Ronnebyallians satsar på utredningar

I veckan har alliansens borgerliga partier i Ronneby presenterat sin budget för 2016 och 2017. I de två lokala tidningarna recenserade de själva sitt aktstycke.

”Vår starkaste budget någonsin” – Sydöstran.

”Den starkaste budget vi lagt” – BLT.

I dagens BLT recenseras den av Malin Norfall, s med orden:

”Otydlig och vag budget med låg ambitionsnivå”.

För egen del säger jag – klart att man tar i och bröstar sig när ingen säger emot men trovärdigt är det inte. Budgeten är fylld med utredningar som inte behöver leva upp till löften. Dessutom tänker man nu utreda redan utredda projekt. Jag tänker på ishallen i Kallinge och Brunnsvallen.

Jag börjar med ishallen där Roger Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande, m, säger i en av tidningarna:

”Vi lägger nu ut ett utredningsförslag. Vi vill veta vad en ishallsrenovering kan kosta.”

En sådan utredning är redan genomförd. Den var klar i augusti 2014. Kostnad för renovering av Kallinge ishall – 52 miljoner kronor. Kostnad för att bygga ny ishall – 77 miljoner. Utredningen gjordes av Wisme Sport Consult, Peter Wisme och underkändes av kommunstyrelsen som ansåg att det var en partsinlaga. Wisme ansågs stå Svenska Ishockeyförbundet för nära.

Kommunens tjänstemän räknade och justerade siffrorna till 61,4 respektive 89,7 miljoner kronor.

Även förslaget att utreda ny konstgräsplan på Brunnsvallen har på olika sätt redan utretts. En planerad satsning på 10 miljoner kronor ställdes in och skälet till detta sa man berodde på kraftig kostnadsökning på grund av markförhållanden.

De markförhållanden man pekar på kände kommunen väl till redan före 2010 i samband med att man skulle peka ut lämplig plats för en konstfrusen bandybana. I ett första läge var bandybanan planerad till Brunnsvallen men platsen ansågs olämplig på grund av allt för omfattande rörledningar som ligger under Brunnsvallen. Dessa rör ligger fortfarande kvar på samma plats och och är lika kostsamma för att inte säga omöjliga att ändra på eftersom de går under bebyggelsen vid Söderbro och mynnar ut till Ronnebyån.

Nu ska ytterligare utredningar visa om det i stället ska satsas på ett idrottscentrum och i detta ska i så fall inrymmas konsertlokal, museum, bibliotek, turism, simhall samt idrotts/sporthall. Det är i varje fall vad Fritid- och Kulturnämnden har satt på sin önskelista och det till en kostnad av 75 miljoner. En siffra som redan nu är starkt ifrågasatt.

Lägg därtill att även Ronnebyhamn/piren ska utredas. Ett gammalt förslag från moderaterna redan inför valet 2010.

När det gäller satsningar på kultur är jag starkt skeptisk till vad politiker lovar. Redan i valrörelsen 2010 lovade dåvarande ordföranden i Fritid- och Kulturnämnden, Nils Ingmar Thorell, Fp, en satsning med följande lydelse:

”Nu har fritid fått sitt, nu måste kulturen få sitt”, sa han och syftade på en konstfrusen bandybana som skulle kosta 12 miljoner kronor. Banan invigdes 2012 men ännu har kulturen inte fått sin beskärda del.

Ronneby måste ha ett slags inofficiellt rekord i att utreda och utreda dubbla gånger. Men som sagt, en utredning är på intet sätt förpliktigande.

Jag återkommer till nya tjänster som alliansen vill införa.