Roger Fredriksson underkänner svaren från FMV

Nu har Ronneby kommun och kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, m fått svar på sina frågor om flygverkstaden. Det är generaldirektör Lena Erixon vid Försvarets materielverk  (FMV) som svarar och lämnar ingen öppning för dialog eller ändring av inriktningsbeslut att lägga ner flygverkstaden vid F 17 vid årets slut.

Roger Fredriksson anser att Lena Erixon är svaret skyldig på en rad punkter och att FMV väljer att vältra över kostnader på Försvarsmakten när man själv vill visa rationaliseringsvinster. Så här kan det inte gå till, anser han.

Lena Erixon inleder brevet med att hänvisa till riksdag och regering som har beslutat att materiel- och logistikförsörjningen ska omdanas till en sammanhållen försvarslogistik.Förändringarna ska leda till en effektivare organisation där medel som frigörs ska användas för Försvarsmaktens förbandsverksamhet. Totalt ska reformen frigöra 760 miljoner kronor.

– Det är formuleringar av detta slag som jag reagerar starkt emot. Så menade inte riksdag och regering att resultatet skulle bli. Här skjuter FMV bara över kostnadsdelen på Försvarsmakten som får merkostnader istället för nya friska slantar, säger Roger Fredriksson. Det FVM eventuellt sparar får istället Försvarsmakten betala

I brevet heter det vidare:

”Enheten har till och med 2014 ett rationaliseringskrav på minst 215 miljoner kronor.”

”Utredningen har, skriver Lena Erixon, konstaterat att det finns en överkapacitet inom flygverkstäder genom att bedriva bakre flygunderhåll för JAS 39 Gripen på tre verkstäder. Försvarsmakten delar denna uppfattning.

”Avvecklingen av flygverkstaden vid F 17 beräknas i nuläget medge rationaliseringar på ca. 15-20 miljoner kronor per år”.

Vidare anser generaldirektören att specialkompetensen med blästring vid F 17 även finns i begränsad omfattning vid Såtenäs och Luleå och att man i Kallinge har en låg beläggningsgrad.

– Här bortser Lena Erixon helt från de beställningar och kontrakt som SAAB har med verkstaden i Kallinge, betonar Roger Fredriksson.

Av svaret i brevet framgår också att frågan kring helikopter 14-underhåll inte har behandlats i utredningen eftersom FMV bedömer att behovet av denna typ av underhåll är mycket begränsat fram till 2020.

– Detta är också ett märkligt svar, anser Roger Fredriksson som anser att man måste blicka längre fram än bara sex år till 2020. Helikoptrarna kommer redan under innevarande år och en bedömning måste gälla 15 – 20 år framåt i tiden.

Roger Fredriksson är medveten om att tiden är knapp, ett beslut kan komma redan före helgen, men att han tänker utnyttja dagarna som återstår på bästa sätt.

– FMV har enbart tagit ställning till det nationella behovet. När nu exporten och utlandsuppdragen ökar måste det till helt andra bedömningar än vad som har redovisats i nu genomförda utredningar.

Eftersom intresset är stort för dessa frågor väljer jag att lägga ut samtliga brev som bilder. GLÖM INTE ATT KLICKA I BILDEN för att förstora texten.

Svar 1Svar 2Svar 3

 

Därför avvecklas flygverkstaden vid F 17

I tisdags skickade kommunalrådet Roger Fredriksson, moderat ett brev till Försvarets materielverk (FMV) och dess ledning. Samma brev gick också till Tomas Salzman, chef för FMV:s nya logistikverksamhet. På en rad punkter underkändes den utredning som har legat till grund för ett inriktningsbeslut att lägga ner flygverkstaden i Kallinge.

Tomas Salzman är är den som har föreslagit att flygverkstaden vid F 17 i Kallinge bör avvecklas och han har nu genom sociala medier till en del föregripit det svar som nu förbereds till Roger Fredriksson.

Tomas Salzman skriver i ett svar till riksdagsledamoten Annicka Engblom, som i sin blogg har framfört samma kritik som Fredriksson:

”FMV kommer att redovisa svar på alla frågor som Roger Fredriksson ställt. Effektiviseringar av det bakre underhållet vilket FMV har ansvar för kan enligt vår bedömning drivas på två verkstäder istället för tre. Behövs mer kapacitet kan vi också utöka verksamheten från 1-skift till två skift på kvarvarande verkstäder.Modernt civilt flyugnderhåll drivs idag oftast i treskift för att få minimal stopptid på de flygplan som ska underhållas.”

På detta svarar Roger Fredriksson:

”Bra att jag får svar Tomas! Öppnar du för en dialog också?”

På detta svarar inte Tomas Salzman.

Inlägget från Tomas Salzman, fortfarande på Annicka Engbloms hemsida, kommenteras av en person som väl känner till den verksamhet som bedrivs på flygverkstäderna. Han skriver:

”Tomas, Jag tvivlar inte på din hängivenhet inför uppgiften men här tycker jag att det gått lite för fort fram.

