”Taggtrådskust – försvar i söder”

I likhet med många andra har jag sedan uppväxten på 1940 och 1950-talet alltid hört talas om hur bristfälligt Sveriges försvar var när andra världskriget bröt ut. Så var det också men det gjordes snabba och allvarligt menade försök att göra en eventuell invasion så avskräckande som det bara gick med dåtida medel.

När jag nu tar del av innehållet i en unik och stor bok ”Taggtrådskust – försvar i söder” slår det mig hur snabbt Sverige ändå reagerade. Berg fanns det gott om och med en ansenlig mängd betong och cement blev detta till effektiva försvarsställningar och stridsvagnshinder.

Boken kunde också ha haft titeln ”Skånelinjen” eller som den länge kallades i folkmun – ”Per-Albinlinjen”. Det var en unik försvarslinje som byggdes under stor brådska under 18 månader vid andra världskrigets början. Linjen sträckte sig från Båstad vid halländska gränsen runt den skånska kusten och vidare in i Blekinge till Vieryd i öster och var nästan exakt 75 mil.

Värnlinjen bestod av 1063 värn. Värnet i Vieryd hade nummer 1161 så du förstår att det är ett digert arbete som ligger bakom bokens tillkomst. Författaren, Leif Högberg, inledde denna imponerande kartläggning och fotografering av värnen 1998.

Det har genom åren skrivits en hel rad böcker om Skånelinjen men den bok som nu presenteras är en sammanfattning och kartläggning som saknar motstycke. Naturligtvis har jag för egen del besökt många av de platser som ännu minner om andra världskriget och hur vi i Sverige ville försvara oss om vi blivit angripna.

En bra plats för denna spaning är utmed Falsterbokanalen och Kämpingebukten med bl a betydande stridsvagnshinder. Just denna kustlinje kartlades av tyska spioner och med en detaljrikedom som slog svenska försvaret med häpnad. I boken berättas detaljrikt om hur såväl Tyskland som sovjetiska krigsmakten under kalla kriget karterade stora delar av Sverige. Inte minst södra kustremsan.

Boken är rikt illustrerad och många av bilderna minner om nu raserade eller plomberade värn. Antalet sidor är 382. Boken ges ut i samarbete med Leif Högberg och Fort & Bunker. www.bunker.nu.

Bilderna från Kämpingebukten och Falsterbokanalen är inte hämtade ur boken. Det är jag själv som är fotograf.

Är du det minsta intresserad av historia är mitt råd att inhandla eller låna boken på biblioteket för att ta del av ett stycke viktig historia. Mycket är plomberat och raserat men det finns ändå värn som har bevarats. Min nedersta bild visar ett värn vid Garnanäs Naturreservat och det är numera inrett som jaktstuga!