, att posera på bild med bandet Ultima Thule och alla med texten på tröjorna – ”Give èm hell”.

Det är fegheten med anonymiteten som har ökat. När journalister hotades förr hände det att hoten kom när politiker eller tjänstemän på fredagskvällarna tagit en eller flera drinkar för mycket. Deras hot skedde telefonledes och personligen hade jag aldrig svårt att identifiera uppringaren som naturligtvis alltid var en person som förekommit i antingen radioinslag eller tidningsartikel.

På min aktiva journalisttid hjälpte det att lyssna en stund på uppringaren och därefter dra till med repliken – ”jag hoppas att du är medveten om att jag bandar det du säger”. I det läget sa det alltid klick i örat och samtalet avslutades.

Hot

På 1980- och 1990-talet var det inte heller ovanligt att vi fick motta mordhot på öppen gata. Det kom också brev med exempelvis följande ”hot” – Satan är på väg att ta hand om Radio Blekinge också! AKTA ER. Det kom snälla brev också och de var som regel alltid dominerande så vi fäste inte någon större vikt vid ”hoten”.

Betydligt större effekt blir det av dagens hot som på flera plan har ändrat karaktär. De är naturligtvis anonyma men hoten sker nu inte sällan med hjälp av vitt pulver som ska påminna om de globala hot som förekommit och varit direkt livshotande med avsikten att framkalla mjältbrand.

Mestadels har lyckligtvis dessa hotbrev visat sig innehålla vanligt mjöl eller annat pulver men effekten av hoten är allvarliga. Ingen vågar nonchalera breven.

Ordet föddes fritt – låt det leva!

 

Ska föreningar vakta Ronneby sporthall?

Jag tar mig för pannan och tror att jag drömmer. Det gäller upprepade inbrott och förstörelse i Ronneby sporthall.

Spektaklet i hallen har orsakat inte bara merarbete för flera föreningar utan också dragit med sig kostnader för återställande av det sönderslagna.

Det är när förvaltningschefen, Tommy Johansson, som i besparingssyfte tog bort vaktmästarna kvällstid nu förklarar för media att han funderar på att installera larm, som jag upplever alla tokigheters tokighet personifierad.

Tommy Johansson var tämligen ny på posten som förvaltningschef för Fritid- och Kultur när han ville visa snabba resultat och besparingar. Att plocka bort vaktmästarna på kvällstid i sporthall och simhall var hans snabba åtgärd.

I det läget utrustades klubbledare med en eller flera taggar (en digitaliserad nyckel) som fungerar på de tider som förerningen hyr en lokal. I samma stund, som ledarna utrustats med taggen, blev de också ansvariga för vilka som släpptes in i sporthallen. Naturligtvis slank det då också in folk som inte kom dit för att träna.

Ledare har för mig berättat hur de t o m har blivit hotade av  ungdomar som bara suttit i trappor och på andra platser i sporthallen. Nu efter upprepade inbrott och förstörelse har polisen fastslagit att personer dröjer sig kvar i utrymmen och gör sig skyldiga till inbrott och förstörelse.

En klubbledare berättar att han blev hotad när han på avstånd följde en kille som uppenbarligen hade andra syften med besöket än att träna.

– Jag fick en knytnäve uppkörd i ansiktet åtföljd av kommentaren: ”Har du problem eller…

Det kan inte vara rimligt att klubbledare, som hyr lokaler för träning, ska behöva agera vaktmästare eller ordningsvakt och utsättas för hotelser när de försöker avhysa icke behöriga. Kommunen tar ut hyra och därmed måste det också ingå service i form av vaktmästare.

Antalet vaktmästare i Fritid- och kulturförvaltningen har också minskat drastiskt, vilket har fått till följd att klubbledare vid helger fått ett telefonnummer att ringa om behov av vaktmästares ingripande har ansetts påkallat. Väntetiden har många gånger blivit lång.

När nu samma förvaltningschef vill reparera skadan efter inbrott och förstörelse, på grund av borttagna vaktmästare, har han inte sparat ett öre. Nu föreslår han att larm ska installeras men har hittills inte lyssnat på föreningarna som kräver att personal finns på plats kvällstid.

Nej, Tommy Johansson, gör om och gör rätt.