S i Blekinge djupt splittrat

Splittringen och oroligheterna fortsätter inom socialdemokratin i Blekinge. När deras distriktskongress genomfördes på lördagen visade västblekinge musklerna och la beslag på de tre främsta platserna på riksdagslistan.

Valberedningen kördes över med besked. Plats 1 gick som planerat till Peter Jeppsson, Sölvesborg och plats 2 till Suzanne Svensson, Karlshamn.

Håll ihop

På plats 3 hade valberedningen nominerat Magnus Manhammar, 33 år från Karlskrona men den platsen knep Richard Pelle Vidén, 33 år från Olofström. Magnus Manhammar hamnade först på femte plats och därmed blir Karlskrona helt utan representation i riksdagen. Resultatet stod klart först efter votering och rösträkning.

Socialdemokraterna i Blekinge har i dag tre riksdagsplatser och kan knappast räkna med något ytterligare mandat. På fjärde plats återfinns Teo Zickbauer från Ronneby.

Både i dagens och gårdagens Sydöstran hade politiska chefredaktören Hans Bülow hotat och manat partiet till att hålla ihop. Från hans horisont var inget annat gångbart än att välja Manhammar på tredje plats.

Bülow skrev bl. a. :

” De ombud som vill möblera om bland toppkandidaterna tar på sig ett stort ansvar. Det splittrar partiet och försvagar chanserna i valet.

 Skulle majoriteten kongressombud mot förmodan flytta ned Manhammar från Karlskrona får det allvarliga konsekvenser för socialdemokratin i Blekinge.

Att länets största arbetarkommun inte ska ha någon riksdagsledamot kommer aldrig accepteras i Karlskrona”

Västra Blekinge ville annorlunda och gav såväl valberedning, distriktsstyrelse som politisk chefredaktör en näsbränna av sällan skådat slag.Det som har hänt i dag är historiskt i ett partidistrikt där antalet arbetade år och inte arbetsinsats brukar gälla som garanti för fortsatta uppdrag.

Denna trygga trend är nu bruten och visar på en djup splittring i distriktet. Det visar bl.a. tre avhopp i Karlskrona, Fries, Fries och Haglö. Det visar också sänkningen av Jeanette Sjödin i Ronneby som miste sin plats på landstingslistan och det visades inte minst när Per Olof Larsen sparkades i Sölvesborg.

Naturligtvis är det riktigt att svaga kandidater ska plockas bort, resten av arbetet kommer väljarna att göra i höst.

Jag är också tämligen övertygad om att hot i stil med det som har framförts av Hans Bülow i Sydöstran hör hemma i en förgången tid. Västra Blekinge har verkligen talat ett tydligt språk. I varje fall när det gäller socialdemokraterna.