Ronnebys kulturnämnd hade en vision

Att ha visioner är bra, om de komuniceras och genomförs. Uteblir agerandet uppstår besvikelse och utställda löften blir till politikerförakt och misstro gentemot ledande tjänstemän i kommunen.

Ledamöterna i Ronneby Fritid- och kulturnämnd har enats om en vision om vad man vill åstadkomma med gamla teatern. Låt det historiska huset bli en kulturens boning, har man uttalat som sin viljeinriktning.

Denna viljeinriktning har man tydligen inte lyckats kommunicera utanför sina egna väggar. Det i sin tur har fått till följd att ledningen för Folkteatern, som hyr lokaler i gamla teatern har levt i helt fel tro. Återigen brist på kommunikation.

Bakgrunden är att tekniska förvaltningen redan för drygt ett år sedan ville hyra ut 30 kvm i teaterhuset till utbildningsförvaltningen, allt enligt beslut i kommunstyrelsen. Dessa kvadratmeter skulle renoveras och göras i ordning till administrationslokaler.

För teaterledningen har kravet från kommunstyrelsen och tekniska nämnden varit väl känt. Men efter den uttalade kulturvisionen har Folkteatern invaggats i tron att dessa 30 kvadrat skulle vikas åt deras verksamhet.

Fritid- och kulturnämnden och dess tjänstemän har haft det senaste halvåret på sig att försöka leva upp till sin uttalade vision. När nu ett uteblivit agerande får till följd att Folkteatern störs och upprörs strax före en premiär med sommarteater är detta naturligtvis djupt olyckligt.

När media, inte utan hjälp av Fritid- och kulturnämndens ordförande, ger bilden av en plötslig vräkning av Folkteatern är detta alltså felaktigt. Folkteatern blir kvar i huset men förlorar ett utrymme på 30 kvadratmeter. Teaterfolket och ledande tjänstemän för Fritid- och Kulturnämnden fick detta besked redan för ett år sedan.

Naturligtvis är det djupt olyckligt att Fritid- och kulturnämnden inte har förmått leva upp till sin vision. Gamla teatern ska vara ett kulturhus och inget kontorshus för trångbodda kommunala tjänstemän. Detta har en alltför svag Fritid- och kulturnämnd inte förmått genomföra gentemot kommunstyrelsen. Svagt!

 

Ronneby sitter fast i turistfällan

Ronneby förfogar över många turistpärlor med stor utvecklingspotential. Jag tänker på natur, parker, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och jag tänker på alla ideellt arbetande föreningar som lockar med arrangemang av skiftande slag.

Många brinner för sin kommun och vill att den på olika sätt ska kunna visas upp och locka till besök. Men allt detta arbete bromsas effektivt av en tafflig kommunal byråkrati och som det ser ut nu i slutet av maj månad tyder mycket på att Ronneby kommer att förlora ännu en turistsäsong på just byråkrati och slapphet.

Jag ska ge några exempel.

Det händer i Ronneby

Ronneby har i dagsläget inte ens en turistbyrå. Tjänstemän och politiker har sagt att en sådan inte behövs.

-Vi ska vara där turisterna finns, har man sagt.

Men var finns turisterna och hur ska de få veta vad som erbjuds när en samlande plats för information och bokningar inte finns på kartan.

I denna situation har Ronneby hamnat på grund av en otroligt tokig organisation. Turistnäringen lyder direkt under kommunstyrelsen och därmed näringslivschefen. Men han har inget med en eventuell turistbyrå att skaffa. En turistbyrås vara eller inte vara hanteras av Fritid- och Kulturnämnden och därmed är dess förvaltningschef ansvarig.

När dessa två förvaltningar inte har samsyn så hamnar Ronneby i den nu försmädliga turistskuggan, man sitter helt enkelt fast i sin egen turistfälla.

Arrangörer av musik, teater och andra arrangemang som kräver bokningar av biljetter blir därmed strandsatta.

Hjärtat

Jag nämnde ideellt arbetande föreningar som gör storartade arbetsinsatser för att locka deltagare till kommunen. Men dessa satsningar belönas inte av kommunen, istället bestraffas arrangörerna. Du ska få ett färskt exempel.

Bräknetrampen i Bräkne-Hoby har under sju år lockat tusentals cyklister till kommunen. De kommer från Sverige men också från övriga Europa. Under tidigare år har man fått självklar hjälp av kommunen att puffa för arrangemanget på reklamskyltar utefter E 22.

I år var det slut med detta samarbete. Ronneby kommun krävde 5 000 kronor för att på tavlorna tala om att arrangemanget ägde rum. Eftersom föreningen inte hade de pengarna missade Ronneby att tala om att man är en cykelkommun i Sverige att räkna med. Bedrövligt!!

Kurorten

I min verklighet är det självklart att en kommun skall ta emot minsta lilla arrangemang med öppna armar för att därmed tala om för bl a bilister att i Ronneby finns inte bara ett antal affärer att handla i utan i denna kommun händer det också spännande arrangemang. Kom in till oss. I det läget hjälper det inte att det står ett vackert Viggenplan in till E 22.

När vi inte ens i Ronneby kan komma överens om hur vår slogan ska se ut, ja, då har vi en lång väg med många motlut att vandra. Ronneby sitter fast i sin egen turistfälla.