F d chef utköpt av Ronneby kommun

Tommy Johansson, tidigare förvaltningschef vid Fritid- och Kultur i Ronneby, har köpts ut av kommunen. Han slutade sin anställning vid månadsskiftet januari/februari i år. Uppgörelsen kostar kommunen 10 månadslöner och innebär med sociala avgifter en kostnad på minst 600 000 kronor.

Hans uppdrag som förvaltningschef upphörde den 31 augusti i fjol då hans fyraåriga förordnande inte förnyades. Han har efter detta datum fungerat som utredare med 80 procent av sin tidigare chefslön.

Susanne Öström är tillfällig chef för Fritid- och Kultur. Hennes kontrakt löper ut den sista februari men hon lämnar uppdraget redan i halva februari på grund av intjänad semester. Någon efterträdare på posten är ännu inte utsedd.

Rekryteringsfirman misslyckades med att ta fram en sökande som fick politkernas godkännande så nu genomförs en ny rekryteringsomgång med fyra kandidater. Av dessa ska nu två intervjuas av politiker, tjänstemän och fack. Enligt uppgift genomförs intervjuerna under denna vecka.

Fram till dess att en förvaltningschef kan vara på plats ska det lösas med en intern kraft på chefsstolen.

Knepig anställningsprocess i Ronneby

I idrottssammanhang hade det kunnat refereras på följande sätt:

41 startade – ingen vann!!

Det handlar om tillsättandet av en ny Fritids- och kulturchef i Ronneby. När ansökningstiden gick ut hade 41 sökt tjänsten. Två sökande kallades till intervju. När politiker och tjänstemän sammanträdde i onsdags kväll var man eniga om att ingen av dessa ansågs hålla måttet.

I det läget föreslog Magnus Widén, kommundirektör att tillförordnade förvaltningschefen, Susanne Öström skulle få förlängd tjänstgöring. Hennes nuvarande kontrakt löper fram till årsskiftet och hon har tidigarte sagt att hon inte kan tänka sig en förlängning.

Nu har Öström efter fråga från Widén ändrat uppfattning men ställer nu krav på att bli anställd på minst två år. Hennes förklaring till detta är att hon vill genomföra förändringar och se resultatet av dessa inom förvaltningen.

Mot detta protesterade två politiker, Teo Zickbauer, s och Lena Mahrle, fp. Dessa två anser att en sådan anställning måste bli föremål för hantering i kommunstyrelsens arbetsutskott. En eventuell anställning av Susanne Öström på minst två år kan inte få avgöras av kommundirektören.

Med nuvarande anställningsregler är det kommunstyrelsen som anställer förvaltningschefer, som i sin tur har fria händer att sedan anställa personal utan politisk inblandning.

Susanne Öström tillträdde tjänsten som tf Fritids- och kulturchef den 1 september.

-Detta är en lösning för sex månader framåt, berättade då kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, i denna blogg.

Susanne Öström är ursprungligen från Karlshamn där hon nu är bosatt efter ett antal cheftjänster runt om i landet. Hon är 61 år och kommer närmast från en tjänst som stadsdirektör i Landskrona.

 

Fritid och kultur skiljs i Ronneby?

När Ronneby kommun nu byter förvaltningschef (se mitt blogginlägg från 10.6) för Fritid- och Kultur vill man passa på och utreda en eventuell uppdelning av dessa två verksamheter.

Tommy Johanssons förordnande löper ut den 31 augusti och medan man söker en ny förvaltningschef kommer man att lösa dessa arbetsuppgifter med en tillfällig ersättare.

– I uppdraget för ersättaren finns bl a uppgiften att utreda fördelar och nackdelar med en separering av fritid och kultur, säger kommunalrådet, Roger Fredriksson.

Vad som ligger bakom dessa tankar är osäkert men mycket talar för att det är erfaranheter av den organisation som fram till nu har gällt. Problemen behöver inte enbart finnas i förvaltningens sätt att hantera frågor med stor spännvidd inom fritid/idrott och kultur. Sammanslagningen av de två nämnderna ställer naturligtvis också höga krav på kunskap och engagemang hos ledamöterna.

Inte minst har det visat sig svårt att hitta en förvaltningschef som har lika stor kunskap och engagemang inom båda områdena. Ofta överväger ett av intresseområdena, vilket också har gällt ledamöterna i den nu gemensamma nämnden.