Till att börja har flygunderhåll på militära flygfarkoster präglats av planering att inte överlämna arbeten enligt Flygunderhållsmanualen. Att börja jobba skift på ett flygplan kräver en kulturförändring på flygflottiljerna. Det är inte hela världen men vi måste omhänderta risken att vi inte når full effekt på en gång ur det här hänseendet.

För det andra, som diskuterats på Allan Widmans blogg så har vi i Sverige valt att inte ha högt lagervärde på UE/RD (Utbytesenheter och reservdelar). Vilket i dagsläget innebär att vi har väntetider i flygunderhållet på leveranser av UE/RD, något som också får återverkningar i flygverkstäderna. I princip kan vi säga att det finns underlag iform av delar att arbeta ett skift om dagen. På det främre underhållat kan det finnas vinst i att införa ett delat tvåskift då det gäller att omhänderta hela flygplan som när de flyger inte är tillgängliga för förebyggande underhåll och det kan finnas UE/RD för det underhållet.

Att aveckla en verkstad nu är med tanke på förutsättningarna att införa ytterligare ett förmågeglapp och lägre tillgänglighet för Försvarsmakten.”

Så här skrev bl.a. Annicka Engblom:

”Jag har satt mig in i konsekvenserna och dryftat det med berörda, inklusive Försvarsmakten. Kommunalrådet i Ronneby kommun, Roger Fredriksson (M), har i en mycket bra genomlysning av utredningen lyft ett antal obesvarade frågeställningar till FMV:s generaldirektör, Lena Erixon. Frågeställningar jag ställer mig bakom.

Det rör sig främst om frågor kopplade till kostnader för ökad transport av personal och materiel som inte redovisas i utredningen. Det rör sig också om otydlighet vad det gäller bortfall av specifik teknisk kompetens och ett ökat behov av utbildning i de fall att det ska kompenseras i verksamheten på de kvarvarande två flygverkstäderna. Det rör sig även om brister vad det gäller bedömning av befintlig infrastruktur.

Nu väntar vi bara på det officiella brevsvaret från generaldirektör Lena Erixon, FMV.

 

FMV – civil myndighet med vinstkrav

När Försvarets materielverk (FMV) nu vill avveckla flygverkstaden vid F 17 i Kallinge är det flera viktiga aspekter att ta hänsyn till.

FMV tillhör inte försvaret utan är en civil myndighet som på uppdrag av regeringen ska ta fram tekniska system och tjänster till Försvarsmakten. Affärsmässigheten är betydande och fr.o.m. i år har man också tagit över Försvarsmaktens logistikuppgifter. Alla utom de insatsnära.

Detta innebär bl.a. att när politiker på lokal- och riksnivå nu störtar ut och ropar på försvarspolitiker som måste riva upp FMV:s nedläggningsförslag är det inget som lätt låter sig genomföras. För att inte säga helt omöjligt.

Denna politiska påverkan frånhände sig regeringen i juni i fjol. Den 1 mars 2012 överlämnade nämligen FMV och Försvarsmakten sin redovisning för omdaningen av försvarslogistiken till regeringen. Efter regeringsbeslutet i juni 2012 inleddes en av de största verksamhetsövergångarna någonsin i Sverige.

Redan i FMV:s senaste årsredovisning sa Tomas Salzmann (den som lämnade nedläggningsbeskedet på F 17 i tisdags) att kärnan i vårt uppdrag är att se om jobbet kan göras på nya sätt.

– En av de viktigare delarna är att bygga in en styrning som  gör att vi utför saker på rätt ställe och för de behov som Försvarsmakten har.

Tomas Salzmann leder FSV och ansvarar för FMV:s nya logistikverksamhet. Enligt honom handlar det i grunden om nya sätt att se på saker och ting, vilket är en jätteutmaning när man i många år gjort på ett visst sätt.

Är det någon som ska kunna påverka FMV:s beslut så är det Försvarsmakten som är beställare.

Efter att nedläggningsförslaget  presenterats i går har flera påpekat att utredningen har luckor. När jag i går kväll kollade med kommunalrådet i Ronneby, Roger Fredriksson (m) om utredningen tagit hänsyn till kommande helikopterutbyggnad vid F 17 blev hans svar:

– Helikopterutbyggnaden har överhuvudtaget inte berörts.

Det handlar om  ett 20-tal helikoptrar åt Försvarsmakten och Sjöfartsverket som ska vara placerade vid F 17 – Ronneby garnison. Det handlar om Hkp 14 (NH 90) och Hkp 15 (A 109) som ska verka över land och vatten.

Med det Ronnebypaket som regeringen har beslutat om och som kommer att handla om ca. 700 miljoner kronor (den största försvarssatsning som gjorts i efterkrigstid) blir Ronneby garnison största flygbasen i Sverige räknat till antalet flygplan och helikoptrar.

Är det då rimligt att denna flygbas snart ska stå utan flygverkstad? Knappast! Gör om! Gör rätt!