Kommunstrateg efterlyser museidebatt

Ronneby Musei- och Hembygdsförening blev först med att få information om planeringen av ett framtida museum i Ronneby. Ett museum som inte enbart ska skildra bilden av ett historiskt Ronneby utan också kryddat med ”Guldgubbar” från Vång och skatter från det danska kungafartyget ”Gribshunden”, ett vrak som tilldrar sig en hel världs intresse.

Kommunstrategen Anders Engblom var inbjuden till Hembygdsföreningens årsmöte för att berätta om hittills utfört arbete. Men det var en försiktig tjänsteman som inte ville föregå politikerna. En taktik som fick några mötesdeltagare att tvivla på ambitionen, vilket fick Engblom att snabbt förklara att frågan har hög prioritet.

Ävern om några lämpliga platser har nämnts i diskussionen har man fortfarande inte sett ut den ultimata platsen för ett museum.

Ledande politiker och tjänstemän har genomfört ett fåtal studiebesök bl a i Fisksätra i Nacka kommun.

Kostnaden för en nybyggnation har man uppskattat till ca 100 miljoner kronor, en kostnad som inte enbart Ronneby kommun kan svara för. Därför undersöker man också möjliga sponsormöjligheter med såväl inhemska som utländska fondpengar.

Anders Engblom efterlyste också en bredare debatt. Att en sådan hittills har uteblivit måste tillskrivas den brist på information som kommunen visat i frågan, ansåg några mötesdeltagare. Kommunens hemsida borde vara en naturlig plats för information.

Det är Engblom som ansvarar för att leda arbetet framåt och det var också han som från början fick uppdraget av kommunstyrelsens ordförande. Frågan har nu bollats över till Fritid- och Kulturnämnden som ska ta fram förslag. Ett arbetssätt som jag kan förstå ur ett demokratiperspektiv men som på intet sätt får mig att hoppa högt av lycka. Jag anser att frågan ytterst borde stå på kommunstyrelsens agenda.

Karlskrona behöver Björn Fries

I dag vill jag hylla Björn Fries, v, i Karlskrona som med kraft och kunskap har agerat i hela det tragiska fallet med mordet på Yara. Naturligtvis är det ledande politikers taffliga agerande och totala brist på moral och mod som jag tänker på.

Nu senast i fullmäktige stod Björn upp för det som hittills har saknats, nämligen att kräva en fullständig kartläggning av hur det egentligen står till med den sociala verksamheten i Karlskrona. Graverande brister i handläggningen av Yara-fallet har av personalen skildrats som ett resultat av bristande resurser.

Verksamhetschef och vissa ledande politiker har valt den enkla vägen genom att peka på vidtagna åtgärder som de anser ska förhindra framtida tragedier. Handläggarna har inte låtit sig nöjas med ledningens förklaringar utan fortsatt att kräva mer resurser.

Det är i det läget Björn Fries nu med pondus och kunskap kräver att korten ska läggas på bordet och det genom att bl a genomföra en extra debatt i ämnet på nästkommande sammanträde med fullmäktige.

Till Sydöstran säger han:

– Vi måste få en saklig och korrekt information om vilka brister som finns. I dag förs diskussionen på icke formella forum där olika budskap förs fram. Vissa säger att det tillförs tillräckligt med pengar medan andra, och då främst personalen, skriker efter mer resurser.

Hade det varit ryggrad och pondus hos ledande politiker skulle man redan ha föreslagit en rejäl debatt i ämnet och inte som nu försöka gömma bristerna. Men nu är det ledamoten i socialnämnden, Björn Fries, v, som mer eller mindre måste hota i fullmäktige för att få till en redovisning av hur illa det egentligen står till i socialförvaltningen.

Bra rutet av Björn som i alla tider har satt den lilla och utsatta människan i främsta rummet. Han har kunskapen och han besitter envisheten och i någon mån kan detta nu, om alla äntligen bjuder till, få Karlskronas skamfilade bild att förändras till det bättre. Men det är en lång och strävsam väg kommunen har att gå, men den måste genomföras och det med en uppriktig arbetsinsats.