Bakläxa på lägenhetsförsäljning

Alliansens förslag att avyttra ca 300 av kommunala bolaget Ronnebyhus lägenhetsbestånd fick bakläxa av fullmäktige med att de röd/gröna krävde och fick en minoritetsåterremiss. För en sådan krävs att en tredjedel av de röstande röstar för återremiss.

Erik Ohlson, vänstern frågade med vilken rätt man vill sälja ut allmännyttans lägenheter, dessutom till underpris.

Malin Norfall, socialdemokraterna efterlyste en analys och var den som först krävde en återremiss.

Sune Håkansson, Ronnebypartiet krävde att en försäljning ska följa reglementet och att den ska godkännas av fullmäktige.

Roger Fredriksson, moderaterna, ville inte förlänga debatten men efterlyste nu liksom tidigare i debatten hur finansieringen då ska gå till för att bl a få in slantar till byggande av Kilen vid järnvägsstationen.

I flera inlägg efterlystes ett underlag med bl a en utredning som bör visa hur många lägenheter som bör avyttras och till vilket rimligt pris. Omröstningen slutade med 22 röster för återremiss och 25 för ett beslut under pågående sammanträde. Sune Håkansson, Rp avstod att rösta.