Neuroförbundet kräver rättighetslag

Varje år arrangerar Neuroförbundet Blekinge en dag med öppna föreläsningar. Neurodagen genomförs i år den 2 oktober och äger rum på Ronneby brunn. Se inbjudan nedan.

Denna gång belyser Neurorapporten hjälpmedel ur ett användarperspektiv. En av programpunkterna har också den lite utmanande rubriken ”Människan som hjälpmedel. Vad händer med den personliga assistansen i framtiden? För att svara på den frågan har Harald Wessman, vd i Humana Assistans inbjudits.

Mer än en halv miljon svenskar lever med neurologisk diagnos och nästan en miljon använder hjälpmedel. Neurorapporten ”Hjälpmedel” vittnar om att 25 procent inte har de hjälpmedel som de upplever sig behöva för att klara sin vardag.

Neurorapporten bygger på resultat från en undersökning där ca 2 000 medlemmar har svarat. För många är bra och personliga hjälpmedel oumbärliga ”livsmedel”. Medlemmar vittnar om att tillgång till hjälpmedel ser olika ut i landet. Det råder ingen jämlikhet. Runt 60 procent uppger att de själva köper hjälpmedel som de inte får förskrivna. Om hjälpmedel går sönder uppger 40 procent att de saknar omedelbar service och över 50 procent kan inte låna ett hjälpmedel under tiden det egna hjälpmedlet är ur funktion. En förödande situation för den som exempelvis inte kan gå, höra eller tala.

Det konstateras att tillgången till hjälpmedel inte överensstämmer med övergripande samhällspolitiska mål som självständighet och delaktighet. Neuroförbundet anser att rapporten visar på behovet av att personliga hjälpmedel måste regleras i en rättighetslag och tillhandahållas genom en väl fungerande hjälpmedelsförsörjning.

Neuroförbundets mål är därför att hjälpmedel ska vara en självklarhet.

  • Personliga hjälpmedel efter behov.
  • Rättighetslag med rätt att överklaga.
  • Välfungerande hjälpmedelsförsörjning.

De öppna föreläsningarna den 2 oktober inleds av Marcus Svennerud, överläkare vid Blekingesjukhuset som talar om ”Nyheter inom neurologin”. Därefter ett samtal med Harald Wessman, vd i Humana Assistans. Samtalet har rubriken ”Människans som hjälpmedel” och med underrubriken ”Vad händer med den personliga assistansen i framtiden?” ”Jag njuter så länge jag varar” är en inspirationsföreläsning av Erik Ståhl som avslutar dagen.

Jag måste tillstå att jag är stolt över att få leda ”Neurodagen” även detta år i egenskap av moderator.