Ödesval för Blekinges framtida sjukvård

Det är dags att summera årets valrörelse i Blekinge. Den påminner om många av sina föregångare men med en märkbar skillnad – landstingsvalet som har stuckit ut.

Landstingsvalet har i 80 år varit det bortglömda valet. Ingen har brytt sig och därmed har socialdemokrater, miljöpartister och vänstern kunnat regera som de har velat. Detta har gett revisorer anledning att påpeka fel och brister som bl.a. har resulterat i att ansvarsfrihet inte har kunnat ges. Maktfullkomligheten har då resulterat i att revisorerna bytts ut och makthavarna kört vidare som om inget har hänt, vilket stämmer bra när det gäller uteblivet underhåll på fastigheter.

I valrörelsens sena timmar har vi fått veta att i vårt s, mp och numera kd-märkta landsting är det läkarnas bästa med gångavstånd till jobbet som har varit vägledande och avgörande när det gäller sjukvårdens framtid i Blekinge.

Invånarna, främst från väster och norr, ska i framtiden transporteras i skytteltrafik utmed en allt mer trafikerad och svårframkomlig E 22. I nordlig riktning är det mindre och längre vägar som väntar patienter som snabbt har rätt till vård. Enligt Kalle Sandström är det antalet ambulanser som är viktigaste satsningen när invånarna istället vill se en sjukvård som är framtidsinriktad inom såväl medicin som miljö och patientsäker i lokaler där läkare och annan personal inte behöver spela med smittorisken som vid operationer i dag.

Sjukhus

Vi har i denna valrörelse också fått veta att läkares villor och dess marknadsvärde har fått bli avgörande i en debatt där läkare har tillskrivit sig större ekonomisk kompetens än vad några teknologie doktorer i industriell ekonomi har kommit fram till, nämligen att det bli billigare och bättre för länets invånare om det byggs ett nytt sjukhus.

I Karlskrona har plötsligt lokala politiker helt utan kunskap i sjukvård försökt avgöra övriga blekingars framtid genom att agera som simpla bypolitiker. Vart tog det tidigare klingande valspråket – ”Hela Blekinge ska leva” – vägen? Sjukvårdsdebatten har på ett chockartat sätt visat hur lite det valspråket stämmer med verkligheten.

Bara en politisk förändring kan nu rädda Blekinges sjukvård. Det måste bli ett slut på att läkares bekvämlighet dikterar villkoren. Nu är det allmänheten som måste få bestämma kraven för en demokratisk och fullgod vård.

Det kan inte vara värdigt och riktigt att västblerkingar ska forslas och utsättas för onödiga risker när sjukhuset av envishet och politisk dumhet ska ligga i östra hörnet på detta avlånga län. Samma rättighet till säker vård måste folket i norra länsdelen få känna.

Blekingar – säg ifrån nu. På måndag är det för sent. Rösta för ett nytt sjukhus, en ”riktig” utredning och en demokratisk vård. Det finns valmöjligheter. Bl.a. har sjukhusdebatten resulterat i tre nya partier.

S i Ronneby tystades tidigt

Jag har via Facebook fått en fråga från Anders Bromée i Bräkne-Hoby. Anders är moderat och återfinns på tredje plats på fullmäktigelistan. I dag är han bl.a. ordförande i kommunala bolaget Abri.

Han skriver:

Hej Bengt

Har du noterat S ovilja att diskutera Sjukhusfrågan. De ifrågasätter t o m varför jag som lokalpolitiker gör det.

Hälsningar

Anders

Jag väljer att svara här i bloggen därför att frågan har ett allmänt intresse.

Det fanns en tid, redan i höstas, när flera socialdemokrater i Ronneby stödde tanken på att ett nytt sjukhus behöver byggas centralt i Blekinge. Bland dessa fanns bl.a. Malin Norfall och Teo Zickbauer men den som gick ut hårdast var deras partikollega Håkan Robertsson, andre vice ordförande i nämnden för fritid och kultur.

Håkan ifrågasatte vad hans parti höll på med i sjukhusfrågan. Han sa:

”Ronneby ligger mitt i länet. Därför är det logiskt att bygga ett nytt sjukhus här. Det finns ingen anledning att fortsätta lappa och laga på det gamla sjukhuset i Karlskrona.

– Ett nytt sjukhus i Ronneby blir tillgängligt för 120 000 av Blekinges befolkning på 150 000 invånare på ett par mils avstånd, eftersom det totalt bor 120 000 människor i de tre kommunerna Karlskrona, Ronneby och Karlshamn.”

Håkan Robertsson deklarerade tydligt åsikten att det räcker med ett sjukhus i Blekinge, ett nybyggt sjukhus som lokaliseras till Ronneby.

Dessa synpunkter tystades senare effektivt av den socialdemokratiska distriktstyrelsen. Landstingsrådet Kalle Sandström åkte flera turer till Ronneby för att tala partikamraterna i Ronneby till rätta. Bland socialdemokraternas vallöften i Ronneby finns naturligtvis inte ett ord om att man kräver ett nytt sjukhus.

Även tidigare kommunalrådet i Ronneby, JanAnders Palmqvist, s, ställde frågor. Han precis som många andra politiker ville ha svar på en mängd frågor. Svaren har hittills uteblivit varför s, mp och kd valde att satsa på att lappa och laga men utan att tala om vad prislappen för detta blir.

En röst på socialdemokraterna i Ronneby är därför en bortkastad röst om du tillhör alla dem som vill ha ett nytt sjukhus. Många inbitna socialdemokrater har redan bestämt sig för att på söndag rösta annorlunda i landstingsvalet. En klok tanke för en bättre framtid.