Ronneby sitter fast i turistfällan

Ronneby förfogar över många turistpärlor med stor utvecklingspotential. Jag tänker på natur, parker, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och jag tänker på alla ideellt arbetande föreningar som lockar med arrangemang av skiftande slag.

Många brinner för sin kommun och vill att den på olika sätt ska kunna visas upp och locka till besök. Men allt detta arbete bromsas effektivt av en tafflig kommunal byråkrati och som det ser ut nu i slutet av maj månad tyder mycket på att Ronneby kommer att förlora ännu en turistsäsong på just byråkrati och slapphet.

Jag ska ge några exempel.

Det händer i Ronneby

Ronneby har i dagsläget inte ens en turistbyrå. Tjänstemän och politiker har sagt att en sådan inte behövs.

-Vi ska vara där turisterna finns, har man sagt.

Men var finns turisterna och hur ska de få veta vad som erbjuds när en samlande plats för information och bokningar inte finns på kartan.

I denna situation har Ronneby hamnat på grund av en otroligt tokig organisation. Turistnäringen lyder direkt under kommunstyrelsen och därmed näringslivschefen. Men han har inget med en eventuell turistbyrå att skaffa. En turistbyrås vara eller inte vara hanteras av Fritid- och Kulturnämnden och därmed är dess förvaltningschef ansvarig.

När dessa två förvaltningar inte har samsyn så hamnar Ronneby i den nu försmädliga turistskuggan, man sitter helt enkelt fast i sin egen turistfälla.

Arrangörer av musik, teater och andra arrangemang som kräver bokningar av biljetter blir därmed strandsatta.

Hjärtat

Jag nämnde ideellt arbetande föreningar som gör storartade arbetsinsatser för att locka deltagare till kommunen. Men dessa satsningar belönas inte av kommunen, istället bestraffas arrangörerna. Du ska få ett färskt exempel.

Bräknetrampen i Bräkne-Hoby har under sju år lockat tusentals cyklister till kommunen. De kommer från Sverige men också från övriga Europa. Under tidigare år har man fått självklar hjälp av kommunen att puffa för arrangemanget på reklamskyltar utefter E 22.

I år var det slut med detta samarbete. Ronneby kommun krävde 5 000 kronor för att på tavlorna tala om att arrangemanget ägde rum. Eftersom föreningen inte hade de pengarna missade Ronneby att tala om att man är en cykelkommun i Sverige att räkna med. Bedrövligt!!

Kurorten

I min verklighet är det självklart att en kommun skall ta emot minsta lilla arrangemang med öppna armar för att därmed tala om för bl a bilister att i Ronneby finns inte bara ett antal affärer att handla i utan i denna kommun händer det också spännande arrangemang. Kom in till oss. I det läget hjälper det inte att det står ett vackert Viggenplan in till E 22.

När vi inte ens i Ronneby kan komma överens om hur vår slogan ska se ut, ja, då har vi en lång väg med många motlut att vandra. Ronneby sitter fast i sin egen turistfälla.