Vi vet hur det gick i Karlskrona när såväl hockey som handboll var framgångsrika i sina respektive serier. Kulturen fick stryka på foten och ett länge diskuterat kulturhus fick ännu en gång skjutas på framtiden.

Idrotten har det väl förspänt gentemot kulturen. Det finns reglerat vad som krävs för avancemang när det gäller tävlan på elitnivå. Tävlingsarenor ska ha en viss storlek för att godkännas och där har sällan politiker något att sätta emot.

Det finns även regler när det gäller teater, scener ska ha vissa minimimått för att kunna ta emot alla föreställningar. Logeutrymmen, omklädningsrum för skådespelare, ska finnas och dessutom ljud och ljus naturligtvis. Några krav inom detta område har, såvitt jag vet, inte förts fram i Ronneby.

När kommunen därmed inte kan ta emot vilka teateruppsättningar som helst hämmas naturligtvis det kulturella intresset och utbudet. Att invånare kräver teater av rang och därmed lokaler därefter har ledande politiker lätt för att negligera. I dessa fall finns inga tvingande regler, bara enkla önskningar som står sig slätt gentemot idrottens betydligt tuffare regler. Med icke starka eller beslutsamma politiker väger därför kulturfrågor lätt när det gäller valet av idrottsarena respektive kulturhus.

Ronneby turistbyrå semesterstänger!

”Du menar inte att Ronneby Turistbyrå har semesterstängt mitt i juli??? Det var det mest galna jag har hört sedan träden vid torget revs upp med rötterna för att fåglarna som sitter i dem understundom bajsar!”

Så skriver Folkteaterns verksamhetsledare, Håkan Robertsson i ett mail till Ninnie Sjösten som i dag ansvarar för turistbyrån i Clarbergska fastigheten vid torget. Hon har i ett mail till Håkan berättat att hon tänker stänga för semesterledighet i vecka 30 (20-26 juli)! Hon vill veta om turister kan köpa biljetter direkt av Folkteatern när hon håller turistbyrån stängd.

Det händer i Ronneby

”Jo vi säljer biljetter på plats. Tack för din omtanke!”, svarar Håkan Robertsson och fortsätter:

”Vi litar inte på någon efter alla turer med turistbyrån som Fritid och Kulturnämnden och näringslivschefen hållit på med. Det är katastrofalt! Ytterst ansvarig är Kommunalrådet Roger Fredriksson. Vad säger han om detta?   Detta är inget personligt mot dig Ninni, det är mot de som skrev kontrakt med dig!”

Här åsyftar Håkan Robertsson den eller de inom Fritid- och Kultur som har skrivit kontrakt med affärsinnehavaren Ninnie Sjösten. Har man när kontraktet upprättades verkligen gått med på att stänga Ronnebys turistbyrå en vecka mitt i semestertid.

Håkan Robertsson fortsätter:   ”Att semesterstänga en turistbyrå är nog unikt i Europa, ja säkert i hela världen. Det är ju sabotage, mot alla små turist- och evenemangsentreprenörer i kommunen! Besöksnäringen är den snabbast växande i landet – men inte i Ronneby. I vår kommun drar man istället åt strypkopplet på oss entreprenörer i denna sektor. Om kommunens Näringslivschef har vetskap om detta och inte agerat, kräver jag hans omedelbara avgång!   Svårt att veta om man skall skratta eller gråta. Fnittrande alternativt förbannade hälsningar/ Håkan.”

Mailet från Håkan Robertsson till turistbyråns föreståndare har tillställts ett antal politiker som kopia för kommentar och helst åtgärd.

Tommy Johansson slutar som förvaltningschef

Tommy_Johansson

Tommy Johansson, i dag förvaltningschef för Fritid- och Kultur i Ronneby, slutar den 31 augusti. Detta datum sammanfaller med att hans fyraåriga förordnande som förvaltningschef löper ut då. I praktiken innebär detta att han inte får förlängt i sin nuvarande roll.

Tommy Johansson berättade i dag på ett ledningsammanträde att han slutar den sista augusti, men att han blir kvar inom förvaltningen. Vilket uppdrag han får är ännu inte klart.

Hans förordnande fanns på dagordningen när kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdde den 25 maj. Ärendet bordlades då eftersom kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson då saknades.