Byggboom väntar i Ronneby Kommun

dsc00868Gästbloggare i dag är Sune Håkansson som funderar kring hur byggandet I Ronneby kommun ska tillgå de närmaste åren.

Lagen säger att kommunen måste göra ett bostadsförsörjningsprogram. Remissupplagan har tagits. Där anges befolkningstalet 31.000 år 2030. Nu finns ca 28.700. I remissupplagan anges att byggandet behöver tiodubblas! 150 bostäder per år under de närmaste fyra åren, därefter 100 per år. I nästa del, som skall presenteras före nyår, skall anges VAR byggnationen skall kunna ske, kanske också av vem.”

Sune Håkansson tror att många heta politiska diskussioner väntar. På bilden kommunalrådet Roger Fredriksson som har anledning att hålla hårt i såväl klubba som skyffel.

”Under åren från 2010 har det byggts 15 bostäder per år. Länge fanns lediga lägenheter och många villor till salu. Nu är det annorlunda,

Det är svårt att göra prognoser och planer. Ofta är planerna beroende av prognoserna.

Under de senaste åren har Ronneby kommuns befolkning ökat rejält. Hela befolkningsökningen har, nära nog, hamnat i centralorten. Det var här de lediga bostäderna fanns. Skogsbygden står stilla, med lite plus för Backaryds tidigare församling. Där föds också fler barn än tidigare. Motsatsen gäller för Eringsboda, som numera har födelsetal på fyra per år. Generellt gäller också att folkmängden i glesbygden minskar, i synnerhet norr om E22.

Befolkningsstatistiken är extra svårtolkad just nu. Det synes som om tillväxten har avstannat, efter halvårsskiftet endast plus tio. Samtidigt finns sannolikt ca 800 personer boende här, men ej bokförda här. De saknar uppehållstillstånd.

Frågan är ju också: Var vill invandrarna egentligen bo? Kanske inte i Ronneby?

Likväl: Lagen säger att kommunen måste göra ett bostadsförsörjningsprogram, Remissupplagan har tagits. Där anges befolkningstalet 31000 år 2030. Nu finns ca 28.700.

I remissupplagan anges att byggandet behöver tiodubblas! 150 bostäder per år under de närmaste fyra åren, därefter 100 per år. I nästa del, som skall presenteras före nyår, skall anges VAR byggnationen skall kunna ske, kanske också av vem.

Just nu finns inga storstilade byggplaner, såvida inte Kilen skall räknas dit. Ronnebyhus verkar sakna kraft och vilja, delvis beroende av rädsla för en ökad skuldbörda.

Annars är Ronnebyhus rikt. Saluvärdet är flera hundra miljoner kronor högre än bokfört värde. Det finns spekulanter, åtminstone till vissa delar av beståndet. Samtidigt finns det politiska motståndet.

Min egen bedömning är att relativt snart kommer fjärdedelen av de 2600 lägenheterna att säljas, på något längre sikt lika många till. Då kan Ronnebyhus bli en av de större nybyggarna.

Exempelvis bör Ronnebyhus kunna bygga trygghetsboenden till våra äldre. 25 lägenheter per år i fem år, inledningsvis. Kallinge, Bräkne-Hoby, Saxemara, Listerby och Ronneby, alla behöver de tillskott.

Kommunen har också en prognos från Scb. Enligt denna blir befolkningstalet 31300 år 2030. Inflyttningen skulle bli 300 per år under de närmste åren, mest av unga.

Då behövs våldsamma investeringar i bostäder, men också i skola och barnomsorg.

Därtill behövs jobb. Kommunen har hög arbetslöshet, i synnerhet bland de unga. Samtidigt är nettoutpendlingen ca 1200 personer. Folk bor i vår kommun, jobbar i någon annan.

Många heta politiska diskussioner torde följa.”

Sune Håkansson